Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Analysis of Consumables Used in Emergency Departments by ABC and VED Method: A Private Hospital Example

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 621 - 632, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.847222

Öz

Healthcare enterprises must effectively manage the financial resources required for all kinds of medicines and medical supplies they need during service delivery. Because healthcare enterprises use approximately one-third of their total budget for the purchase of medicines and medical supplies. This study aims to determine the consumption of medical consumables used in the emergency department of a private hospital in Ankara in 2019 and to analyze the amount of spending and amount with ABC-VED analysis and ABC-VED matrix analysis of the materials in the stocks. According to the analysis results; With ABC analysis, it was determined that the total materials in the A group contain 12.44%, 14.59% of the materials in the B group, and 73% of the materials in the C group. With VED analysis, the distribution of material amounts was determined as 45.40% for V group, 36.75% for E group and 17.85% for group D. With the ABC-VED matrix analysis, it was determined that the materials belonging to category I cover 47.03%, 37.30% of the materials in category II, and 15.67% of the category III materials. As a result, the use of ABC, VED and ABC-VED Matrix analysis in healthcare enterprises can be used as an auxiliary tool to minimize stock costs and classify materials and control inventory.

Kaynakça

 • Söyük, S. ve Gün, İ. (2018). Sağlık İşletmeleri Yönetiminde Temel Boyutlar Rehberi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Kiracı, M. (2009). ‘‘Stok Yönetimi ve Karlılık İlişkisinin Finansal Oranlar Aracılığıyla İncelenmesi: İMKB İmalat Sektöründe Bir Araştırma’’. ODTÜ Gelişme Dergisi, 36 (1), 161-195
 • Horngren, T.C, Datar, M.S. and Rajan, V.M. (2011). Cost Accounting A Managerial Emphasis. New Jersey: Prentice Hall.
 • Tekin, M. (2018). Üretim Yönetimi. Konya: Günay Ofset Kitapları
 • Paramasivan, C. and Subramanian, T. (2009). Financial Management. New Delhi: New Age International (P) Limited publishers.
 • Devnani, M, Gupta, A.K. and Nigah, R. (2010). “Abc and VED Analysis of The Pharmacy Store of A Tertiary Care Teaching, Research and Referral Healthcare Institute of India”. Young Pharmacists Magazine, 2 (2), 201-205.
 • Anand, T, Ingle, G.K, Kishore, J. and Kumar, R. (2013). “ABC-Ved Analysis of A Drug Store in The Department of Community Medicine of A Medical College in Delhi’’. Indian. Journal of Pharmaceutical Sciences, 75 (1), 113.
 • Yiğit, V. (2014). ‘‘Hastanelerde Stok Kontrol Analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama’’. Sayıştay Dergisi, 93, 105-128.
 • Singh, S, Gupta, K.A, Latika. and Devnani, M. (2015). “ABC and VED Analysis of The Pharmacy Store of A Tertiary Care, Academic Institute of The Northern India to Identify The Categories of Drugs Needing Strict Management Control’’. Journal of Young Pharmacists, 7 (2), 76-80.
 • Kumar, S.M. and Chakravarty, A.B. (2015). “ABC and VED Analysis of Expendable Medical Stores at A Tertiary Care Hospital”. Medical Journal Armed Forces, 71 (1), 24-27.
 • Yılmaz, F. (2018). “The Drug Inventories Evaluation of Healthcare Facilities Using ABC and VED Analyzes”. Journal of Pharmacy, 48 (2), 43-48.
 • Işıkçelik, F, Özkan, O. ve Ağırbaş, İ. (2019). “Hastane İlaç Stoklarının ABC, VED ve ABC-VED Yöntemleri İle Analizi”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 22 (2), 305-318.
 • Koçyiğit, S. ve Çulha, D.E. (2020). “Hastanelerde Stok Kontrol Faaliyetlerinin ABC ve VED Analizleriyle Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği”. Muhasebe ve Denetime Bakış, 20 (60), 37-56.
 • Kumar, A.S. and Suresh, N. (2008). Production and Operations Management. New Delhi: New Age International Publishers.
 • Shenoy, D. and Rosas, R. (2018). Problems and Solutions in Inventory Management. Cham: Springer International Publishing.
 • Gupta, R, Gupta, K.K, Jain, B.R a. and Garg, R.K. (2007). “ABC and VED analysis in medical stores ınventory control”. Medical Journal Armed Forces India, 63 (4), 325-327.
 • Alex, K. (2012). Cost Accountıng. New Delhi: Pearson Education.

