Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yerel Gıda ve Coğrafi İşaretleme Kapsamında Süryani Şarabının Değerlendirilmesi

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 2, 260 - 269, 30.12.2018
https://doi.org/10.32572/guntad.346866

Öz

Yapılan bu araştırmanın amacı, yerel gıda ve coğrafi işaretleme
kapsamında Süryani şarabının değerlendirilmesidir. Turistik ürünün temel
öğeleri arasında; ulaşım, konaklama ve yeme-içme sayılabilmektedir. Yeme-içme
kültürünün, tarih boyunca evirildiği ve zenginleştiği görülmektedir. Mardin,
şehir olarak tarihi, doğal ve kültürel birikim zengini sayılabilecek özellikte
olan bir bölgededir. Bu çalışmada, birçok farklı yönü bir yana bırakıldığında
Mardin’e özgü yeme-içme kültürünün önemli bir öğesi olan Süryani şarabı ön
plana çıkarılmaktadır. Coğrafi işaret tescili almış Mardin’e özgü ürünler
arasında Süryani şarabının olmasının, bölgenin gastronomi ve şarap turizmi
bağlamında önemli bir destinasyon haline gelmesine hizmet edebileceği
düşünülmektedir. Böylelikle Mardin bölgesinin turizm ekonomisine de katkı da
bulunulabilmesi de öngörülmektedir.  Aynı
zamanda Mardin’de var olan Süryani şarabının coğrafi işaret alabilmesi için
teşvik niteliği taşıyan bir çalışma olması açısından da bu araştırma önem arz
etmektedir. Çalışmanın kavramsal çerçevesi literatür taramasıyla
oluşturulmuştur ve konuyla alakalı 15 bilirkişi ile görüşülmüştür. Görüşme
sonrasında elde edilen bilgiler derlenerek ifade edilmiştir.

Kaynakça

 • Akın, E. B. (2006). Coğrafi işaret olarak tescil edilmiş Malatya kayısısının teknolojik özelliklerinin saptanması ve gıda güvenliği açısından araştırılması. Yayımlanmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Aksoy, M. ve Sezgi, G. (2015). Gastronomi turizmi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi gastronomik unsurları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(3), 79-89.
 • Beşirli, H. (2010). Yemek, kültür ve kimlik. Milli Folklor, 22(87), 159-169.
 • Erdem, Ö. ve Kemer, A. K. (2016). Mutfaktaki yeni eğilimlerden olan moleküler gastronomi konusunda Ankara ilindeki 4 ve 5 yıldızlı otellerin mutfak personeli ile aşçılık alanında yükseköğrenim gören öğrencilerin bilgi ve görüşlerinin belirlenmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(2), 3-16.
 • Güler, S. (2010). Türk mutfak kültürü ve yeme içme alışkanlıkları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (26), 24-30.
 • Günal, V. (2005). Mardin ilinde kültürel turizm potansiyeli. Marmara Coğrafya Dergisi, (11), 93-124.
 • Günal, V. (2006). Mardin ilinde kültürel çekicilikler ve turizim amaçlı kullanım kolaylıkları. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Gürbüz , S., Özaltaş Serçek, G. ve Toprak, L. (2017). Mardin’in UNESCO yaratıcı şehirler ağında “Gastronomi kenti” olabilirliğine ilişkin paydaş görüşleri’’. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(1), 124-136.
 • Kan, M., Gülbuçuk, B. ve Küçükçongar, M. (2012). Coğrafi işaretlerin kırsal turizmde kullanılma olanakları. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 14(22), 93-101.
 • Kelemci Schneider, G. ve Ceritoğlu, A. B. (2010). Yöresel ürün imajının tüketici satınalma davranışı ve yüksek fiyat ödeme eğilimi üzerindeki etkisi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, (6), 29-52.
 • Kodaş , D. ve Özel, Ç. (2016). Yerli ziyaretçilerin yerel yiyecek tüketim güdülerinin belirlenmesi: Beypazarı örneği. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 83-96.
 • Küçük, Z. G. (2008). Mardin ve çevresinde süryaniler. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi. Adana.
 • Meral, Y. ve Şahin, A. (2013). Tüketicilerin coğrafi işaretli ürün algısı: Gemlik zeytini örneği. KSÜ Doğa Bil. Dergisi, 16(4), 16-24.
 • Orhan, A. (2010). Yerel değerlerin turizm ürününe dönüştürülmesinde “coğrafi işaretlerin kullanımı”: İzmit pişmaniyesi örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21(2), 243-254.
 • Saatcı, G. ve Güdü Demirbulat, Ö. (2016). Yöresel yemeklerin broşürlerde tanıtım unsuru olarak kullanılmasının analizine yönelik bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2),1999-2006.
 • Sarbağ, Ç. (2015). Fırat'tan Volga'ya Medeniyetler Köprüsü. Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 • Süryani Şarabı. (2017). Temmuz 20, 2017 tarihinde http://suryanisarabi.com/index.php/suryani-kimdir adresinden alındı.
 • Süryaniler, Renkler Solmasın, Kültürler Kaybolmasın. (2017). Temmuz 20, 2017 tarihinde http://www.suryaniler.com/konuk-yazarlar.asp adresinden alındı.
 • Şahin, G. (2013). Coğrafi işaretlerin önemi ve vize (Kırklareli)’nin Coğrafi işaretleri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (15), 23-37.
 • Şengül, S., ve Türkay, O. (2016). Akdeniz mutfak kültürünün gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi (The Evaluation of Mediterranean Cuisine as a Gastronomic Tourism Product). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, (24), 86-99.
 • TPE. (2017). 03 06, 2017 tarihinde www.turkpatent.gov.tr: http://www.turkpatent.gov.tr/TurkPatent/ adresinden alındı.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hilal Öz

Beril Dönmez

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Kabul Tarihi 12 Aralık 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Öz, H., & Dönmez, B. (2018). Yerel Gıda ve Coğrafi İşaretleme Kapsamında Süryani Şarabının Değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 260-269. https://doi.org/10.32572/guntad.346866

Değerli Araştırmacılar,

Dergimize gönderilen çalışmalar geliş sırasına ve konusuna göre öncelikle editör değerlendirmesinden geçmekte, editör görüşü doğrultusunda hakem değerlendirmesine karar verilmektedir. Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar da aynı şekilde değerlendirmenin tamamlanma tarihlerine, türlerine ve kapsamlarına göre yayıma kabul edilmektedir. Bu yüzden GTAD'a gönderilen çalışmaların herhangi bir sayıda yayıma kabul edileceğinin planlanarak önerilmemesi gerektiğini tekrar hatırlatmak isteriz. Detaylı bilgi için yayın politkası incelenebilir.