Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster

Unutulmaya Yüz Tutmuş Yöresel Öğelerin Kültür Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Denizli İlinin Kültür Öğeleri Örneği

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 134 - 149, 30.12.2018
https://doi.org/10.32572/guntad.345091

Öz

Yöresel öğeler, geçmişten günümüze kadar varlığını
sürdürmüş ve bağlı olduğu toplum ile özdeşleşmiştir. Bu çalışmanın amacı,
kültürel anlamda geçmişte büyük önem arz eden ve günümüzde çeşitli nedenlerle
unutulmaya yüz tutmuş Denizli’nin yöresel öğelerini kültür turizmi kapsamında
değerlendirmektir. Çalışma kapsamında, bölge kültür öğeleri arasında yer alan
ve unutulan bir yemek olan Çaput Aşı yemeği hakkında ilde ilgili kişilerle
görüşme yapılmıştır. Bu görüşmenin yanında, bölge kültür öğeleri arasında yer
alan Hayri Dev’ in özel curası ve üç telli sazıyla çaldığı türküleri ve Halime
Özke’nin ağaçtan yapılan ve eski düğün günlerinin en temel çalgısı olan sipsi
gibi kültürel anlamda önemli yer teşkil eden yöresel öğeler hakkında bilgiler
alınmıştır.

Kaynakça

 • Avcıkurt, C., Sarıoğlan M., ve Girgin G. K. (2007). Yiyecek-İçecek Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış 1. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, Antalya.
 • Daldaban, A., Günaydın, C., Arınç., Baysal, H., Yılmaz, S., Sevinç, C., Kök, Ş., ve Akçaöz,S. (2001). Denizli Kültür Değerleri. Denizli: Deha. Denizli Büyükşehir Belediyesi Denizli Turizm Envanteri, (2002). Yeni Merhaba Yayınları.
 • Kaptan, Ş. (2002) Denizlili Meşhurlar. Denizli. Egeli Araştırmacı Ve Yazarlar Birliği Yayınları.
 • Kozak, M. (2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. 1.Baskı. Ankara: Detay yayıncılık.
 • Şengül, S. ve Türkay, O. (2016). Akdeniz Mutfak Kültürünün Gastronomi Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi: Mudurnu örneği, Citta Slow Eko-Gastronomi Kongresi, Gökçeada. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, (4), 86-99.
 • Tekelioğlu, Y. ve Demirer, R. (2008). Küreselleşme Sürecinde Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretlerin Geleceği. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F., Gazi Kitabevi, Ankara, 715-730.
 • Usal, A. ve Kuşluvan, Z. (2002). Davranış Bilimleri, Sosyal Psikoloji. Barış Yayınları, İzmir.
 • Uygur, S. ve Baykan, E. (2007). Kültür Turizmi Ve Turizmin Kültürel Varlıklar Üzerindeki Etkileri. Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 31-49.
 • Uygur, S. M. ve Baykan, E. (2007). Kültür turizmi ve turizmin kültürel varlıklar üzerindeki etkileri. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 1-20.
 • Pamukkale (2017). Denizli’nin Ünlüleri ve Denizli’nin Yetiştirdiği Ünlüler, http://www.pamukkale.gov.tr/tr/Denizli-nin-Unluleri, (Erişim Tarihi:20.09. 2017).
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2017). Kültür Kavramı İle İlgili Tanım, http://www.kultur.gov.tr/TR,96254/kultur.html, (Erişim Tarihi: 20.06. 2017). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), (2017). Türkiye’yi Kültür Amaçlı Ziyaret Eden Turistler İle İlgili Veriler, http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do ?alt_id=1086, (Erişim Tarihi: 20.06.2017).
Toplam 11 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şahin Kaymaz 0000-0002-7020-2930

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Kabul Tarihi 5 Temmuz 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kaymaz, Ş. (2018). Unutulmaya Yüz Tutmuş Yöresel Öğelerin Kültür Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Denizli İlinin Kültür Öğeleri Örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 134-149. https://doi.org/10.32572/guntad.345091

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.