Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Brief Review of the Overnight Accommodation Tax

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 2, 388 - 405, 15.12.2020
https://doi.org/10.32957/hacettepehdf.736253

Öz

In 2019, Turkish Parliament passed two acts regarding a new tax and a new surcharge concerning the tourism sector. This article briefly examines and evaluates the “overnight accommodation tax” that entered to Turkish tax system in December 2019 in terms of its fundamental elements, as well as the “tourism surcharge” that has existed since July 2019 with regards to its relevance with the overnight accommodation tax. The article compares the accommodation tax with its counterparts abroad; assesses its characteristics and briefly addresses its possible effects on the tourism sector.

Kaynakça

  • ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 24 Ekim 2019, https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2312.pdf ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi, 3 Temmuz 2019, https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1988.pdf BOZDOĞANOĞLU, BURÇİN, “Konaklama Vergisi Uygulaması ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Maliye Dergisi, Yıl: Ocak-Haziran 2013, Sayı: 164 CITY OF VIENNA, Local Tax - Account, Declaration, Calculation, https://www.wien.gv.at/english/e-government/financial/tax/local-tax.html ERGİN, NUMAN EMRE, “Konaklama Vergisi”, Dünya Gazetesi, 14 Aralık 2019, https://www.dunya.com/kose-yazisi/konaklama-vergisi/458681 EUROPEAN TOURISM ASSOCIATION (ETOA), ETOA’s 2019 Review of European Tourism Taxes Calls for Destinations to Recognise the Value of The Visitor Economy and Risk to Competitiveness, 12 Eylül 2019, https://etoa.org/etoa-review-tourism-taxes/ GREEK TRAVEL PAGES, Greece’s New Hotel Tax to Come Into Effect in 2018, 30 Haziran 2016, https://news.gtp.gr/2016/06/30/greeces-new-hotel-tax-effect-2018/ GREEK TRAVEL PAGES, Greek Parliament Passes Omnibus Bill Full of Tax Hikes, 22 Mayıs 2016, https://news.gtp.gr/2016/05/22/greek-parliament-omnibus-bill-tax-hikes/ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI), Konaklama Vergisi Uygulama Tebliği Taslağı, 11 Şubat 2020, https://gib.gov.tr/konaklama-vergisi-uygulama-genel-tebligi-taslagi-hazirlanmistir ve https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/Kon_ver_gen_uyg_teb_taslak.pdf HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI), Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği, 2 Kasım 2019 (Resmi Gazete, Sayı: 30936), https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191102-5.htm L’AGENCE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA FRANCE, Tourist Tax in France (Taxe de Séjour), 21 Nisan 2015, https://ca.france.fr/en/news/article/tourist-tax-france-taxe-sejour L’ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS DE FRANCE, Taxe de Séjour: Les Nouveautés 2018, 6 Nisan 2018, https://www.adcf.org/articles-taxe-de-sejour-les-nouveautes-2018-4094 LEXGO, Hotel City Tax in Brussels, 10 Nisan 2017, https://www.lexgo.be/en/papers/tax-law/indirect-tax/hotel-city-tax-in-brussels,112288.html MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, Revue Générale d’Administration, Nancy-Paris-Strasbourg, France, 1920, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5815578f RAQUEL, ÁLAMO CERRILLO, El Sector Turístico Español: Cuestiones y Retos fiscales, Barcelona, España. 2018 ROTARIS, LUCIA / CARROZZO, MARTA, “Tourism Taxes in Italy: A Sustainable Perspective”, Journal of Global Business Insights, Yıl: 2019, Cilt: 4, Sayı: 2, DOI: https://doi.org/10.5038/2640-6489.4.2.1079 SERVICE-PUBLIC, Taxe de Séjour sur les Hébergements Touristiques, 20 Mayıs 2019, https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F743 SPUTNİK TÜRKİYE, ATOR: Konaklama Vergilerine Rağmen Türkiye Ruslar İçin ‘Bir Numaralı Tercih’ Olacak, 25 Aralık 2019, https://tr.sputniknews.com/rusya/201912251040913930-ator-konaklama-vergilerine-ragmen-turkiye-ruslar-icin-bir-numarali-tercih-olacak/ T.C. BAŞBAKANLIK KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı, 24 Ocak 2008, https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0505.pdf T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 3. Turizm Şurası Konaklama Sektörü Komisyonu Sonuç Raporu, 1-3 Kasım 2017, https://turizmsurasi.ktb.gov.tr/Eklenti/57382,konaklamasektorukomisyonraporupdf.pdf T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 3. Turizm Şurası Yatırım-Teşvik-Finans Komisyonu Sonuç Raporu, 1-3 Kasım 2017, https://turizmsurasi.ktb.gov.tr/Eklenti/57388,yatirimtesvikfinansmankomisyonraporupdf.pdf TBMM, 7193 sayılı, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 21 Kasım 2019, https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7193.html TBMM, 7194 sayılı, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 7 Aralık 2019 (Resmi Gazete, Sayı: 30971), https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm TBMM, 7226 sayılı, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26 Mart 2020 (Resmi Gazete, Sayı: 31080 - Mükerrer), https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm TBMM, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun, 15 Temmuz 2019 (Resmi Gazete, Sayı: 30832), https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190715-1.htm THE TELEGRAPH, Overcrowded Venice to Introduce Tax on Tourists from Next Summer, 9 Ekim 2019, https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/09/overcrowded-venice-introduce-tax-tourists-next-summer/ VENETO ECONOMIA, Tassa di Sbarco a Venezia, Ecco Come Funziona, 27 Şubat 2019, https://www.venetoeconomia.it/2019/02/tassa-di-sbarco-venezia-come-funziona/ VISIT ANTWERP, City Tax, https://www.visitantwerpen.be/en/city-tax-226199-en WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO), International Tourism Highlights 2019 Edition, Madrid, España, 2019, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284421152

