Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

6-10 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları, Uyku Sorunları ve Etkileyen Faktörler

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 4, 216 - 232, 11.05.2022

Öz

Amaç: Uyku, çocuklarda fiziksel büyüme, duygusal-davranışsal gelişim ve akademik performans ile ilişkilidir. Sağlıklı yaşam için çocukların yeterli ve kaliteli uyku uyumaları gerekir. Bu çalışmadaki amacımız, 6-10 yaş ilköğretim çağı çocuklarında uyku alışkanlıklarını incelemek, uyku sorunları ve üzerindeki etkili faktörleri belirlemektir. Yöntem: Çalışmamız Genel Pediatri polikliniğine başvuran 6-10 yaş arasında sağlıklı çocuğu olan ebeveynlerle yapılan tanımlayıcı tipte bir anket çalışmasıdır. Ankette ailenin sosyodemografik özelliklerini, çocuğun uyuduğu ev ve oda durumunu, çocuğun uyku öncesi alışkanlıklarını ve bebeklikteki uyku düzenini sorgulayan sorular ile beraber ‘Çocuk Uyku Alışkanlıkları Anketi’ (ÇUAA) kısa formu bulunmaktadır. Çocuklar; uyku sorunu olan (Grup 1; ÇUAA> 41) ve olmayan (Grup 2; ÇUAA≤ 41) şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Bulgular: Çocukların (n=302), günlük ortalama uyku süresi 9,33±1,09 saattir ve %60,9’unun yatış saati ≤22:00 iken, %11.9’unun >23.00’dür ve %72,8’i saat ≤08:00’de uyanmaktadır. Çocukların %62,9’unda uyku sorunu vardır. Grup 1’de daha yüksek oranda evde sigara içen kişi vardır ( sırasıyla %55,8 ve %36,6, p=0,001) ve çocukların günlük uyku süresi daha kısadır ( sırasıyla 9,21±1,22 ve 9,51±0,80 saat, p=0,008). Ebeveyn eğitimi, annede uyku sorunu olması, uyku öncesi rutinler, bebeklikteki uyku düzeni ve ailenin uyku konusundaki tutumu çocuklardaki sorunlu uyku ile ilişkili bulunmuştur. Çocuklarda uyku sorunu yaşanma ihtimali; bebeklikte uyku düzeni olmayanlarda (OO: 7,637, %95 GA 2,28-25,53), uyku öncesi kitap okumayanlarda (OO: 1,726, %95 GA 1,07-2,79) ve uyku konusunda kuralları olmayan ailelerde (OO: 2,426, %95 GA 1,45-4,06) artmıştır. Sonuç: Altı-on yaş arasındaki çocuklarda yüksek oranda uyku sorunu yaşanmaktadır. Çocukların sağlıklı bir uyku alışkanlığı kazanabilmesi için; aileler bilinçlendirilmeli, uyku öncesi rutinler oluşturulmalı ve çocuk sağlığı takiplerinde uykunun önemi vurgulanmalıdır.

