Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Statistical Evaluation of Rational Drug Use of University Students

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 714 - 723, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.847563

Öz

Medicines are of primary importance in the treatment of diseases. In order to protect and improve public health, people's health needs to be kept under control. Learning the level of knowledge of our youth, who are our future, in this regard will be a guide in directing them. This study was carried out to measure the attitudes of students studying at Gümüşhane University Şiran Health Services Vocational School towards drug use. It is a descriptive exercise and constitutes 284 students of the universe. Weighted average were used in the analysis of the data. As a result of the research, it was determined that although the sample seems more conscious according to the results obtained in similar studies conducted before, there is not yet a complete knowledge about drug use. In addition, it was determined that there was a relationship between the participants 'reading the drug package insert and their parents' educational status, place of life, place of stay at the university and the presence of a healthcare professional in their families.

Kaynakça

 • Yılmaz, E, Yılmaz, E, Karaca, F, Uçar, S. ve Yüce, T. (2008). “Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İlaç Kullanma Durumlarının İncelenmesi”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 3 (8), 69-83.
 • Reppe, L.A, Spigset, O. and Schjøtt, J. (2016). “Drug Information Services Today: Current Role and Future Perspectives in Rational Drug Therapy”. Clinical Therapeutics, 38 (2), 414-421.
 • Karakurt, P, Hacıhasanoğlu, R, Yıldırım, A. ve Sağlam, R. (2010). “Üniversite Öğrencilerinde İlaç Kullanımı”. TAF Preventive Medicine Bulletin, 9 (5), 505-512.
 • Akılcı İlaç (2020). http://www.akilciilac.gov.tr/?page_id =81 (Erişim tarihi: 16.03.2020).
 • Rostova, N. B. and Odegova, T.F. (2012). “Rational Use of Drugs: Pharmaceutical Aspects of the Drug Selection”. International Journal of Biomedicine, 2 (3), 237-241.
 • Chauhan, I, Yasir, M, Kumari, M. and Verma, M. (2018). “The Pursuit of Rational Drug Use: Understanding Factors and Interventions”. Pharmaspire, 10 (2), 48-54.
 • Ofori-Asenso, R. and Agyeman, A.A. (2016). “Irrational Use of Medicines-A Summary of Key Concepts”. Pharmacy, 4 (4), 1-13.
 • Toklu, H.Z. ve Dülger, G.A. (2011). “Akılcı İlaç Kullanımı ve Eczacının Rolü”. Marmara Pharmaceutical Journal, 15, 89-93.
 • Şahingöz, M. ve Balcı, E. (2013). “Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımı”. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12 (1), 57-64.
 • Yılmaz, M, Güler, N, Güler, G. ve Kocataş, S. (2011). “Bir Grup Kadının İlaç Kullanımı İle İlgili Bazı Davranışları: Akılcı Mı?”. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 33, 266-277.
 • Tsao, N.W, Lo, C, Babich, M, Shah, K. and Bansback, N. J. (2014). “Decentralized Automated Dispensing Devices: Systematic Review of Clinical and Economic Impacts in Hospitals”. The Canadian Journal of Hospital Pharmacy, 67 (2), 138-148.
 • Yapıcı, G, Balıkçı, S. ve Uğur, Ö. (2011). “Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuranların İlaç Kullanımı Konusundaki Tutum ve Davranışları”. Dicle Tıp Dergisi, 38 (4), 458-465.
 • Akıcı, A, Uğurlu, M.Ü, Gönüllü, N, Oktay, Ş. ve Kalaça, S. (2002). “Pratisyen hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi”. Sted, 11(7), 253-257.