Acil Servislerde Kullanılan Sarf Malzemelerin ABC ve VED Yöntemiyle Analizi: Bir Özel Hastane Örneği

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 621 - 632, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.847222

Öz

Sağlık işletmeleri hizmet sunumu sırasında ihtiyaç duydukları her türlü ilaç ve tıbbi malzeme için gerekli olan finans kaynağını etkili bir şekilde yönetmeleri gerekmektedir. Çünkü sağlık işletmeleri ilaç ve tıbbi malzeme alımlarında toplam bütçelerinin yaklaşık üçte birini kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Ankara’da bir özel hastanenin acil servis bölümünde kullanılan 2019 yılına ait tıbbi sarf malzeme tüketimlerini tespit etmek ve stoklardaki malzemelerin ABC-VED analizi ve ABC-VED matris analiziyle harcama tutarını ve miktarını analiz etmektir. Yapılan analiz sonuçlarına göre; ABC analizi ile A grubunda yer alan toplam malzemeler %12,44’ü, B grubunda malzemelerin %14,59’u, C grubunda ise malzemelerin %73’lük kısmını kapsadığı tespit edilmiştir. VED analizi ile malzeme miktarlarının dağılımı V grubu %45,40, E grubu %36,75 ve D grubu malzemeler ise %17,85 olarak belirlenmiştir. ABC-VED matris analizi ile kategori I' e ait olan malzemelerin %47,03’ü, kategori II ise malzemelerin %37,30’luk kısmını, kategori III malzemelerin %15,67’sini kapsadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak ABC, VED ve ABC-VED Matris analizinin sağlık işletmelerinde kullanılması, stok maliyetlerinin en aza indirilmesi ve malzemelerin sınıflandırılması ile stok kontrollerinin yapılmasına yardımcı bir araç olarak kullanılabilecektir.

Kaynakça

 • Söyük, S. ve Gün, İ. (2018). Sağlık İşletmeleri Yönetiminde Temel Boyutlar Rehberi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Kiracı, M. (2009). ‘‘Stok Yönetimi ve Karlılık İlişkisinin Finansal Oranlar Aracılığıyla İncelenmesi: İMKB İmalat Sektöründe Bir Araştırma’’. ODTÜ Gelişme Dergisi, 36 (1), 161-195
 • Horngren, T.C, Datar, M.S. and Rajan, V.M. (2011). Cost Accounting A Managerial Emphasis. New Jersey: Prentice Hall.
 • Tekin, M. (2018). Üretim Yönetimi. Konya: Günay Ofset Kitapları
 • Paramasivan, C. and Subramanian, T. (2009). Financial Management. New Delhi: New Age International (P) Limited publishers.
 • Devnani, M, Gupta, A.K. and Nigah, R. (2010). “Abc and VED Analysis of The Pharmacy Store of A Tertiary Care Teaching, Research and Referral Healthcare Institute of India”. Young Pharmacists Magazine, 2 (2), 201-205.
 • Anand, T, Ingle, G.K, Kishore, J. and Kumar, R. (2013). “ABC-Ved Analysis of A Drug Store in The Department of Community Medicine of A Medical College in Delhi’’. Indian. Journal of Pharmaceutical Sciences, 75 (1), 113.
 • Yiğit, V. (2014). ‘‘Hastanelerde Stok Kontrol Analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama’’. Sayıştay Dergisi, 93, 105-128.
 • Singh, S, Gupta, K.A, Latika. and Devnani, M. (2015). “ABC and VED Analysis of The Pharmacy Store of A Tertiary Care, Academic Institute of The Northern India to Identify The Categories of Drugs Needing Strict Management Control’’. Journal of Young Pharmacists, 7 (2), 76-80.
 • Kumar, S.M. and Chakravarty, A.B. (2015). “ABC and VED Analysis of Expendable Medical Stores at A Tertiary Care Hospital”. Medical Journal Armed Forces, 71 (1), 24-27.
 • Yılmaz, F. (2018). “The Drug Inventories Evaluation of Healthcare Facilities Using ABC and VED Analyzes”. Journal of Pharmacy, 48 (2), 43-48.
 • Işıkçelik, F, Özkan, O. ve Ağırbaş, İ. (2019). “Hastane İlaç Stoklarının ABC, VED ve ABC-VED Yöntemleri İle Analizi”. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 22 (2), 305-318.
 • Koçyiğit, S. ve Çulha, D.E. (2020). “Hastanelerde Stok Kontrol Faaliyetlerinin ABC ve VED Analizleriyle Değerlendirilmesi: Bir Özel Hastane Örneği”. Muhasebe ve Denetime Bakış, 20 (60), 37-56.
 • Kumar, A.S. and Suresh, N. (2008). Production and Operations Management. New Delhi: New Age International Publishers.
 • Shenoy, D. and Rosas, R. (2018). Problems and Solutions in Inventory Management. Cham: Springer International Publishing.
 • Gupta, R, Gupta, K.K, Jain, B.R a. and Garg, R.K. (2007). “ABC and VED analysis in medical stores ınventory control”. Medical Journal Armed Forces India, 63 (4), 325-327.
 • Alex, K. (2012). Cost Accountıng. New Delhi: Pearson Education.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ercan ÇULHA (Sorumlu Yazar)
2. Sakarya Üniversitesi, İşletme Enstitüsü, Sağlık Yönetimi AD, Sakarya
0000-0001-6932-4917
Türkiye