Kaynakça

 • 1. Bathory E, Tomopoulos S. Sleep Regulation, Physiology and Development, Sleep Duration and Patterns, and Sleep Hygiene in Infants, Toddlers, and Preschool-Age Children. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2017;47(2):29–42. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cppeds.2016.12.001
 • 2. Carter JC, Wrede JE. Overview of sleep and sleep disorders in infancy and childhood. Pediatr Ann. 2017;46(4):e133e8.
 • 3. Hall WA, Nethery E. What does sleep hygiene have to offer children’s sleep problems? Paediatr Respir Rev. 2019;31:64–74. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://doi.org/10.1016/j.prrv.2018.10.005
 • 4. Maski K, Owens JA. Insomnia, parasomnias, and narcolepsy in children: clinical features, diagnosis, and management. Lancet Neurol. 2016 ;15(11):1170–81. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: www.thelancet.com/neurology
 • 5. Ophoff D, Slaats MA, Boudewyns A, Glazemakers I, Van Hoorenbeeck K, Verhulst SL. Sleep disorders during childhood: a practical review. Vol. 177, European Journal of Pediatrics. Springer Verlag; 2018. p. 641–8.
 • 6. Brown KM, Malow BA. Pediatric Insomnia. Chest. 2016 May 1;149(5):1332–9.
 • 7. Çetin E, Özbıçakçı Ş. İlköğretim öğrencilerinde uyku alışkanlıklarının duygu-davranış sorunlarına etkisinin incelenmesi. HEMAR-G; Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2012;14(2):23–6.
 • 8. Öztürk A, Sezer TA, Tezel A. Evaluation of sleep and television viewing habits of primary school students. J Turkish Sleep Med. 2018;5(3):73–80.
 • 9. Owens JA, Spirito A, McGuinn M. The Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ): psychometric properties of a survey instrument for schoolaged children. Sleep 2000; 15:1043-1051. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: http://depts.washington.edu/dbpeds/Screening Tools/CSHQ article.pdf
 • 10. Perdahlı Fiş N, Rodopman Arman A, Ay P, Topuzoğlu A. The validity and the reliability of Turkish Version of Children’s Sleep Habits Questionnaire Turkish Version of Medication Regimen Complexity Index View project Personalized Medicine in Child Psychiatry: Genetic&Child Psychiatry Departments Crossdisciplin. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/256916881
 • 11. Amaerjiang N, Xiao H, Zunong J, Shu W, Li M, Pérez-Escamilla R, et al. Sleep disturbances in children newly enrolled in elementary school are associated with parenting stress in China. Sleep Med. 2021;88:247–55. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.10.033
 • 12. Wang GH, Xu GX, Liu ZJ, Lu N, Ma R, Zhang ET. Sleep patterns and sleep disturbances among Chinese school-aged children: Prevalence and associated factors. Sleep Med. 2013;14(1):45–52. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sleep.2012.09.022
 • 13. Shamsaei F, Daraei MM, Aahmadinia H, Khalili A, Seif M. The Relationship between Sleep Habits and Mental Health in Iranian Elementary School Children. Sleep Habits Elem Sch Child. 2019;12(2):94–9.
 • 14. Paruthi S, Lee ;, Brooks J, Ambrosio CD’, Hall WA, Kotagal S, et al. Recommended Amount of Sleep for Pediatric Populations: A Consensus Statement of the American Academy of Sleep Medicine. J Clin Sleep Med. 2016;12(6). Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: http://dx.doi.org/10.5664/jcsm.5866
 • 15. Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM, Alessi C, Bruni O, DonCarlos L, et al. National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Heal. 2015 Mar 1;1(1):40–3.
 • 16. Balatacı ES. İzmir ili ilköğretime devam eden çocuklarda uyku sorunları ve ılişkili faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD. Uzmanlık tezi, Danışman: Nilgün Özçakar, İzmir, 2020.
 • 17. Amintehran E, Ghalehbaghi B, Asghari A, Jalilolghadr S, Ahmadvand A, Foroughi F. High Prevalence of Sleep Problems in School- and Preschool-aged Children in Tehran: a Population Based Study. Iran J Pediatr. 2013;23(1):45. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: /pmc/articles/PMC3574991/
 • 18. Martinez S, Tschann J, Butte N, Gregorich S, Penilla C, Flores E, et al. Mothers’ and fathers’ parent feeding practices, family dinner and TV practices related to weeknight sleep duration in Mexican American children HHS Public Access. J Sleep Res. 2019;28(4):12784.
 • 19. Kahn A, Van de Merckt C, Rebuffat E, Mozin MJ, Sottiaux M, Blum D, et al. Sleep Problems in Healthy Preadolescents. Pediatrics. 1989;84(3):542–6. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: /pediatrics/article/84/3/542/56435/Sleep-Problems-in-Healthy-Preadolescents
 • 20. Boergers J, Hart C, Owens JA, Streisand R, Spirito A. Child sleep disorders: Associations with parental sleep duration and daytime sleepiness. J Fam Psychol. 2007 Mar;21(1):88–94.
 • 21. Komada Y, Adachi N, Matsuura N, Mizuno K, Hirose K, Aritomi R, et al. Irregular sleep habits of parents are associated with increased sleep problems and daytime sleepiness of children. Tohoku J Exp Med. 2009;219(2):85–9.
 • 22. Merianos AL, Mahabee-Gittens EM, Choi K. Tobacco smoke exposure and inadequate sleep among U.S. school-aged children. Sleep Med. 2021;86:99–105. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.08.012
 • 23. Johansson AK, Ludvigsson J, Hermansson G. Adverse health effects related to tobacco smoke exposure in a cohort of three-year olds. Acta Pædiatrica. 2008;97(3):354–7. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1651-2227.2007.00619.x
 • 24. Mindell JA, Williamson AA. Benefits of a bedtime routine in young children: Sleep, development, and beyond. Vol. 40, Sleep Medicine Reviews. 2018. p. 93–108.
 • 25. Hale L, Berger LM, Lebourgeois MK, Brooks-Gunn J. Social and Demographic Predictors of Preschoolers’ Bedtime Routines. J Dev Behav Pediatr. 2009;30(5):394. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: /pmc/articles/PMC2793084/
 • 26. Jones CHD, Ball H, Jones C, Library WO. Exploring Socioeconomic Differences in Bedtime Behaviours and Sleep Duration in English Preschool Children. Infant Child Dev.2014;23(5):518–31. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/icd.1848
 • 27. Brown SJ, Rhee KE, Gahagan S. Reading at Bedtime Associated with Longer Nighttime Sleep in Latino Preschoolers. Clin Pediatr. 2016;55(6):525–31. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922815593907
 • 28. Mindell JA, Meltzer LJ, Carskadon MA, Chervin RD. Developmental aspects of sleep hygiene: Findings from the 2004 National Sleep Foundation Sleep in America Poll. Sleep Med. 2009 Aug 1;10(7):771–9.
 • 29. Henderson JA, Jordan SS. Development and preliminary evaluation of the bedtime routines questionnaire. J Psychopathol Behav Assess. 2010;32(2):271–80. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://link.springer.com/article/10.1007/s10862-009-9143-3
 • 30. Brockmann PE, Diaz B, Damiani F, Villarroel L, Núñez F, Bruni O. Impact of television on the quality of sleep in preschool children. Sleep Med. 2016 Apr 1;20:140–4.
 • 31. Xu H, Wen LM, Hardy LL, Rissel C. Associations of outdoor play and screen time with nocturnal sleep duration and pattern among young children. Acta Paediatr. 2016;105(3):297–303. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apa.13285
 • 32. Jones CHD, Pollard TM, Summerbell CD, Ball H. Could parental rules play a role ın the assocıatıon between short sleep and obesıty ın young chıldren? J Biosoc Sci. 2014;46(3):405–18. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-biosocialscience/article/abs/could-parental-rules-play-a-role-in-the-association-between-short-sleep-and-obesity-in-young-children/C6C201E3AE0DCD28B4044DACB8026456

Sleeping Habits, Sleeping Problems and Affecting Factors in Children Aged 6-10

Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 4, 216 - 232, 11.05.2022

Öz

Objective: Sleep is associated with physical growth, emotional-behavioral development and academic performance in children. For a healthy life, children need adequate and quality sleep. The aim of this study was to examine the sleep habits of 6-10 year old primary school children, to determine sleep problems and the factors affecting it. Method: This descriptive, questionnaire study was conducted with parents of healthy children aged 0-6 years who presented at the General Pediatrics Polyclinic. The questionnaire includes questions about the sociodemographic characteristics, home and room conditions, bedtime routines and sleep patterns in infancy, as well as the short form of the 'Child Sleep Habits Questionnaire' (CSHQ). The children were divided into groups as those with sleep problems (Group 1; CSHQ> 41) and those without (Group 2; CSHQ≤ 41). Results: The average daily sleep time of the children (n=302) was 9.33±1.09 hours, while 60.9% of them went to bed at ≤22:00, 11.9% of them were >23.00 and 72.8% woke up at ≤08:00. In this study 62.9% of children have sleep problems. Group1 had a higher rate of household smokers (55.8% and 36.6%, p=0.001, respectively), and children had shorter daily sleep times (9.21±1.22 and 9.51±0.80 hours, respectively, p=0.008). Parent education, mother’s sleep problems, bedtime routines, sleep patterns in infancy, and the parents’ attitude towards sleep were found to be associated with sleep problems in children. If there is no sleep pattern in infancy (OR: 7.637, 95CL 2.28-25.53), no reading before bedtime (OR: 1.726, 95CL 1.07-2.79), and no rules about sleep in the family (OR: 2.426, 95CL 1.45-4.06), the possibility of sleep problems in children increases. Conclusion: Children between the ages of 6-10 have a high rate of sleep problems. In order for children to gain a healthy sleep habit; families should be made aware, bedtime routines should be established and the importance of sleep should be emphasized in child health follow-ups.

Kaynakça

 • 1. Bathory E, Tomopoulos S. Sleep Regulation, Physiology and Development, Sleep Duration and Patterns, and Sleep Hygiene in Infants, Toddlers, and Preschool-Age Children. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care. 2017;47(2):29–42. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: http://dx.doi.org/10.1016/j.cppeds.2016.12.001
 • 2. Carter JC, Wrede JE. Overview of sleep and sleep disorders in infancy and childhood. Pediatr Ann. 2017;46(4):e133e8.
 • 3. Hall WA, Nethery E. What does sleep hygiene have to offer children’s sleep problems? Paediatr Respir Rev. 2019;31:64–74. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://doi.org/10.1016/j.prrv.2018.10.005
 • 4. Maski K, Owens JA. Insomnia, parasomnias, and narcolepsy in children: clinical features, diagnosis, and management. Lancet Neurol. 2016 ;15(11):1170–81. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: www.thelancet.com/neurology
 • 5. Ophoff D, Slaats MA, Boudewyns A, Glazemakers I, Van Hoorenbeeck K, Verhulst SL. Sleep disorders during childhood: a practical review. Vol. 177, European Journal of Pediatrics. Springer Verlag; 2018. p. 641–8.
 • 6. Brown KM, Malow BA. Pediatric Insomnia. Chest. 2016 May 1;149(5):1332–9.
 • 7. Çetin E, Özbıçakçı Ş. İlköğretim öğrencilerinde uyku alışkanlıklarının duygu-davranış sorunlarına etkisinin incelenmesi. HEMAR-G; Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2012;14(2):23–6.
 • 8. Öztürk A, Sezer TA, Tezel A. Evaluation of sleep and television viewing habits of primary school students. J Turkish Sleep Med. 2018;5(3):73–80.
 • 9. Owens JA, Spirito A, McGuinn M. The Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ): psychometric properties of a survey instrument for schoolaged children. Sleep 2000; 15:1043-1051. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: http://depts.washington.edu/dbpeds/Screening Tools/CSHQ article.pdf
 • 10. Perdahlı Fiş N, Rodopman Arman A, Ay P, Topuzoğlu A. The validity and the reliability of Turkish Version of Children’s Sleep Habits Questionnaire Turkish Version of Medication Regimen Complexity Index View project Personalized Medicine in Child Psychiatry: Genetic&Child Psychiatry Departments Crossdisciplin. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/256916881
 • 11. Amaerjiang N, Xiao H, Zunong J, Shu W, Li M, Pérez-Escamilla R, et al. Sleep disturbances in children newly enrolled in elementary school are associated with parenting stress in China. Sleep Med. 2021;88:247–55. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.10.033
 • 12. Wang GH, Xu GX, Liu ZJ, Lu N, Ma R, Zhang ET. Sleep patterns and sleep disturbances among Chinese school-aged children: Prevalence and associated factors. Sleep Med. 2013;14(1):45–52. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sleep.2012.09.022
 • 13. Shamsaei F, Daraei MM, Aahmadinia H, Khalili A, Seif M. The Relationship between Sleep Habits and Mental Health in Iranian Elementary School Children. Sleep Habits Elem Sch Child. 2019;12(2):94–9.
 • 14. Paruthi S, Lee ;, Brooks J, Ambrosio CD’, Hall WA, Kotagal S, et al. Recommended Amount of Sleep for Pediatric Populations: A Consensus Statement of the American Academy of Sleep Medicine. J Clin Sleep Med. 2016;12(6). Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: http://dx.doi.org/10.5664/jcsm.5866
 • 15. Hirshkowitz M, Whiton K, Albert SM, Alessi C, Bruni O, DonCarlos L, et al. National Sleep Foundation’s sleep time duration recommendations: methodology and results summary. Sleep Heal. 2015 Mar 1;1(1):40–3.
 • 16. Balatacı ES. İzmir ili ilköğretime devam eden çocuklarda uyku sorunları ve ılişkili faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD. Uzmanlık tezi, Danışman: Nilgün Özçakar, İzmir, 2020.
 • 17. Amintehran E, Ghalehbaghi B, Asghari A, Jalilolghadr S, Ahmadvand A, Foroughi F. High Prevalence of Sleep Problems in School- and Preschool-aged Children in Tehran: a Population Based Study. Iran J Pediatr. 2013;23(1):45. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: /pmc/articles/PMC3574991/
 • 18. Martinez S, Tschann J, Butte N, Gregorich S, Penilla C, Flores E, et al. Mothers’ and fathers’ parent feeding practices, family dinner and TV practices related to weeknight sleep duration in Mexican American children HHS Public Access. J Sleep Res. 2019;28(4):12784.
 • 19. Kahn A, Van de Merckt C, Rebuffat E, Mozin MJ, Sottiaux M, Blum D, et al. Sleep Problems in Healthy Preadolescents. Pediatrics. 1989;84(3):542–6. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: /pediatrics/article/84/3/542/56435/Sleep-Problems-in-Healthy-Preadolescents
 • 20. Boergers J, Hart C, Owens JA, Streisand R, Spirito A. Child sleep disorders: Associations with parental sleep duration and daytime sleepiness. J Fam Psychol. 2007 Mar;21(1):88–94.
 • 21. Komada Y, Adachi N, Matsuura N, Mizuno K, Hirose K, Aritomi R, et al. Irregular sleep habits of parents are associated with increased sleep problems and daytime sleepiness of children. Tohoku J Exp Med. 2009;219(2):85–9.
 • 22. Merianos AL, Mahabee-Gittens EM, Choi K. Tobacco smoke exposure and inadequate sleep among U.S. school-aged children. Sleep Med. 2021;86:99–105. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://doi.org/10.1016/j.sleep.2021.08.012
 • 23. Johansson AK, Ludvigsson J, Hermansson G. Adverse health effects related to tobacco smoke exposure in a cohort of three-year olds. Acta Pædiatrica. 2008;97(3):354–7. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1651-2227.2007.00619.x
 • 24. Mindell JA, Williamson AA. Benefits of a bedtime routine in young children: Sleep, development, and beyond. Vol. 40, Sleep Medicine Reviews. 2018. p. 93–108.
 • 25. Hale L, Berger LM, Lebourgeois MK, Brooks-Gunn J. Social and Demographic Predictors of Preschoolers’ Bedtime Routines. J Dev Behav Pediatr. 2009;30(5):394. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: /pmc/articles/PMC2793084/
 • 26. Jones CHD, Ball H, Jones C, Library WO. Exploring Socioeconomic Differences in Bedtime Behaviours and Sleep Duration in English Preschool Children. Infant Child Dev.2014;23(5):518–31. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/icd.1848
 • 27. Brown SJ, Rhee KE, Gahagan S. Reading at Bedtime Associated with Longer Nighttime Sleep in Latino Preschoolers. Clin Pediatr. 2016;55(6):525–31. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0009922815593907
 • 28. Mindell JA, Meltzer LJ, Carskadon MA, Chervin RD. Developmental aspects of sleep hygiene: Findings from the 2004 National Sleep Foundation Sleep in America Poll. Sleep Med. 2009 Aug 1;10(7):771–9.
 • 29. Henderson JA, Jordan SS. Development and preliminary evaluation of the bedtime routines questionnaire. J Psychopathol Behav Assess. 2010;32(2):271–80. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://link.springer.com/article/10.1007/s10862-009-9143-3
 • 30. Brockmann PE, Diaz B, Damiani F, Villarroel L, Núñez F, Bruni O. Impact of television on the quality of sleep in preschool children. Sleep Med. 2016 Apr 1;20:140–4.
 • 31. Xu H, Wen LM, Hardy LL, Rissel C. Associations of outdoor play and screen time with nocturnal sleep duration and pattern among young children. Acta Paediatr. 2016;105(3):297–303. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apa.13285
 • 32. Jones CHD, Pollard TM, Summerbell CD, Ball H. Could parental rules play a role ın the assocıatıon between short sleep and obesıty ın young chıldren? J Biosoc Sci. 2014;46(3):405–18. Erişim tarihi: 09.04.2022, erişim adresi: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-biosocialscience/article/abs/could-parental-rules-play-a-role-in-the-association-between-short-sleep-and-obesity-in-young-children/C6C201E3AE0DCD28B4044DACB8026456

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gülşah ÜNSAL Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye


Elif ÜNVER KORĞALI Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
CUMHURIYET UNIVERSITY
Türkiye


Ayça KÖMÜRLÜOĞLU TAN Bu kişi benim
CUMHURIYET UNIVERSITY
Türkiye


Ebru Atike ONGUN Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Bir kuruma bağlı değildir
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 11 Mayıs 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 13, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gutfd1115606, journal = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-3320}, address = {Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı , Semerkant Mahallesi, Muhittin Füsünoğlu Caddesi, Tokat}, publisher = {Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {13}, number = {4}, pages = {216 - 232}, title = {6-10 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları, Uyku Sorunları ve Etkileyen Faktörler}, key = {cite}, author = {Ünsal, Gülşah and Ünver Korğalı, Elif and Kömürlüoğlu Tan, Ayça and Ongun, Ebru Atike} }
APA Ünsal, G. , Ünver Korğalı, E. , Kömürlüoğlu Tan, A. & Ongun, E. A. (2022). 6-10 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları, Uyku Sorunları ve Etkileyen Faktörler . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 13 (4) , 216-232 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/gutfd/issue/69863/1115606
MLA Ünsal, G. , Ünver Korğalı, E. , Kömürlüoğlu Tan, A. , Ongun, E. A. "6-10 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları, Uyku Sorunları ve Etkileyen Faktörler" . Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13 (2022 ): 216-232 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gutfd/issue/69863/1115606>
Chicago Ünsal, G. , Ünver Korğalı, E. , Kömürlüoğlu Tan, A. , Ongun, E. A. "6-10 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları, Uyku Sorunları ve Etkileyen Faktörler". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13 (2022 ): 216-232
RIS TY - JOUR T1 - 6-10 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları, Uyku Sorunları ve Etkileyen Faktörler AU - Gülşah Ünsal , Elif Ünver Korğalı , Ayça Kömürlüoğlu Tan , Ebru Atike Ongun Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 216 EP - 232 VL - 13 IS - 4 SN - 1309-3320- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 6-10 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları, Uyku Sorunları ve Etkileyen Faktörler %A Gülşah Ünsal , Elif Ünver Korğalı , Ayça Kömürlüoğlu Tan , Ebru Atike Ongun %T 6-10 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları, Uyku Sorunları ve Etkileyen Faktörler %D 2022 %J Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1309-3320- %V 13 %N 4 %R %U
ISNAD Ünsal, Gülşah , Ünver Korğalı, Elif , Kömürlüoğlu Tan, Ayça , Ongun, Ebru Atike . "6-10 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları, Uyku Sorunları ve Etkileyen Faktörler". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13 / 4 (Mayıs 2022): 216-232 .
AMA Ünsal G. , Ünver Korğalı E. , Kömürlüoğlu Tan A. , Ongun E. A. 6-10 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları, Uyku Sorunları ve Etkileyen Faktörler. Gaziosmanpaşa Tıp Dergisi. 2022; 13(4): 216-232.
Vancouver Ünsal G. , Ünver Korğalı E. , Kömürlüoğlu Tan A. , Ongun E. A. 6-10 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları, Uyku Sorunları ve Etkileyen Faktörler. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2022; 13(4): 216-232.
IEEE G. Ünsal , E. Ünver Korğalı , A. Kömürlüoğlu Tan ve E. A. Ongun , "6-10 Yaş Arası Çocuklarda Uyku Alışkanlıkları, Uyku Sorunları ve Etkileyen Faktörler", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, c. 13, sayı. 4, ss. 216-232, May. 2022

-