Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Ek Besin Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 902 - 910, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.888293

Öz

Son yıllarda teknolojinin kullanımının giderek artması ile birlikte sosyal medya platformlarının kullanımı da artmıştır. Bu çalışma, 6-24 ay bebeği olan annelerin ek besin tercihlerinde sosyal medya kullanma durumları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma örneklemini, Ekim 2020-Ocak 2021 tarihleri arasında 6-24 ay arasında bebeği olan 193 anne oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Anne/Bebek Tanıtıcı Bilgi Formu, Ek Besin Tercihinde Sosyal Medya Kullanımı Soru Formu ve Sosyal Medya Kullanım Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmaya katılan annelerin yaş ortalaması 29,46±4,62’dir. Annelerin en çok %64,2’sinin ek besin türlerini, %59,1’inin ek besin hazırlarken dikkat edilecek durumlar, %64,2’sinin bir yaşından önce ve sonra verilebilecek ek besinleri araştırdığı saptanmıştır. Annelerin sosyal medya kullanma ölçeğinden aldıkları puan ortalaması 32,41±11,65’dir (min.10, maks.57). Annelerin yaşı, sosyal medya kullanma durumu, ek besinle ilgili internette yer alan bilgilerin doğru olduğuna inanma, internetten öğrenilen bilgileri ek besin hazırlarken tercih etme ile sosyal medya kullanma ölçeğinde aldıkları puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05). Çalışmanın sonucunda annelerin ek besin tercihlerinde sosyal medya kullandıkları belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Karadağ, M, Aydın, S, Yılmaz, Y. ve Elmas, Ş. (2016). “Altı Aydan Küçük Bebeklerin Emzirilme Özellikleri”. STED, 25 (1), 22-27.
 • Alvisi, P, Brusa, S, Alboresi, S, Amarri, S, Bottau, P, Cavagni, G, Corrdini, B, Lnadi, L, Loroni, L, Marani, M, Osti, M.I, Povesi-Dascola, C, Caffarelli, C,
 • Valeriani, L. and Agostoni, C. (2015). “Recommendations on Complementary Feeding for Healthy, Full-Term Infants”. Italian Journal of Pediatrics, 41 (1), 1-9.
 • WHO. (2021). “Complementary Feeding”. Erişim adresi: https://www.who.int/health-topics/complementary-feeding#tab=tab_1 (Erişim tarihi: 20-02-2021)
 • WHO. (2021). “Breastfeeding”. Erişim adresi: https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_2 (Erişim tarihi: 20-02-2021)
 • Thet M.M, Richards L.M, Sudhinaraset M, Paw, N.E.T. and Diamond-Smith, N. (2016). “Assessing Rates of İnadequate Feeding Practices Among Children 12–24 Months: Results From A Cross-Sectional Survey in Myanmar”. Maternal and Child Health Journal, 20 (8), 1688-1695.
 • EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). (2009). “Scientific Opinion on the Appropriate Age for İntroduction of Complementary Feeding of Infants”. EFSA Journal, 7 (12), 1423.
 • D’Auria, E, Bergamini, M, Staiano, A, Banderali, G, Pendezza, E, Penagini, F, Zuccoti, G.V. and Peroni, D. G. (2018). “Baby-led Weaning: What a Systematic Review of the Literature Adds on”. Italian Journal of Pediatrics, 44 (1), 49.
 • Fewtrell, M, Bronsky, J, Campoy, C, Domellöf, M, Embleton, N, Mis, N.F, Hojsak, I, Hulst, J.M, Indrio, F, Lapillonne, A. and Molgaard, C. (2017). “Complementary Feeding: a Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition”. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 64 (1), 119-132.
 • Kaya, Z, Yiğit, Ö, Erol, M. ve Gayret, Ö.B. (2016). “Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi”. Medical Bulletin of Haseki/Haseki Tip Bulteni, 54 (2), 70-75.
 • Arikpo, D, Edet, E.S, Chibuzor, M.T, Odey, F. and Caldwell, D.M. (2018). “Educational Interventions for Improving Primary Caregiver Complementary Feeding Practices for Children Aged 24 Months and Under”. Cochrane Database of Systematic Reviews, 5, 3
 • Doub, A.E, Small, M. and Birch, L.L. (2016). “A Call for Research Exploring Social Media İnfluences on Mothers' Child Feeding Practices and Childhood Obesity Risk”. Appetite, 99, 298-305.
 • Aichner, T. and Jacob, F. (2015). “Measuring the Degree of Corporate Social Media Use”. International Journal of Market Research, 57 (2), 257-276.
