Amaç ve Kapsam

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi'nde Temel ve Klinik Tıp Bilimlerine ilave olarak, Diş hekimliği, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Sağlıkla ilgili alanlarda eğitim, Ebelik, Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler ve Psikoloji gibi sağlığı doğrudan ya da dolaylı olarak kapsayan tüm alanlardaki bilimsel yazılar yayımlanır.

Dergimizin amacı, iletişim imkanları ve bilimsel çalışmaların giderek arttığı bir dönemde ülkemizde ve tüm dünyada, sağlığın her alanında ortaya konulan güncel bilimsel yenilik ve gelişmeleri özgün makale, editöre mektup, olgu sunumu ya da derleme şeklinde yayımlayarak bilim dünyasına sunmak, çalışma alanında pratik ve temel uygulamalar ile yeni gelişmelere katkıda bulunmaktır.

Yayımlanma Ayları
Ocak Nisan Temmuz Ekim

-