Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde Sağlık Bakanlıklarının Koordinatör Kuruluşları: Türkiye, Malezya ve Güney Kore Karşılaştırması

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 983 - 992, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.908166

Öz

Dünya’da önemi giderek artan, yılın 12 ayı boyunca devam edebilen ve katma değeri en yüksek turizm çeşitlerinden biri olan sağlık turizmi, ülkemizin de öncelikli gündem başlıklarından biridir. Sağlık turizmi alanında küresel rekabet üstünlüğü elde etmiş ülkelerin birçoğunda çatı kuruluş niteliğinde Bakanlıklara bağlı olarak çeşitli misyonlara sahip organizasyonlar oluşturulmuştur. Bu çalışmada Türkiye ile Malezya ve Güney Kore’nin sağlık turizmi çatı kuruluşlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma derleme niteliğindedir. Türkiye son 10 yılda özel sektörün liderliğinde medikal turizm başlığında önemli başarılar ortaya koymuştur. Devletin çeşitli başlıklarda destekleriyle medikal turizm de elde edilen başarının geliştirilmesi ve diğer sağlık turizmi kollarında da benzer başarının sergilenmesi amacıyla kurulan Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş., diğer ülke örnekleriyle de rekabet ve işbirliğini beraber yürütmeli ve başarılı uyguları ülkemizde de hayata geçirmelidir. Bu amaca hizmet edecek şekilde esas lokomotif gücü oluşturan özel sağlık sektörü ve acentelerin etkili desteklenmesi pazar liderliği hedefine ulaştırabilecektir.