 • Russell, D.J, Sprung, J, McCauley, D, de Camargo, O.K, Buchanan, F, Gulko, R, Martens, R. and Gorter, J.W. (2016). “Knowledge Exchange and Discovery ın The Age of Social Media: The Journey from Inception to Establishment of a Parent-Led Web-Based Research Advisory Community for Childhood Disability”. Journal of Medical Internet Research, 18 (11), e293.
 • Pretorius, K, Johnson, K.E. and Rew, L. (2019). “An Integrative Review: Understanding Parental Use of Social Media to İnfluence Infant and Child Health”. Maternal and Child Health Journal, 23 (10), 1360-1370.
 • DeMartini, T.L, Beck, A.F, Klein, M.D. and Kahn R.S. (2013). “Access to Digital Technology Among Families Coming to Urban Pediatric Primary Care Clinics”. Pediatrics, 132 (1), 142-148.
 • Baker, B. and Yang I. (2018). “Social Media as Social Support in Pregnancy and The Postpartum”. Sexual & Reproductive Healthcare, 17, 31-34.
 • Moon, R.Y, Mathews, A, Oden, R. and Carlin R. (2019). “Mothers’ Perceptions of the Internet and Social Media as Sources of Parenting and Health Information: Qualitative Study”. Journal of Medical Internet Research, 21 (7), e14289.
 • Yaman, E.S. (2018). “Ürün Yerleştirmede Yeni Bir Alan: İnfluencer Marketing Sosyal Medyada İnfluencer Annelerin Takipçileri Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, 268-279.
 • Hachısuka, R. and Sugıyama, C.A. (2020). “Ben Çocuğumu Böyle Besliyorum! Beslenme Konusunda Sosyal Medya Anneleri Üzerine bir Değerlendirme”. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, 3 (5), 123-142.
 • Beşbenli, K, Aygen, B, İncioğlu, A. ve Çetinkaya F. (2013). “İstanbul’da Üç Farklı Sosyoekonomik Grupta Yer Alan Annelerin Emzirme ve Bebek Beslenmesi Konusundaki Bilgi ve Davranışları”. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 56, 76-81.
 • Gümüştakım, R.Ş, Aksoy, D.H, Cebeci, S.E, Kanuncu, S, Çakır, L. ve Yavuz E. (2017). “0-2 Yaş Çocuklarda Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Çalışma”. Fam Pract Palliat Care, 2 (1), 1-8.
 • Jenkins-Guarnieri, M.A, Wright, S.L. and Johnson, B. (2013). “Development and Validation of a Social Media Use İntegration Scale”. Psychology of Popular Media Culture, 2 (1), 38.
 • Akın, A, Özbay, A. ve Baykut, İ. (2015). “Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği'nin Türkçe Formu'nun Geçerliği ve Güvenirliği”. Journal of International Social Research, 8 (38), 2
 • Lebron, C.N, George, S.M, Eckembrecher, D.G. and Alvarez, L.M. (2020). “Am I doing this wrong?” Breastfeeding Mothers' Use of an Online Forum. Maternal & Child Nutrition, 16 (1), e12890.
 • Yılmaz, G. (2020). “0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Şekillerinin İncelenmesi”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (4), 343-352.
 • Sivri, B.B. (2014). “0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları”. ACU Sağlık Bil Derg, 5 (1), 59-65.
 • Küçük, Ö. ve Göçmen, A.Y. (2012). “Çocuk Polikliniğine Başvuran 6-24 Ay Arası Sağlam Çocukların Değerlendirilmesi”. Bakırköy Tıp Dergisi, 8 (1), 28-33.
 • Durmuş, S.Ç, Ceylan, M, Candoğan, M, Öztunç, C, Güner, M, Demir, İ. ve Cankaloğlu H. (2020). “Annelerin 0-24 Aylık Çocuklarını Besleme Davranışları: Kırıkkale İli Örneği”. Sağlık ve Toplum, 20 (1), 52-60.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2018). “2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”. Erişim adresi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf (Erişim tarihi: 01-02-2021)
 • Ünsal, H, Atlıhan, F, Özkan, H, Targan, Ş. ve Hassoy, H. (2005). “Toplumda Anne Sütü Verme Eğilimi ve Buna Etki Eden Faktörler”. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48 (3), 226-233.
 • Taplak, A.Ş, Polat, S, Erdem, E. ve Taplak, M. (2020). “Annelerin Tamamlayıcı Beslenmeye Geçiş Sürecinde Yaşadıkları Güçlükler: Niteliksel Çalışma”. JAREN, 6 (2), 300-308.
 • Sarıtaş, E. ve Barutçu, S. (2016). “Tüketici Davranışlarının Analizinde Kuşaklar: Sosyal Medya Kullanımı Üzerinde Bir Araştırma”. PJESS, 3 (2), 1-15.
 • Kuyucu, M. (2014). “Y kuşağı ve Facebook : Y kuşağının Facebook Kullanımı”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49), 55-83.

