Amaç ve Kapsam

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, hukuk alanı ve hukukla ilişkili diğer alanlarda hazırlanan özgün ve bilimsel çalışmaların yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında elektronik ortamda yayımlanması suretiyle literatüre katkı sağlama amacındadır.

Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi’nde, hukuk ve ilişkili diğer alanlarda akademisyen, araştırmacı ve uygulamacılar tarafından Türkçe ve diğer yabancı dillerde hazırlanan araştırma makalelerine yer verilmektedir.

Dergide yayımlanacak hakemli makaleler, çift kör hakemlik esasına göre hakem incelemesinden geçirilmektedir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık