Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Refia KAYA

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. İrem ALPÖZEN
Arş. Gör. Damla KAYNAR
Arş. Gör. Mustafa Can DAĞLI
Arş. Gör. Fatih DÖNMEZ
Arş. Gör. Aydın KAYA

Yayın Kurulu

ARKAN, Sabih, Prof. Dr. (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ARSLAN, Çetin, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
AYTAÇ, Zühtü, Prof. Dr. (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
CANBOLAT, Ferhat, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ÇAL, Sedat, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
DEMİRBAŞ, Feride, Dr. (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ERDOĞAN, Ersin, Doç. Dr. (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
FENDOĞLU, Hasan Tahsin, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
GÖLE, Celal, Prof. Dr. (Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
HAZIROĞLU, Elif Cemre, Dr. Öğr. Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ÖZDEMİR, Ali Murat, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ÖZKORKUT, Korkut, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)
SAATCIOĞLU, Onur Can, Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Danışma Kurulu

AKÇAOĞLU, Ertuğrul, Dr. Öğr. Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
AKMAN, Şefik Taylan, Dr. Öğr. Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ARSLAN, Çetin, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ATAY, Ender Ethem, Prof. Dr. (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ATEŞ, Derya, Dr. Öğr. Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
AYDIN, Öykü Didem, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
BAKIRCI, Kadriye, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
BİNGÖL SCHRIJER, Bilge, Dr. Öğr. Üyesi (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
BÖRÜ, Levent, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
CANBOLAT, Ferhat, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
CANYAŞ, Oytun, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
CENGİZ, İştar, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ÇAL, Sedat, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
DOĞAN, Beşir Fatih, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ERBAŞ, Gökhan, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
FENDOĞLU, Hasan Tahsin, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
HACIMAHMUTOĞLU, Sibel, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
HAFIZOĞULLARI, Zeki, Prof. Dr. (Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
HAZIROĞLU, Elif Cemre, Dr. Öğr. Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
KARASU, Rauf, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
KETİZMEN, Muammer, Dr. Öğr. Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
KIRCA, Çiğdem, Prof. Dr. (TOBB ETÜ Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
KURT, Müjde, Doç. Dr. (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
KÜÇÜK, Eşref, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
KÜÇÜKGÜNGÖR, Erkan, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
MUTLU, Erdem İlker, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
OKAY TEKİNSOY, Özge, Dr. Öğr. Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ONAR, Erdal, Prof. Dr. (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ÖZARSLAN, Bahadır Bumin, Dr. Öğr. Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ÖZCAN BÜYÜKTANIR, Burcu Gülseren, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ÖZDEMİR, Ali Murat, Prof. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ÖZDEMİR, Semih Sırrı, Dr. Öğr. Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
SEVGİLİ GENÇAY, F. Didem, Dr. Öğr. Üyesi (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
ŞİT KÖŞGEROĞLU, Banu, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
TOZMAN, Önder, Doç. Dr. (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
TURANBOY, Asuman, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
UYGUR, Gülriz, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
YALÇIN SANCAR, Türkan, Prof. Dr. (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
YILMAZ, Ejder, Prof. Dr. (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
PARLAK BÖRÜ, Şafak, Dr. Öğr. Üyesi (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Dil Editörü

Arş. Gör. Mehmet Mert ÖZYILDIRIM