Kaynakça

 • 1. Bookman MZ, Bookman KR. (2007) Medical Tourism in Developing Countries. Palgrave Macmillan.
 • 2. Anne Jenner E. (2008) Unsettled borders of care: medical tourism as a new dimension in america’s health care crisis. Içinde: Jocabs Kronenfeld J, ed. Care for Major Health Problems and Population Health Concerns: Impacts on Patients, Providers and Policy (Research in the Sociology of Health Care). C 26. Emerald Group Publishing Limited, s.235–249. doi:10.1016/S0275-4959(08)26011-4
 • 3. Tontuş HÖ. (2019) “Dünyada Sağlık Turizmi”. SATURK.
 • 4. Ağaoğlu FO, Karagöz N, Zabun S. (2019) “Sağlık Turizmi Uygulamaları ve Türkiye’ye Getirilerini İlişkin Bir Değerlendirme” Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20(2), 428-450.
 • 5. Dökme S. (2019) “Medikal turizmde hasta tercihini etkileyen faktörler”. Int Soc Sci Stud J. 5(30),825–831.
 • 6. Mert G. (2013) “Sağlık Turizmi ve Uygulanabilirliği”. IAAOJ, Soc Sci. 1(1):103–126.
 • 7. Özsarı SH, Karatana Ö. (2013) “Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu.” J Kartal Train Res Hosp. 24(2). doi:10.5505/jkartaltr.2013.69335
 • 8. Barca M, Akdeve E, Gedik Balay İ. (2013) “Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri”. İşletme Araştırmaları Derg. 5(3):64–92.
 • 9. Büyüközkan G, Mukul E, Kongar E. (2020) “Health tourism strategy selection via SWOT analysis and integrated hesitant fuzzy linguistic AHP-MABAC approach”. Socioecon Plann Sci.
 • 10. İçöz O. (2009) “Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (Tıbbi) Turizm ve Türkiye’nin Olanakları”. J Yasar Univ. 4(14):2257–2279.
 • 11. Kılıçarslan M. (2019) “Swot Analysis of Health Tourism in Turkey”. Elektron Sos Bilim Derg. (71):1135–1145. doi:10.17755/esosder.467515
 • 12. Kördeve MK. (2018) “Hastanelerde Stratejik Yönetim SWOT Analizi: Özel Bir Hastane Uygulaması”. Sağlık Yönetimi Derg. 2(1):67–78.
 • 13. Kostak D. (2007) “Turizm hareketleri (Türkiye örneği üzerinden sağlık turizmi)”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • 14. Omay EGG, Cengiz E. (2013) “Health tourism in Turkey: Opportunities and threats”. Mediterr J Soc Sci. 4(10):424–431. doi:10.5901/mjss.2013.v4n10p424
 • 15. SATURK. (2020) Türkiye Sağlığın Merkezi. http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/hst/turkiyesagliginmerkezi.pdf
 • 16. KTB. (2020), 2019 Yılı Konaklama İstatistikleri Yıllık Bülten Özeti. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • 17. TÜİK. (2021) İstatistik Veri Portalı. Published 2020. Erişim Mart 31, 2021. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=saglik-ve-sosyal-koruma-101&dil=1
 • 18. Özer Ö, Sonğur C. (2012) “Türkiye’nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sos Bilim Enstitüsü Derg. 4(7):69–81. doi:10.20875/sb.21912
 • 19. Aydın D. (2014) “Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı”. Visitturkeyforhealthcare Platformu.
 • 20. Soysal A. (2017) “Sağlik Turi̇zmi̇: Tehdi̇t ve Firsatlar Bağlaminda Türki̇ye Açisindan Bi̇r Durum Değerlendi̇rmesi̇”, Uluslararası Tur ve Sos Araştırmalar Derg. (2):169–188.
 • 21. Christian OC, Stanley N, Imoudu EW, Hadina H. (2019) “Promoting Malysia Medical Tourism Through MyCrest Oriented Retrofitted Hospitals”. J Soc Sci Humanit. 16(8):1–12.
 • 22. MHTC, (2018). Malaysia to Generate Healthcare Revenue RM2.8b by 2020. Malaysia Health Tourism Council.
 • 23. Pollard K. (2012) Medical tourism: Key facts How many UK medical tourists are there?; Erişim Mart 31, 2021. www.treatmentabroad.com,
 • 24. Bona-idollo K, Abdullah M. (2020) “The future challenges of the Malaysian health care system in medical tourism” J Tour Stud Hosp Res.1(1).
 • 25. Alserhan BA, Alserhan ZA. (2012) “Researching Muslim consumers: Do they represent the fourth-billion consumer segment?” J Islam Mark. 3(2):121–138. doi:10.1108/17590831211232546
 • 26. Rahman MK, Zailani S, Musa G. (2017) “Tapping into the emerging Muslim-friendly medical tourism market: evidence from Malaysia”. J Islam Mark. 8(4):514–532. doi:10.1108/JIMA-02-2016-0014
 • 27. Seo BR, Park SH. (2008) “Policies to promote medical tourism in Korea: A narrative review” Iran J Public Health. 47(8):1077–1083.
 • 28. KHIDI. (2020) Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) . International Medical Travel Journal. Published 2020. Erişim Mart 31, 2021. https://www.imtj.com/organisation-details/korea-health-industry-development-institute-khidi-4265/

Coordinator Organizations of the Ministries of Health in the Development of Health Tourism: Comparison of Turkey, Malaysia and South Korea

Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4, 983 - 992, 29.12.2021
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.908166

Öz

Health tourism, which is one of the types of tourism with the highest added value and that can continue for 12 months in the world, is one of the priority agenda topics of our country. In most of the countries that have gained a global competitive advantage in the field of health tourism, organizations with various missions have been established under the umbrella of the Health Ministries. In this study, the medical tourism with Turkey, Malaysia and South Korea aimed to compare the umbrella organization. The study is a collected work. Turkey's private sector leadership in the last 10 years has demonstrated remarkable success in medical tourism title. Established with the support of the government in various headings to improve the success achieved in medical tourism and to demonstrate similar success in other health tourism branches, USHAŞ It should carry out competition and cooperation with other country examples and implement successful practices in our country. To serve this purpose, effective support of the private health sector and agencies, which constitute the main driving force, will be able to reach the target of market leadership.

