Klinik Araştırma
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sağlık Kurulu Başvurularındaki Silah Ruhsatı, Güvenlik (Silahlı ya da Silahsız) Başvurularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir İnceleme

Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 3, 102 - 109, 01.09.2018

Öz

Amaç: Bu çalışmanın amacı; engelli sağlık kuruluna silah ruhsatı ve güvenlik olmak için gelen hastaların aldıkları tanıların ve rapor sonuçlarının incelenmesidir.

Yöntem: Bu çalışmada 31.12.2017-01.12.2018 yılı içinde engelli sağlık kuruluna başvuran kişiler içinde kaçının silah ruhsatı ve güvenlik olmak için geldiği ve raporlarının nasıl sonuçlandığı geriye dönük dosyalardan taranmıştır.

Bulgular: Sağlık kuruluna başvuran 15.816 kişiden, 969 kişi silah ruhsatı, güvenlik, köy korucusu olmak ve av bayiliği almak amacıyla gelmiştir. Bu kişilerden 824 (%85.03) kişi erkek, 145 (%14.96) kişi ise kadın idi. 959 (%98.96) kişiye başvuru amaçları için olumlu sonuç verilirken, 8 (%0.82) kişi için olumsuz rapor çıkmıştır. 2 (%0.20) kişi ise hakkında karar verilmek üzere ileri bir merkeze sevk edilmiştir.

Sonuç: Silah ruhsatı, güvenlik, köy korucusu olmak ve av bayiliği almak amaçlı engelli sağlık kurulu başvuruları değerlendirilmiştir. Engelli sağlık kurulunda yapılan muayeneler ruh sağlığı ve hastalıkları asistanı ve uzmanının sık karşılaştığı ve iyi bilinmesi gereken hizmetlerdendir. Bu konuda yapılacak çalışmalar ruh sağlığı ve hastalıkları pratiğine önemli katkılarda bulunacaktır.

Kaynakça

 • 1. Balcıoğlu İ. Adli psikiyatri ve Silah Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006;7:10-17.
 • 2. Demirkan Ö, Demirkan S, Dal U, et al. Silâh sâhibi olması sakıncalı kişilik özellikleri.Adlî Psikiyatri Dergisi. 2005;2:21-30.
 • 3. İlkiz F. Silah ve ruhsatlandırma. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006;7:18-27.
 • 4. Ayyıldız E, Günaydın B. "Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri" Yerel Medya Seminerleri / Diyarbakır - Rize. İstanbul: Umut Vakfı; 2007.
 • 5. Özdeş, T. Ateşli Silahlarla İşlenmiş Suçlar ve Silah Ruhsatı, Av Tüfeği Tezkeresi ile Sahiplik Belgesi Alımında Adli Psikiyatrik Muayenenin Önemi. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2003.
 • 6. http://www.umut.org.tr/public/page.aspx?id=7114
 • 7. T.C. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Silah ruhsatı alacak kişilere verilecek raporlarla ilgili 2004/74 sayılı Genelge, 2004.
 • 8. Özalp E, Soygür H. Silah ruhsatlandırmasında ruh hekiminin rolü. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006;7:28-34.
 • 9. Killlas M. International correlations between gun ownership and rates of homidde and suidde. Canadian Medical Association Journal. 1993:148:1721-2.
 • 10. Dahlberg LL, Ikeda RM, Kresnow MJ. Guns in the home and riskof a violent death in the home: findings from a national study. American Journal of Epidemiology 2004; 160: 929-936.
 • 11. Torun F, Torun SD, Yıldırım EA.Silah ruhsatı almak için başvuranlarda depresyon, aleksitimi ve kişilik özellikleri. Nobel Medicus. 19, Cilt: 7, Sayı:1.
 • 12. Atlı A, Bulut M, Uysal C, Kaya MC, Karababa F, Güneş M, Beşaltı S, Bez Y, Sır A. Silah ruhsatı rapor başvuruları Şanlıurfa örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Cilt 3, Sayı 12, Yıl 2012.
 • 13. Topçu O, Hocaoğlu Ç, Güveli H, Kandemir G&Bahçeci, B. Bir Eğitim Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Silah Ruhsatı İçin Başvuran Olguların Değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi. 2012;29(1), 29-37.
 • 14. Uysal C, Atli A, Kır ZM, Bulut M, Korkmaz M, Güneş M & Gören S. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Sağlık Kurulu’na Silah Ruhsatı Almak İçin Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma. 2013:97-107.
 • 15. Tan S, Aldemir S, Sevinç ŞS, Özer İ. Ruhsatlı silah bulunduran ve taşıyanların kişilik profillerinin değerlendirilmesi. New/ Yeni Symposium Journal. 2011;49(2):89-94.
 • 16. Hepburn L, Miller M, Azrael D, Hemenway D. The US gun stock: results from the 2004 national firearms survey. Inj Prev. 2007;13(1):15-9.
 • 17. TUİK. İntihar İstatistikleri 2011. Erişim: www.tuik.gov.tr/VeriTabanlari.do?vt_ id=24&ust_id=11. Erişim tarihi: 12 Aralık 2012. 18. Özdes T, Oral G, Cantürk N, Kumral B & Erkol Z. Atesli silah kullanarak suç isleyen sanıklarin sosyodemografik özellikleri ve psikiyatrik profilleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2014;15(3):230.
 • 19. el-Guebaly N, Lee M. Alcoholism and gun control. Can Psychiatr Assoc J. 1977;22(5):243-51.

Evaluation of Applications for Gun License, Security (Armed or Unarmed) in Health Board Applications: A Retrospective Study

Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 3, 102 - 109, 01.09.2018

Öz

Aim : The aim of this study is; to examine the diagnosis and the results of the reports of patients applied to the disabled health board who wants to become security guard and to have gun license.
Method: In this study, records of the people, who applied to the disabled health board between 31.12.2017 and 01.12.2018, how many of them applied to have a gun license and to be security guard and how their reports were concluded was retrospectively screened.
Results: Among 15,816 people who applied to the health board, 969 of them came to have a gun license, to be security guard, village guard and hunting dealership. Of these, 824 (85.03%) were male and 145 (14.96%) were female. 959 (98.96%) individuals were given positive results for their application purposes, while 8 (0.82%) of them received negative reports. 2 of them (0.20%) were referred to a further center for decision.
Conclusion: Applications to disabled health board aiming to have a gun license, to be a security guard, to be a village guard and to obtain hunting dealership were evaluated. The examinations, performed in the disabled health board are the services that the mental health and disease assistant and specialist are frequently faced with and should be well known. The studies to be carried out on about this subject will make significant contributions to the practice of mental health and diseases.

Kaynakça

 • 1. Balcıoğlu İ. Adli psikiyatri ve Silah Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006;7:10-17.
 • 2. Demirkan Ö, Demirkan S, Dal U, et al. Silâh sâhibi olması sakıncalı kişilik özellikleri.Adlî Psikiyatri Dergisi. 2005;2:21-30.
 • 3. İlkiz F. Silah ve ruhsatlandırma. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006;7:18-27.
 • 4. Ayyıldız E, Günaydın B. "Türkiye’de Bireysel Silahsızlanma ve Şiddet Haberleri" Yerel Medya Seminerleri / Diyarbakır - Rize. İstanbul: Umut Vakfı; 2007.
 • 5. Özdeş, T. Ateşli Silahlarla İşlenmiş Suçlar ve Silah Ruhsatı, Av Tüfeği Tezkeresi ile Sahiplik Belgesi Alımında Adli Psikiyatrik Muayenenin Önemi. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2003.
 • 6. http://www.umut.org.tr/public/page.aspx?id=7114
 • 7. T.C. Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Silah ruhsatı alacak kişilere verilecek raporlarla ilgili 2004/74 sayılı Genelge, 2004.
 • 8. Özalp E, Soygür H. Silah ruhsatlandırmasında ruh hekiminin rolü. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006;7:28-34.
 • 9. Killlas M. International correlations between gun ownership and rates of homidde and suidde. Canadian Medical Association Journal. 1993:148:1721-2.
 • 10. Dahlberg LL, Ikeda RM, Kresnow MJ. Guns in the home and riskof a violent death in the home: findings from a national study. American Journal of Epidemiology 2004; 160: 929-936.
 • 11. Torun F, Torun SD, Yıldırım EA.Silah ruhsatı almak için başvuranlarda depresyon, aleksitimi ve kişilik özellikleri. Nobel Medicus. 19, Cilt: 7, Sayı:1.
 • 12. Atlı A, Bulut M, Uysal C, Kaya MC, Karababa F, Güneş M, Beşaltı S, Bez Y, Sır A. Silah ruhsatı rapor başvuruları Şanlıurfa örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, Cilt 3, Sayı 12, Yıl 2012.
 • 13. Topçu O, Hocaoğlu Ç, Güveli H, Kandemir G&Bahçeci, B. Bir Eğitim Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Silah Ruhsatı İçin Başvuran Olguların Değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi. 2012;29(1), 29-37.
 • 14. Uysal C, Atli A, Kır ZM, Bulut M, Korkmaz M, Güneş M & Gören S. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Sağlık Kurulu’na Silah Ruhsatı Almak İçin Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma. 2013:97-107.
 • 15. Tan S, Aldemir S, Sevinç ŞS, Özer İ. Ruhsatlı silah bulunduran ve taşıyanların kişilik profillerinin değerlendirilmesi. New/ Yeni Symposium Journal. 2011;49(2):89-94.
 • 16. Hepburn L, Miller M, Azrael D, Hemenway D. The US gun stock: results from the 2004 national firearms survey. Inj Prev. 2007;13(1):15-9.
 • 17. TUİK. İntihar İstatistikleri 2011. Erişim: www.tuik.gov.tr/VeriTabanlari.do?vt_ id=24&ust_id=11. Erişim tarihi: 12 Aralık 2012. 18. Özdes T, Oral G, Cantürk N, Kumral B & Erkol Z. Atesli silah kullanarak suç isleyen sanıklarin sosyodemografik özellikleri ve psikiyatrik profilleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2014;15(3):230.
 • 19. el-Guebaly N, Lee M. Alcoholism and gun control. Can Psychiatr Assoc J. 1977;22(5):243-51.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Filiz ÖZSOY (Sorumlu Yazar)
0000-0002-5198-8827