Determination of Social Media Usage and Factors of Mothers Having Babies 6-24 Months in Supplementary Food Preference

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 902 - 910, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.888293

Öz

With the increasing use of technology in recent years, the use of social media platforms has also increased. This descriptive study was carried out in order to determine the use of social media in supplementary food preferences of mothers with 6-24 month-old babies and the influencing factors. The research sample consisted of 193 mothers who had babies between the ages of 6-24 months between October 2020 and January 2021. In collecting the data, Mother / Baby Introductory Information Form, Social Media Use Questionnaire for Supplementary Food Preference and Social Media Usage Scale were used. The average age of the mothers participating in the study is 29.46 ± 4.62. It was found that 64.2% of the mothers investigated the types of supplementary food, 59.1% of the cases to be considered while preparing the supplementary food, and 64.2% of the additional foods that can be given before and after the age of one. The average score that mothers got from the social media use scale is 32.41 ± 11.65 (min. 10, max:57). A statistically significant difference was found between the mothers' age, social media usage status, believing that the information on the internet about supplements are correct, preferring the information learned from the internet when preparing supplements and the average score they got on the social media scale (p <0.05). As a result of the study, it was determined that mothers used social media in their supplementary food preferences.

Kaynakça

 • Karadağ, M, Aydın, S, Yılmaz, Y. ve Elmas, Ş. (2016). “Altı Aydan Küçük Bebeklerin Emzirilme Özellikleri”. STED, 25 (1), 22-27.
 • Alvisi, P, Brusa, S, Alboresi, S, Amarri, S, Bottau, P, Cavagni, G, Corrdini, B, Lnadi, L, Loroni, L, Marani, M, Osti, M.I, Povesi-Dascola, C, Caffarelli, C,
 • Valeriani, L. and Agostoni, C. (2015). “Recommendations on Complementary Feeding for Healthy, Full-Term Infants”. Italian Journal of Pediatrics, 41 (1), 1-9.
 • WHO. (2021). “Complementary Feeding”. Erişim adresi: https://www.who.int/health-topics/complementary-feeding#tab=tab_1 (Erişim tarihi: 20-02-2021)
 • WHO. (2021). “Breastfeeding”. Erişim adresi: https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_2 (Erişim tarihi: 20-02-2021)
 • Thet M.M, Richards L.M, Sudhinaraset M, Paw, N.E.T. and Diamond-Smith, N. (2016). “Assessing Rates of İnadequate Feeding Practices Among Children 12–24 Months: Results From A Cross-Sectional Survey in Myanmar”. Maternal and Child Health Journal, 20 (8), 1688-1695.
 • EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA). (2009). “Scientific Opinion on the Appropriate Age for İntroduction of Complementary Feeding of Infants”. EFSA Journal, 7 (12), 1423.
 • D’Auria, E, Bergamini, M, Staiano, A, Banderali, G, Pendezza, E, Penagini, F, Zuccoti, G.V. and Peroni, D. G. (2018). “Baby-led Weaning: What a Systematic Review of the Literature Adds on”. Italian Journal of Pediatrics, 44 (1), 49.
 • Fewtrell, M, Bronsky, J, Campoy, C, Domellöf, M, Embleton, N, Mis, N.F, Hojsak, I, Hulst, J.M, Indrio, F, Lapillonne, A. and Molgaard, C. (2017). “Complementary Feeding: a Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition”. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 64 (1), 119-132.
 • Kaya, Z, Yiğit, Ö, Erol, M. ve Gayret, Ö.B. (2016). “Altı-Yirmi Dört Ay Arası Yaş Grubunda Beslenmeyle İlgili Anne ve Babaların Bilgi ve Deneyimlerinin Değerlendirilmesi”. Medical Bulletin of Haseki/Haseki Tip Bulteni, 54 (2), 70-75.
 • Arikpo, D, Edet, E.S, Chibuzor, M.T, Odey, F. and Caldwell, D.M. (2018). “Educational Interventions for Improving Primary Caregiver Complementary Feeding Practices for Children Aged 24 Months and Under”. Cochrane Database of Systematic Reviews, 5, 3
 • Doub, A.E, Small, M. and Birch, L.L. (2016). “A Call for Research Exploring Social Media İnfluences on Mothers' Child Feeding Practices and Childhood Obesity Risk”. Appetite, 99, 298-305.
 • Aichner, T. and Jacob, F. (2015). “Measuring the Degree of Corporate Social Media Use”. International Journal of Market Research, 57 (2), 257-276.