Kaynakça

 • 1. Bookman MZ, Bookman KR. (2007) Medical Tourism in Developing Countries. Palgrave Macmillan.
 • 2. Anne Jenner E. (2008) Unsettled borders of care: medical tourism as a new dimension in america’s health care crisis. Içinde: Jocabs Kronenfeld J, ed. Care for Major Health Problems and Population Health Concerns: Impacts on Patients, Providers and Policy (Research in the Sociology of Health Care). C 26. Emerald Group Publishing Limited, s.235–249. doi:10.1016/S0275-4959(08)26011-4
 • 3. Tontuş HÖ. (2019) “Dünyada Sağlık Turizmi”. SATURK.
 • 4. Ağaoğlu FO, Karagöz N, Zabun S. (2019) “Sağlık Turizmi Uygulamaları ve Türkiye’ye Getirilerini İlişkin Bir Değerlendirme” Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20(2), 428-450.
 • 5. Dökme S. (2019) “Medikal turizmde hasta tercihini etkileyen faktörler”. Int Soc Sci Stud J. 5(30),825–831.
 • 6. Mert G. (2013) “Sağlık Turizmi ve Uygulanabilirliği”. IAAOJ, Soc Sci. 1(1):103–126.
 • 7. Özsarı SH, Karatana Ö. (2013) “Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu.” J Kartal Train Res Hosp. 24(2). doi:10.5505/jkartaltr.2013.69335
 • 8. Barca M, Akdeve E, Gedik Balay İ. (2013) “Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri”. İşletme Araştırmaları Derg. 5(3):64–92.
 • 9. Büyüközkan G, Mukul E, Kongar E. (2020) “Health tourism strategy selection via SWOT analysis and integrated hesitant fuzzy linguistic AHP-MABAC approach”. Socioecon Plann Sci.
 • 10. İçöz O. (2009) “Sağlık Turizmi Kapsamında Medikal (Tıbbi) Turizm ve Türkiye’nin Olanakları”. J Yasar Univ. 4(14):2257–2279.
 • 11. Kılıçarslan M. (2019) “Swot Analysis of Health Tourism in Turkey”. Elektron Sos Bilim Derg. (71):1135–1145. doi:10.17755/esosder.467515
 • 12. Kördeve MK. (2018) “Hastanelerde Stratejik Yönetim SWOT Analizi: Özel Bir Hastane Uygulaması”. Sağlık Yönetimi Derg. 2(1):67–78.
 • 13. Kostak D. (2007) “Turizm hareketleri (Türkiye örneği üzerinden sağlık turizmi)”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
 • 14. Omay EGG, Cengiz E. (2013) “Health tourism in Turkey: Opportunities and threats”. Mediterr J Soc Sci. 4(10):424–431. doi:10.5901/mjss.2013.v4n10p424
 • 15. SATURK. (2020) Türkiye Sağlığın Merkezi. http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/hst/turkiyesagliginmerkezi.pdf
 • 16. KTB. (2020), 2019 Yılı Konaklama İstatistikleri Yıllık Bülten Özeti. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • 17. TÜİK. (2021) İstatistik Veri Portalı. Published 2020. Erişim Mart 31, 2021. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=saglik-ve-sosyal-koruma-101&dil=1
 • 18. Özer Ö, Sonğur C. (2012) “Türkiye’nin Dünya Sağlık Turizmindeki Yeri ve Ekonomik Boyutu”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sos Bilim Enstitüsü Derg. 4(7):69–81. doi:10.20875/sb.21912
 • 19. Aydın D. (2014) “Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı”. Visitturkeyforhealthcare Platformu.
 • 20. Soysal A. (2017) “Sağlik Turi̇zmi̇: Tehdi̇t ve Firsatlar Bağlaminda Türki̇ye Açisindan Bi̇r Durum Değerlendi̇rmesi̇”, Uluslararası Tur ve Sos Araştırmalar Derg. (2):169–188.
 • 21. Christian OC, Stanley N, Imoudu EW, Hadina H. (2019) “Promoting Malysia Medical Tourism Through MyCrest Oriented Retrofitted Hospitals”. J Soc Sci Humanit. 16(8):1–12.
 • 22. MHTC, (2018). Malaysia to Generate Healthcare Revenue RM2.8b by 2020. Malaysia Health Tourism Council.
 • 23. Pollard K. (2012) Medical tourism: Key facts How many UK medical tourists are there?; Erişim Mart 31, 2021. www.treatmentabroad.com,
 • 24. Bona-idollo K, Abdullah M. (2020) “The future challenges of the Malaysian health care system in medical tourism” J Tour Stud Hosp Res.1(1).
 • 25. Alserhan BA, Alserhan ZA. (2012) “Researching Muslim consumers: Do they represent the fourth-billion consumer segment?” J Islam Mark. 3(2):121–138. doi:10.1108/17590831211232546