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 10, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @klinik araştırma { gutfd506887, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-3320}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı , Semerkant Mahallesi, Muhittin Füsünoğlu Caddesi, Tokat}, publisher = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {10}, pages = {102 - 109}, doi = {}, title = {Sağlık Kurulu Başvurularındaki Silah Ruhsatı, Güvenlik (Silahlı ya da Silahsız) Başvurularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Özsoy, Filiz} }
APA Özsoy, F. (2018). Sağlık Kurulu Başvurularındaki Silah Ruhsatı, Güvenlik (Silahlı ya da Silahsız) Başvurularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir İnceleme . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 10 (3) , 102-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gutfd/issue/42131/506887
MLA Özsoy, F. "Sağlık Kurulu Başvurularındaki Silah Ruhsatı, Güvenlik (Silahlı ya da Silahsız) Başvurularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir İnceleme" . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10 (2018 ): 102-109 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gutfd/issue/42131/506887>
Chicago Özsoy, F. "Sağlık Kurulu Başvurularındaki Silah Ruhsatı, Güvenlik (Silahlı ya da Silahsız) Başvurularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir İnceleme". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10 (2018 ): 102-109
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Kurulu Başvurularındaki Silah Ruhsatı, Güvenlik (Silahlı ya da Silahsız) Başvurularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir İnceleme AU - Filiz Özsoy Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 109 VL - 10 IS - 3 SN - 1309-3320- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Sağlık Kurulu Başvurularındaki Silah Ruhsatı, Güvenlik (Silahlı ya da Silahsız) Başvurularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir İnceleme %A Filiz Özsoy %T Sağlık Kurulu Başvurularındaki Silah Ruhsatı, Güvenlik (Silahlı ya da Silahsız) Başvurularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir İnceleme %D 2018 %J Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1309-3320- %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD Özsoy, Filiz . "Sağlık Kurulu Başvurularındaki Silah Ruhsatı, Güvenlik (Silahlı ya da Silahsız) Başvurularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir İnceleme". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 10 / 3 (Eylül 2018): 102-109 .
AMA Özsoy F. Sağlık Kurulu Başvurularındaki Silah Ruhsatı, Güvenlik (Silahlı ya da Silahsız) Başvurularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir İnceleme. Gaziosmanpaşa Tıp Dergisi. 2018; 10(3): 102-109.
Vancouver Özsoy F. Sağlık Kurulu Başvurularındaki Silah Ruhsatı, Güvenlik (Silahlı ya da Silahsız) Başvurularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir İnceleme. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2018; 10(3): 102-109.
IEEE F. Özsoy , "Sağlık Kurulu Başvurularındaki Silah Ruhsatı, Güvenlik (Silahlı ya da Silahsız) Başvurularının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir İnceleme", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c. 10, sayı. 3, ss. 102-109, Eyl. 2018

-