 • Russell, D.J, Sprung, J, McCauley, D, de Camargo, O.K, Buchanan, F, Gulko, R, Martens, R. and Gorter, J.W. (2016). “Knowledge Exchange and Discovery ın The Age of Social Media: The Journey from Inception to Establishment of a Parent-Led Web-Based Research Advisory Community for Childhood Disability”. Journal of Medical Internet Research, 18 (11), e293.
 • Pretorius, K, Johnson, K.E. and Rew, L. (2019). “An Integrative Review: Understanding Parental Use of Social Media to İnfluence Infant and Child Health”. Maternal and Child Health Journal, 23 (10), 1360-1370.
 • DeMartini, T.L, Beck, A.F, Klein, M.D. and Kahn R.S. (2013). “Access to Digital Technology Among Families Coming to Urban Pediatric Primary Care Clinics”. Pediatrics, 132 (1), 142-148.
 • Baker, B. and Yang I. (2018). “Social Media as Social Support in Pregnancy and The Postpartum”. Sexual & Reproductive Healthcare, 17, 31-34.
 • Moon, R.Y, Mathews, A, Oden, R. and Carlin R. (2019). “Mothers’ Perceptions of the Internet and Social Media as Sources of Parenting and Health Information: Qualitative Study”. Journal of Medical Internet Research, 21 (7), e14289.
 • Yaman, E.S. (2018). “Ürün Yerleştirmede Yeni Bir Alan: İnfluencer Marketing Sosyal Medyada İnfluencer Annelerin Takipçileri Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma”. Uluslararası İletişimde Yeni Yönelimler Konferansı, 268-279.
 • Hachısuka, R. and Sugıyama, C.A. (2020). “Ben Çocuğumu Böyle Besliyorum! Beslenme Konusunda Sosyal Medya Anneleri Üzerine bir Değerlendirme”. Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi, 3 (5), 123-142.
 • Beşbenli, K, Aygen, B, İncioğlu, A. ve Çetinkaya F. (2013). “İstanbul’da Üç Farklı Sosyoekonomik Grupta Yer Alan Annelerin Emzirme ve Bebek Beslenmesi Konusundaki Bilgi ve Davranışları”. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 56, 76-81.
 • Gümüştakım, R.Ş, Aksoy, D.H, Cebeci, S.E, Kanuncu, S, Çakır, L. ve Yavuz E. (2017). “0-2 Yaş Çocuklarda Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Çalışma”. Fam Pract Palliat Care, 2 (1), 1-8.
 • Jenkins-Guarnieri, M.A, Wright, S.L. and Johnson, B. (2013). “Development and Validation of a Social Media Use İntegration Scale”. Psychology of Popular Media Culture, 2 (1), 38.
 • Akın, A, Özbay, A. ve Baykut, İ. (2015). “Sosyal Medya Kullanımı Ölçeği'nin Türkçe Formu'nun Geçerliği ve Güvenirliği”. Journal of International Social Research, 8 (38), 2
 • Lebron, C.N, George, S.M, Eckembrecher, D.G. and Alvarez, L.M. (2020). “Am I doing this wrong?” Breastfeeding Mothers' Use of an Online Forum. Maternal & Child Nutrition, 16 (1), e12890.
 • Yılmaz, G. (2020). “0-24 Aylık Bebeklerin Beslenme Şekillerinin İncelenmesi”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (4), 343-352.
 • Sivri, B.B. (2014). “0-6 Aylık Bebeği Olan Annelerin Katı Gıdaya Geçiş Süreci ve Emzirmeye İlişkin Bilgi ve Uygulamaları”. ACU Sağlık Bil Derg, 5 (1), 59-65.
 • Küçük, Ö. ve Göçmen, A.Y. (2012). “Çocuk Polikliniğine Başvuran 6-24 Ay Arası Sağlam Çocukların Değerlendirilmesi”. Bakırköy Tıp Dergisi, 8 (1), 28-33.
 • Durmuş, S.Ç, Ceylan, M, Candoğan, M, Öztunç, C, Güner, M, Demir, İ. ve Cankaloğlu H. (2020). “Annelerin 0-24 Aylık Çocuklarını Besleme Davranışları: Kırıkkale İli Örneği”. Sağlık ve Toplum, 20 (1), 52-60.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (2018). “2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması”. Erişim adresi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf (Erişim tarihi: 01-02-2021)
 • Ünsal, H, Atlıhan, F, Özkan, H, Targan, Ş. ve Hassoy, H. (2005). “Toplumda Anne Sütü Verme Eğilimi ve Buna Etki Eden Faktörler”. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 48 (3), 226-233.
 • Taplak, A.Ş, Polat, S, Erdem, E. ve Taplak, M. (2020). “Annelerin Tamamlayıcı Beslenmeye Geçiş Sürecinde Yaşadıkları Güçlükler: Niteliksel Çalışma”. JAREN, 6 (2), 300-308.
 • Sarıtaş, E. ve Barutçu, S. (2016). “Tüketici Davranışlarının Analizinde Kuşaklar: Sosyal Medya Kullanımı Üzerinde Bir Araştırma”. PJESS, 3 (2), 1-15.
 • Kuyucu, M. (2014). “Y kuşağı ve Facebook : Y kuşağının Facebook Kullanımı”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49), 55-83.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Atiye KARAKUL
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-6580-9976
Türkiye