Zekai ÖZTÜRK
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, SAĞLIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
0000-0003-2569-7249
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil847222, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {621 - 632}, doi = {10.37989/gumussagbil.847222}, title = {Acil Servislerde Kullanılan Sarf Malzemelerin ABC ve VED Yöntemiyle Analizi: Bir Özel Hastane Örneği}, key = {cite}, author = {Çulha, Ercan and Öztürk, Zekai} }
APA Çulha, E. & Öztürk, Z. (2021). Acil Servislerde Kullanılan Sarf Malzemelerin ABC ve VED Yöntemiyle Analizi: Bir Özel Hastane Örneği . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (4) , 621-632 . DOI: 10.37989/gumussagbil.847222
MLA Çulha, E. , Öztürk, Z. "Acil Servislerde Kullanılan Sarf Malzemelerin ABC ve VED Yöntemiyle Analizi: Bir Özel Hastane Örneği" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 621-632 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/67427/847222>
Chicago Çulha, E. , Öztürk, Z. "Acil Servislerde Kullanılan Sarf Malzemelerin ABC ve VED Yöntemiyle Analizi: Bir Özel Hastane Örneği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 621-632
RIS TY - JOUR T1 - Acil Servislerde Kullanılan Sarf Malzemelerin ABC ve VED Yöntemiyle Analizi: Bir Özel Hastane Örneği AU - Ercan Çulha , Zekai Öztürk Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.847222 DO - 10.37989/gumussagbil.847222 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 621 EP - 632 VL - 10 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.847222 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.847222 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Acil Servislerde Kullanılan Sarf Malzemelerin ABC ve VED Yöntemiyle Analizi: Bir Özel Hastane Örneği %A Ercan Çulha , Zekai Öztürk %T Acil Servislerde Kullanılan Sarf Malzemelerin ABC ve VED Yöntemiyle Analizi: Bir Özel Hastane Örneği %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 4 %R doi: 10.37989/gumussagbil.847222 %U 10.37989/gumussagbil.847222
ISNAD Çulha, Ercan , Öztürk, Zekai . "Acil Servislerde Kullanılan Sarf Malzemelerin ABC ve VED Yöntemiyle Analizi: Bir Özel Hastane Örneği". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 4 (Aralık 2021): 621-632 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.847222
AMA Çulha E. , Öztürk Z. Acil Servislerde Kullanılan Sarf Malzemelerin ABC ve VED Yöntemiyle Analizi: Bir Özel Hastane Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 621-632.
Vancouver Çulha E. , Öztürk Z. Acil Servislerde Kullanılan Sarf Malzemelerin ABC ve VED Yöntemiyle Analizi: Bir Özel Hastane Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 621-632.
IEEE E. Çulha ve Z. Öztürk , "Acil Servislerde Kullanılan Sarf Malzemelerin ABC ve VED Yöntemiyle Analizi: Bir Özel Hastane Örneği", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 4, ss. 621-632, Ara. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.847222