 • 26. Rahman MK, Zailani S, Musa G. (2017) “Tapping into the emerging Muslim-friendly medical tourism market: evidence from Malaysia”. J Islam Mark. 8(4):514–532. doi:10.1108/JIMA-02-2016-0014
 • 27. Seo BR, Park SH. (2008) “Policies to promote medical tourism in Korea: A narrative review” Iran J Public Health. 47(8):1077–1083.
 • 28. KHIDI. (2020) Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) . International Medical Travel Journal. Published 2020. Erişim Mart 31, 2021. https://www.imtj.com/organisation-details/korea-health-industry-development-institute-khidi-4265/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Salih Kenan ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8308-8188
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 10, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { gumussagbil908166, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {983 - 992}, doi = {10.37989/gumussagbil.908166}, title = {Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde Sağlık Bakanlıklarının Koordinatör Kuruluşları: Türkiye, Malezya ve Güney Kore Karşılaştırması}, key = {cite}, author = {Şahin, Salih Kenan} }
APA Şahin, S. K. (2021). Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde Sağlık Bakanlıklarının Koordinatör Kuruluşları: Türkiye, Malezya ve Güney Kore Karşılaştırması . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 10 (4) , 983-992 . DOI: 10.37989/gumussagbil.908166
MLA Şahin, S. K. "Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde Sağlık Bakanlıklarının Koordinatör Kuruluşları: Türkiye, Malezya ve Güney Kore Karşılaştırması" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 983-992 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/67427/908166>
Chicago Şahin, S. K. "Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde Sağlık Bakanlıklarının Koordinatör Kuruluşları: Türkiye, Malezya ve Güney Kore Karşılaştırması". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (2021 ): 983-992
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde Sağlık Bakanlıklarının Koordinatör Kuruluşları: Türkiye, Malezya ve Güney Kore Karşılaştırması AU - Salih Kenan Şahin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.908166 DO - 10.37989/gumussagbil.908166 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 983 EP - 992 VL - 10 IS - 4 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.908166 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.908166 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde Sağlık Bakanlıklarının Koordinatör Kuruluşları: Türkiye, Malezya ve Güney Kore Karşılaştırması %A Salih Kenan Şahin %T Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde Sağlık Bakanlıklarının Koordinatör Kuruluşları: Türkiye, Malezya ve Güney Kore Karşılaştırması %D 2021 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 10 %N 4 %R doi: 10.37989/gumussagbil.908166 %U 10.37989/gumussagbil.908166
ISNAD Şahin, Salih Kenan . "Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde Sağlık Bakanlıklarının Koordinatör Kuruluşları: Türkiye, Malezya ve Güney Kore Karşılaştırması". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 / 4 (Aralık 2021): 983-992 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.908166
AMA Şahin S. K. Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde Sağlık Bakanlıklarının Koordinatör Kuruluşları: Türkiye, Malezya ve Güney Kore Karşılaştırması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 983-992.
Vancouver Şahin S. K. Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde Sağlık Bakanlıklarının Koordinatör Kuruluşları: Türkiye, Malezya ve Güney Kore Karşılaştırması. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 10(4): 983-992.
IEEE S. K. Şahin , "Sağlık Turizminin Geliştirilmesinde Sağlık Bakanlıklarının Koordinatör Kuruluşları: Türkiye, Malezya ve Güney Kore Karşılaştırması", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 10, sayı. 4, ss. 983-992, Ara. 2021, doi:10.37989/gumussagbil.908166