Pınar DOĞAN (Sorumlu Yazar)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-6943-5972
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil888293, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {902 - 910}, doi = {10.37989/gumussagbil.888293}, title = {6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Ek Besin Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Karakul, Atiye and Doğan, Pınar} }
APA Karakul, A. & Doğan, P. (2021). 6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Ek Besin Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (4) , 902-910 . DOI: 10.37989/gumussagbil.888293
MLA Karakul, A. , Doğan, P. "6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Ek Besin Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 902-910 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/67427/888293>
Chicago Karakul, A. , Doğan, P. "6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Ek Besin Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 902-910
RIS TY - JOUR T1 - 6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Ek Besin Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi AU - Atiye Karakul , Pınar Doğan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.888293 DO - 10.37989/gumussagbil.888293 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 902 EP - 910 VL - 10 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.888293 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.888293 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Ek Besin Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi %A Atiye Karakul , Pınar Doğan %T 6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Ek Besin Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 4 %R doi: 10.37989/gumussagbil.888293 %U 10.37989/gumussagbil.888293
ISNAD Karakul, Atiye , Doğan, Pınar . "6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Ek Besin Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 4 (Aralık 2021): 902-910 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.888293
AMA Karakul A. , Doğan P. 6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Ek Besin Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 902-910.
Vancouver Karakul A. , Doğan P. 6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Ek Besin Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 902-910.
IEEE A. Karakul ve P. Doğan , "6-24 Ay Bebeği Olan Annelerin Ek Besin Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 4, ss. 902-910, Ara. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.888293