Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastanın Fiziksel Değerlendirmesinde Kavram Haritası Kullanılması

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 1000 - 1005, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.889942

Öz

Bireylerin mevcut sağlık durumunun ve sağlık durumuna yönelik risklerin değerlendirilmesi, bu değerlendirmelerin bireye özgü olması, hemşirelik bakımında fiziksel değerlendirme yöntemlerinin etkin kullanılması ile ilişkilidir. Fiziksel değerlendirme ile hastanın fizyolojik durumuna ilişkin objektif veriler elde edilmekle birlikte, hastanın sağlık öyküsü ile elde edilen subjektif veriler de doğrulanabilmektedir. Fiziksel değerlendirme ile bireye özgü bakım planlarının hazırlanması ve hemşirelik bakımının kalitesinin artırılması sağlanabilmektedir. Bu bağlamda yoğun bakım hemşireleri hemşirelik sürecinin tanılama aşamasında fiziksel değerlendirme yöntemlerinden sıklıkla yararlanmaktadır. Yoğun bakım hemşirelerinin bireyselleştirilmiş hasta bakım sonuçlarının kalitesini artırmak için, yoğun bakım ünitesindeki hastaların fiziksel değerlendirmesini etkili ve doğru yapmaları oldukça önemlidir. Bu amaç doğrultusunda hemşirelerin yoğun bakım gibi karmaşık ünitelerde hasta bakımını etkili ve doğru vermeleri için kavram haritalarının kullanması önemlidir. Kavram haritalarının hasta bakımında klinik karar verme, eleştirel düşünme ve iletişim becerilerini geliştirme gibi önemli etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu derlemede fiziksel değerlendirmenin hemşirelik bakımında önemi vurgulanmakla birlikte, hemşirelere yoğun bakım hastalarının fiziksel değerlendirmesinde yol gösterecek ve bakımda kolaylık sağlayacak bilgilerin kavram haritasıyla sistematik bir formatta sunulması amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • 1. Birol, L. (2002). Hemşirelik Süreci. İzmir: Etki Matbaacılık Yayıncılık.
 • 2. Eyüboğlu, G. ve Çalışkan N. (2019). “Hemşirelerin Fiziksel Değerlendirme Becerilerini Kullanmalarındaki Engeller”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (2), 57-61.
 • 3. Olgun, N. ve Tosun, N. (2017). Fiziksel Değerlendirme ve Klinik Karar Verme. In: Editör F.E. ASLAN (Ed.). Sağlığın Değerlendirmesi ve Klinik Karar Verme (s.43-67). Ankara: Özyurt Matbaacılık.
 • 4. Doğdu, A. K, Ergezen, F. D. ve Kol, E. (2019). “Yoğun Bakımda Hemşirelerin Kullandığı Hasta Değerlendirme Yöntemleri: Teknoloji ve Fiziksel Muayene Kullanımı”. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 23 (2), 102-106.
 • 5. Cicolini, G, Tomietto, M, Simonetti, V, Comparcini, D, Flacco, M. E, Carvello, M. and Manzoli, L. (2015). “Physical Assessment Techniques Performed by Italian Registered Nurses: A Quantitative Survey”. Journal of Clinical Nursing, 24 (23-24), 3700-3706.
 • 6. Kızıl, H, Altıntop, İ. ve Akyol, Y. E. (2019). “Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakımda Fiziksel Muayene Yöntemlerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi”. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 23 (3), 131-139.
 • 7. Osborne, S, Douglas, C, Reid, C, Jones, L,andGardner, G. (2015). “The Primacy of Vital Signs-Acute Care Nurses’ and Midwives’ Use of Physical Assessment Skills: A Crosssectional Study”. International Journal of NursingStudies, 52 (5),951-962.
 • 8. Alastalo, M, Salminen, L, Lakanmaa, R. L. AndLeino-Kilpi, H. (2017). “Seeing Beyond Monitors Critical Care Nurses’ Multiple Skills in Patient Observation: Descriptive Qualitative Study”. Intensive and Critical Care Nursing, 42, 80-87.
 • 9. West, S.L. (2006). “Physical Assessment: Whose Role Is It Any Way?”. Nursing in Critical Care, 11 (4), 161-167.
 • 10. Zambas, S. I, Smythe, E. A,andKoziol-Mclain, J. (2016). “The Consequences of Using Advanced Physical Assessment Skills in Medicaland Surgical Nursing: A Hermeneutic Pragmatic Study”. International Journal of Qualitative Studies on Healthand Well-Being, 11(1), 32090.
 • 11.Lesa, R, and Dixon, A. (2007). “PhysicalAssessment: Implications for Nurse Educators and Nursing Practice”. International Nursing Review, 54 (2), 166-172.
 • 12. Mayer, R.E. (1989). “Models for Understanding”. Rev Educ Re, 59, 43-64.
 • 13. Gul, R. B, andBoman, J. A. (2006). “ConceptMapping: A StrategyforTeachingandevaluationInNursingEducation”. NurseEducationInPractice, 6(4), 199-206.
 • 14. Korkmaz, Z, Avcı, Ö, Tosun, Ö, Uslu, N, Erdem, E. ve Bayat, M. (2011). “Klinik Uygulamada Kavram Haritası Kullanımı: RespiratuarDistress Sendromu (RDS)”. Sağlık Bilimleri Dergisi, 20 (3), 235-39.
 • 15. Gümüş, M, Yaz, Ş.B. ve Şenol, S. (2020). “Ülseratif Kolitin Pediatrik Bakımı ve Kavram Haritası”. GÜSBD, 9 (3), 318-323.
 • 16. Huang, Y. C, Chen, H. H, Yeh, M. L, and Chung, Y. C. (2012). “Case Studies Combined with or Without Concept Maps Improve Critical Thinking in Hospital-Based Nurses: A Randomized-Controlled Trial”. International Journal of Nursing Studies, 49 (6), 747-754.
 • 17. Hayes, M. M, Chatterjee, S, and Schwartzstein, R. M. (2017). “Critical Thinking in Critical Care: Five Strategies to Improve Teaching and Learning in the Intensive Care Unit”. Annals of the American Thoracic Society, 14 (4), 569-575.
 • 18. Akbari, F.D, Mofrad, M.N, and Dabirian, A. (2014). “The Effect of Concept Mapping on Clinical Decision Making Skills of ICU Nurses”. Al AmEen J Med Sci, 7 (4), 312-315.
 • 19. Principal, V. and Shakuntala, B.S. (2011). ConceptMappıng-An Effectıve Tool To Promote Critical Thinking Skills among Nurses. Nitte University Journal of Health Science, 1 (4), 21-26.