 • İpteş, S. ve Khorshid, L. (2004). “Üniversite Öğrencilerinin İlaç Kullanım Durumlarının İncelenmesi”. Ege Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Dergisi, 20(1), 97-106.
 • Sürmelioğlu, N, Kıroğlu, O, Erdoğdu, T. ve Karataş, Y. (2015). “Akılcı Olmayan İlaç Kullanımını Önlemeye Yönelik Tedbirler”. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 24 (4), 452-462.
 • Şahin, D. S., Özlem, Ö. ve Yanardağ, M. Z. (2018). “Yaşlı Bireylerin İlaç Kullanımına İlişkin Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 15-25.
 • Ekenler, Ş. ve Koçoğlu, D. (2016). “Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımıyla İlgili Bilgi ve Uygulamaları”. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, 3 (3), 44-55.
 • Kılıç, R. (2020). “Denizli ili Pamukkale ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Yetişkinlerde Akılcı İlaç Kullanımı”. Tıpta Uzmanlık Tezi, Pamukkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Krähenbühl-Melcher, A, Schlienger, R, Lampert, M, Haschke, M, Drewe, J. and Krähenbühl S. (2007). “Drug-Related Problems in Hospitals”. Drug Safety, 30 (5), 379-407..
 • Sisay, M, Mengistu, G, Molla, B, Amare, F. and Gabriel, T. (2017). “Evaluation of Rational Drug Use Based on World Health Organization Core Drug Use Indicators in Selected Public Hospitals of Eastern Ethiopia: A Cross Sectional Study”. BMC Health Services Research, 17 (1), 1-9.
 • Cameron, A, Ewen, M, Ross-Degnan, D, Ball, D. and Laing, R. (2009). “Medicine Prices, Availability, and Affordability in 36 Developing and Middle-İncome Countries: A Secondary Analysis”. The Lancet, 373 (9659), 240-249.
 • Ayinalem, G.A, Gelaw, B.K, Belay, A.Z. and Linjesa, J. L. (2013). “Drug Use Evaluation of Ceftriaxone in Medical Ward of Dessie Referral Hospital, North East Ethiopia”. Int J Basic Clin Pharmacol, 2 (6), 711-717.
 • Klein, E.Y, Van Boeckel, T.P, Martinez, E.M., Pant, S, Gandra, S, Levin, S. A. and Laxminarayan, R. (2018). “Global Increase and Geographic Convergence in Antibiotic Consumption between 2000 and 2015”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115 (15), 3463-3470.
 • Dixon, J, Manyau, S, Kandiye, F, Kranzer, K. and Chandler, C.I. (2021). “Antibiotics, Rational Drug Use and The Architecture of Global Health in Zimbabwe”. Social Science & Medicine, 272, 1-11.
 • Karakoç, M.D. ve Uyanık, Ö. (2018). “Bir Kamu Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (2), 112-118.
 • https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tbmm-plan-ve butce-komisyonuna-2021-yili-butce-teklifi-sunuldu-sosyal-harcamalara-81-2-milyar-tl-sagliga-238-milyar-tl-41642477. (Erişim tarihi: 16.03.2020).
 • Şahin, S, Göçer, Ş. ve Öcal, N.Ü. (2020). “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15 (2), 14-19.
 • Korkut, S, Kaplan, A, Şahin, S. ve Avşaroğulları, L.L. (2020). “Acil Servise Başvuran Hastaların Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Tutum Ve Davranışları”. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (2), 67-78.
 • Kartal, S.E. ve Gündoğar, H.S. (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Görüşleri”. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 25-34.
 • Kaya, H, Turan, N, Keskin, Ö, Tencere, Z, Uzun, E, Demir, G. ve Yılmaz, T. (2015). “Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanma Davranışları”. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18, 1, 35-42.

Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımının İstatistiksel Değerlendirmesi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 714 - 723, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.847563

Öz

İlaçlar, hastalıkların tedavi edilmesinde birinci derece öneme sahiptir. Toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için, insanların sağlık durumlarının kontrol altında tutulması gerekmektedir. Geleceğimiz olan gençlerimizin de bu konuda bilgi düzeyini öğrenmek, onları doğru yönlendirmek konusunda yol gösterici olacaktır. Bu çalışma Gümüşhane Üniversitesi Şiran sağlık Hizmetleri MYO’da okuyan öğrencilerin ilaç kullanmaya yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır ve evreni 284 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde ağırlıklı ortalama kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, daha önce yapılan benzer çalışmalarda elde edilen sonuçlara göre örneklem daha bilinçli görünse de ilaç kullanımı konusunda henüz tam bir bilgiye sahip olunamadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların ilaç prospektüsü okuma durumlarıyla anne ve babalarının eğitim durumu, yaşamlarının geçtiği yer, üniversitede kaldıkları yer ve ailelerinde sağlıkçı bulunma durumları ile bir bağlantı olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

 • Yılmaz, E, Yılmaz, E, Karaca, F, Uçar, S. ve Yüce, T. (2008). “Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İlaç Kullanma Durumlarının İncelenmesi”. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 3 (8), 69-83.
 • Reppe, L.A, Spigset, O. and Schjøtt, J. (2016). “Drug Information Services Today: Current Role and Future Perspectives in Rational Drug Therapy”. Clinical Therapeutics, 38 (2), 414-421.
 • Karakurt, P, Hacıhasanoğlu, R, Yıldırım, A. ve Sağlam, R. (2010). “Üniversite Öğrencilerinde İlaç Kullanımı”. TAF Preventive Medicine Bulletin, 9 (5), 505-512.
 • Akılcı İlaç (2020). http://www.akilciilac.gov.tr/?page_id =81 (Erişim tarihi: 16.03.2020).
 • Rostova, N. B. and Odegova, T.F. (2012). “Rational Use of Drugs: Pharmaceutical Aspects of the Drug Selection”. International Journal of Biomedicine, 2 (3), 237-241.
 • Chauhan, I, Yasir, M, Kumari, M. and Verma, M. (2018). “The Pursuit of Rational Drug Use: Understanding Factors and Interventions”. Pharmaspire, 10 (2), 48-54.
 • Ofori-Asenso, R. and Agyeman, A.A. (2016). “Irrational Use of Medicines-A Summary of Key Concepts”. Pharmacy, 4 (4), 1-13.
 • Toklu, H.Z. ve Dülger, G.A. (2011). “Akılcı İlaç Kullanımı ve Eczacının Rolü”. Marmara Pharmaceutical Journal, 15, 89-93.
 • Şahingöz, M. ve Balcı, E. (2013). “Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımı”. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12 (1), 57-64.
 • Yılmaz, M, Güler, N, Güler, G. ve Kocataş, S. (2011). “Bir Grup Kadının İlaç Kullanımı İle İlgili Bazı Davranışları: Akılcı Mı?”. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 33, 266-277.
 • Tsao, N.W, Lo, C, Babich, M, Shah, K. and Bansback, N. J. (2014). “Decentralized Automated Dispensing Devices: Systematic Review of Clinical and Economic Impacts in Hospitals”. The Canadian Journal of Hospital Pharmacy, 67 (2), 138-148.
 • Yapıcı, G, Balıkçı, S. ve Uğur, Ö. (2011). “Birinci Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuranların İlaç Kullanımı Konusundaki Tutum ve Davranışları”. Dicle Tıp Dergisi, 38 (4), 458-465.
 • Akıcı, A, Uğurlu, M.Ü, Gönüllü, N, Oktay, Ş. ve Kalaça, S. (2002). “Pratisyen hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi”. Sted, 11(7), 253-257.
 • İpteş, S. ve Khorshid, L. (2004). “Üniversite Öğrencilerinin İlaç Kullanım Durumlarının İncelenmesi”. Ege Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Dergisi, 20(1), 97-106.
 • Sürmelioğlu, N, Kıroğlu, O, Erdoğdu, T. ve Karataş, Y. (2015). “Akılcı Olmayan İlaç Kullanımını Önlemeye Yönelik Tedbirler”. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 24 (4), 452-462.
 • Şahin, D. S., Özlem, Ö. ve Yanardağ, M. Z. (2018). “Yaşlı Bireylerin İlaç Kullanımına İlişkin Davranışlarının Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 15-25.
 • Ekenler, Ş. ve Koçoğlu, D. (2016). “Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımıyla İlgili Bilgi ve Uygulamaları”. Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing, 3 (3), 44-55.
 • Kılıç, R. (2020). “Denizli ili Pamukkale ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Yetişkinlerde Akılcı İlaç Kullanımı”. Tıpta Uzmanlık Tezi, Pamukkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Krähenbühl-Melcher, A, Schlienger, R, Lampert, M, Haschke, M, Drewe, J. and Krähenbühl S. (2007). “Drug-Related Problems in Hospitals”. Drug Safety, 30 (5), 379-407..
 • Sisay, M, Mengistu, G, Molla, B, Amare, F. and Gabriel, T. (2017). “Evaluation of Rational Drug Use Based on World Health Organization Core Drug Use Indicators in Selected Public Hospitals of Eastern Ethiopia: A Cross Sectional Study”. BMC Health Services Research, 17 (1), 1-9.
 • Cameron, A, Ewen, M, Ross-Degnan, D, Ball, D. and Laing, R. (2009). “Medicine Prices, Availability, and Affordability in 36 Developing and Middle-İncome Countries: A Secondary Analysis”. The Lancet, 373 (9659), 240-249.
 • Ayinalem, G.A, Gelaw, B.K, Belay, A.Z. and Linjesa, J. L. (2013). “Drug Use Evaluation of Ceftriaxone in Medical Ward of Dessie Referral Hospital, North East Ethiopia”. Int J Basic Clin Pharmacol, 2 (6), 711-717.
 • Klein, E.Y, Van Boeckel, T.P, Martinez, E.M., Pant, S, Gandra, S, Levin, S. A. and Laxminarayan, R. (2018). “Global Increase and Geographic Convergence in Antibiotic Consumption between 2000 and 2015”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 115 (15), 3463-3470.
 • Dixon, J, Manyau, S, Kandiye, F, Kranzer, K. and Chandler, C.I. (2021). “Antibiotics, Rational Drug Use and The Architecture of Global Health in Zimbabwe”. Social Science & Medicine, 272, 1-11.
 • Karakoç, M.D. ve Uyanık, Ö. (2018). “Bir Kamu Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranışlarının Değerlendirilmesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (2), 112-118.
 • https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/tbmm-plan-ve butce-komisyonuna-2021-yili-butce-teklifi-sunuldu-sosyal-harcamalara-81-2-milyar-tl-sagliga-238-milyar-tl-41642477. (Erişim tarihi: 16.03.2020).
 • Şahin, S, Göçer, Ş. ve Öcal, N.Ü. (2020). “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Düşüncelerinin Değerlendirilmesi”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15 (2), 14-19.
 • Korkut, S, Kaplan, A, Şahin, S. ve Avşaroğulları, L.L. (2020). “Acil Servise Başvuran Hastaların Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Tutum Ve Davranışları”. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 9 (2), 67-78.
 • Kartal, S.E. ve Gündoğar, H.S. (2017). “Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkındaki Görüşleri”. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 25-34.
 • Kaya, H, Turan, N, Keskin, Ö, Tencere, Z, Uzun, E, Demir, G. ve Yılmaz, T. (2015). “Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanma Davranışları”. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18, 1, 35-42.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet TAŞ (Sorumlu Yazar)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, ŞİRAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-1444-6068
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil847563, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {714 - 723}, doi = {10.37989/gumussagbil.847563}, title = {Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımının İstatistiksel Değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {Taş, Ahmet} }
APA Taş, A. (2021). Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımının İstatistiksel Değerlendirmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (4) , 714-723 . DOI: 10.37989/gumussagbil.847563
MLA Taş, A. "Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımının İstatistiksel Değerlendirmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 714-723 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/67427/847563>
Chicago Taş, A. "Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımının İstatistiksel Değerlendirmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 714-723
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımının İstatistiksel Değerlendirmesi AU - Ahmet Taş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.847563 DO - 10.37989/gumussagbil.847563 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 714 EP - 723 VL - 10 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.847563 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.847563 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımının İstatistiksel Değerlendirmesi %A Ahmet Taş %T Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımının İstatistiksel Değerlendirmesi %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 4 %R doi: 10.37989/gumussagbil.847563 %U 10.37989/gumussagbil.847563
ISNAD Taş, Ahmet . "Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımının İstatistiksel Değerlendirmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 4 (Aralık 2021): 714-723 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.847563
AMA Taş A. Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımının İstatistiksel Değerlendirmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 714-723.
Vancouver Taş A. Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımının İstatistiksel Değerlendirmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 714-723.
IEEE A. Taş , "Üniversite Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımının İstatistiksel Değerlendirmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 4, ss. 714-723, Ara. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.847563