Using a Concept Map in the Physical Assessment of the Patient in the Intensive Care Unit

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 1000 - 1005, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.889942

Öz

Evaluating the current health status of individuals and the risks related to their health status, the specificity of these evaluations to the individual is related to the effective use of physical assessment methods in nursing care. While objective data on the patient's physiological state can obtain with physical evaluation, it can also confirm subjective data obtained with the patient's health history. Therefore, with physical evaluation, can prepare individual-specific care plans, and nursing care quality can increase. In this context, intensive care nurses frequently use physical assessment methods at the diagnostic stage of the nursing process. Therefore, intensive care nurses need to make effective and correct physical evaluations of patients in the intensive care unit to increase individualized patient care results. For this purpose, nurses need to use concept maps to provide effective and accurate patient care in complex units such as intensive care. It knows that concept maps have essential effects such as clinical decision making, critical thinking, and improving communication skills in inpatient care. In this review, although the importance of physical assessment in nursing care emphasizes, it is aimed to present the information that will guide nurses to the physical evaluation of intensive care patients and provide convenience in care in a systematic format with a concept map.

Kaynakça

 • 1. Birol, L. (2002). Hemşirelik Süreci. İzmir: Etki Matbaacılık Yayıncılık.
 • 2. Eyüboğlu, G. ve Çalışkan N. (2019). “Hemşirelerin Fiziksel Değerlendirme Becerilerini Kullanmalarındaki Engeller”. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (2), 57-61.
 • 3. Olgun, N. ve Tosun, N. (2017). Fiziksel Değerlendirme ve Klinik Karar Verme. In: Editör F.E. ASLAN (Ed.). Sağlığın Değerlendirmesi ve Klinik Karar Verme (s.43-67). Ankara: Özyurt Matbaacılık.
 • 4. Doğdu, A. K, Ergezen, F. D. ve Kol, E. (2019). “Yoğun Bakımda Hemşirelerin Kullandığı Hasta Değerlendirme Yöntemleri: Teknoloji ve Fiziksel Muayene Kullanımı”. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 23 (2), 102-106.
 • 5. Cicolini, G, Tomietto, M, Simonetti, V, Comparcini, D, Flacco, M. E, Carvello, M. and Manzoli, L. (2015). “Physical Assessment Techniques Performed by Italian Registered Nurses: A Quantitative Survey”. Journal of Clinical Nursing, 24 (23-24), 3700-3706.
 • 6. Kızıl, H, Altıntop, İ. ve Akyol, Y. E. (2019). “Hemşirelerin Bireyselleştirilmiş Bakımda Fiziksel Muayene Yöntemlerini Kullanma Durumlarının İncelenmesi”. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 23 (3), 131-139.
 • 7. Osborne, S, Douglas, C, Reid, C, Jones, L,andGardner, G. (2015). “The Primacy of Vital Signs-Acute Care Nurses’ and Midwives’ Use of Physical Assessment Skills: A Crosssectional Study”. International Journal of NursingStudies, 52 (5),951-962.
 • 8. Alastalo, M, Salminen, L, Lakanmaa, R. L. AndLeino-Kilpi, H. (2017). “Seeing Beyond Monitors Critical Care Nurses’ Multiple Skills in Patient Observation: Descriptive Qualitative Study”. Intensive and Critical Care Nursing, 42, 80-87.
 • 9. West, S.L. (2006). “Physical Assessment: Whose Role Is It Any Way?”. Nursing in Critical Care, 11 (4), 161-167.
 • 10. Zambas, S. I, Smythe, E. A,andKoziol-Mclain, J. (2016). “The Consequences of Using Advanced Physical Assessment Skills in Medicaland Surgical Nursing: A Hermeneutic Pragmatic Study”. International Journal of Qualitative Studies on Healthand Well-Being, 11(1), 32090.
 • 11.Lesa, R, and Dixon, A. (2007). “PhysicalAssessment: Implications for Nurse Educators and Nursing Practice”. International Nursing Review, 54 (2), 166-172.
 • 12. Mayer, R.E. (1989). “Models for Understanding”. Rev Educ Re, 59, 43-64.
 • 13. Gul, R. B, andBoman, J. A. (2006). “ConceptMapping: A StrategyforTeachingandevaluationInNursingEducation”. NurseEducationInPractice, 6(4), 199-206.
 • 14. Korkmaz, Z, Avcı, Ö, Tosun, Ö, Uslu, N, Erdem, E. ve Bayat, M. (2011). “Klinik Uygulamada Kavram Haritası Kullanımı: RespiratuarDistress Sendromu (RDS)”. Sağlık Bilimleri Dergisi, 20 (3), 235-39.
 • 15. Gümüş, M, Yaz, Ş.B. ve Şenol, S. (2020). “Ülseratif Kolitin Pediatrik Bakımı ve Kavram Haritası”. GÜSBD, 9 (3), 318-323.
 • 16. Huang, Y. C, Chen, H. H, Yeh, M. L, and Chung, Y. C. (2012). “Case Studies Combined with or Without Concept Maps Improve Critical Thinking in Hospital-Based Nurses: A Randomized-Controlled Trial”. International Journal of Nursing Studies, 49 (6), 747-754.
 • 17. Hayes, M. M, Chatterjee, S, and Schwartzstein, R. M. (2017). “Critical Thinking in Critical Care: Five Strategies to Improve Teaching and Learning in the Intensive Care Unit”. Annals of the American Thoracic Society, 14 (4), 569-575.
 • 18. Akbari, F.D, Mofrad, M.N, and Dabirian, A. (2014). “The Effect of Concept Mapping on Clinical Decision Making Skills of ICU Nurses”. Al AmEen J Med Sci, 7 (4), 312-315.
 • 19. Principal, V. and Shakuntala, B.S. (2011). ConceptMappıng-An Effectıve Tool To Promote Critical Thinking Skills among Nurses. Nitte University Journal of Health Science, 1 (4), 21-26.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Gönül KARA SÖYLEMEZ> (Sorumlu Yazar)
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0002-4840-1183
Türkiye


Sevinç MEŞE>
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
0000-0003-4635-9169
Türkiye


Hülya BULUT>
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0001-8241-989X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { gumussagbil889942, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, number = {4}, pages = {1000 - 1005}, doi = {10.37989/gumussagbil.889942}, title = {Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastanın Fiziksel Değerlendirmesinde Kavram Haritası Kullanılması}, key = {cite}, author = {Kara Söylemez, Gönül and Meşe, Sevinç and Bulut, Hülya} }
APA Kara Söylemez, G. , Meşe, S. & Bulut, H. (2021). Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastanın Fiziksel Değerlendirmesinde Kavram Haritası Kullanılması . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (4) , 1000-1005 . DOI: 10.37989/gumussagbil.889942
MLA Kara Söylemez, G. , Meşe, S. , Bulut, H. "Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastanın Fiziksel Değerlendirmesinde Kavram Haritası Kullanılması" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 1000-1005 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/67427/889942>
Chicago Kara Söylemez, G. , Meşe, S. , Bulut, H. "Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastanın Fiziksel Değerlendirmesinde Kavram Haritası Kullanılması". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 1000-1005
RIS TY - JOUR T1 - Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastanın Fiziksel Değerlendirmesinde Kavram Haritası Kullanılması AU - GönülKara Söylemez, SevinçMeşe, HülyaBulut Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.889942 DO - 10.37989/gumussagbil.889942 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1000 EP - 1005 VL - 10 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.889942 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.889942 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastanın Fiziksel Değerlendirmesinde Kavram Haritası Kullanılması %A Gönül Kara Söylemez , Sevinç Meşe , Hülya Bulut %T Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastanın Fiziksel Değerlendirmesinde Kavram Haritası Kullanılması %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 4 %R doi: 10.37989/gumussagbil.889942 %U 10.37989/gumussagbil.889942
ISNAD Kara Söylemez, Gönül , Meşe, Sevinç , Bulut, Hülya . "Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastanın Fiziksel Değerlendirmesinde Kavram Haritası Kullanılması". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 4 (Aralık 2021): 1000-1005 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.889942
AMA Kara Söylemez G. , Meşe S. , Bulut H. Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastanın Fiziksel Değerlendirmesinde Kavram Haritası Kullanılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 1000-1005.
Vancouver Kara Söylemez G. , Meşe S. , Bulut H. Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastanın Fiziksel Değerlendirmesinde Kavram Haritası Kullanılması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 1000-1005.
IEEE G. Kara Söylemez , S. Meşe ve H. Bulut , "Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastanın Fiziksel Değerlendirmesinde Kavram Haritası Kullanılması", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 4, ss. 1000-1005, Ara. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.889942