KONAKLAMA VERGİSİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2020, Cilt: 10 Sayı: 2, 388 - 405, 15.12.2020
https://doi.org/10.32957/hacettepehdf.736253

Öz

TBMM 2019 senesi içinde turizm sektörünü ilgilendiren bir yeni vergi ile bir yeni fon ihdas etti. Bu yazıda Aralık 2019’da hukukumuza giren “konaklama vergisi” ve bu vergiyle ilişkili olduğu ölçüde, Temmuz 2019’dan beri var olan “turizm payı” ele alınmakta; konaklama vergisi temel unsurları bakımından kısaca incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Konaklama vergisinin yurt dışındaki benzerleri ile mukayesesi yapılmakta, özellikleri ortaya konulmakta ve turizm sektörü üzerindeki olası etkilerine değinilmektedir.

Kaynakça

  • ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 24 Ekim 2019, https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2312.pdf ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi, 3 Temmuz 2019, https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-1988.pdf BOZDOĞANOĞLU, BURÇİN, “Konaklama Vergisi Uygulaması ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”, Maliye Dergisi, Yıl: Ocak-Haziran 2013, Sayı: 164 CITY OF VIENNA, Local Tax - Account, Declaration, Calculation, https://www.wien.gv.at/english/e-government/financial/tax/local-tax.html ERGİN, NUMAN EMRE, “Konaklama Vergisi”, Dünya Gazetesi, 14 Aralık 2019, https://www.dunya.com/kose-yazisi/konaklama-vergisi/458681 EUROPEAN TOURISM ASSOCIATION (ETOA), ETOA’s 2019 Review of European Tourism Taxes Calls for Destinations to Recognise the Value of The Visitor Economy and Risk to Competitiveness, 12 Eylül 2019, https://etoa.org/etoa-review-tourism-taxes/ GREEK TRAVEL PAGES, Greece’s New Hotel Tax to Come Into Effect in 2018, 30 Haziran 2016, https://news.gtp.gr/2016/06/30/greeces-new-hotel-tax-effect-2018/ GREEK TRAVEL PAGES, Greek Parliament Passes Omnibus Bill Full of Tax Hikes, 22 Mayıs 2016, https://news.gtp.gr/2016/05/22/greek-parliament-omnibus-bill-tax-hikes/ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI), Konaklama Vergisi Uygulama Tebliği Taslağı, 11 Şubat 2020, https://gib.gov.tr/konaklama-vergisi-uygulama-genel-tebligi-taslagi-hazirlanmistir ve https://gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/Kon_ver_gen_uyg_teb_taslak.pdf HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI), Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği, 2 Kasım 2019 (Resmi Gazete, Sayı: 30936), https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191102-5.htm L’AGENCE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA FRANCE, Tourist Tax in France (Taxe de Séjour), 21 Nisan 2015, https://ca.france.fr/en/news/article/tourist-tax-france-taxe-sejour L’ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS DE FRANCE, Taxe de Séjour: Les Nouveautés 2018, 6 Nisan 2018, https://www.adcf.org/articles-taxe-de-sejour-les-nouveautes-2018-4094 LEXGO, Hotel City Tax in Brussels, 10 Nisan 2017, https://www.lexgo.be/en/papers/tax-law/indirect-tax/hotel-city-tax-in-brussels,112288.html MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR, Revue Générale d’Administration, Nancy-Paris-Strasbourg, France, 1920, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5815578f RAQUEL, ÁLAMO CERRILLO, El Sector Turístico Español: Cuestiones y Retos fiscales, Barcelona, España. 2018 ROTARIS, LUCIA / CARROZZO, MARTA, “Tourism Taxes in Italy: A Sustainable Perspective”, Journal of Global Business Insights, Yıl: 2019, Cilt: 4, Sayı: 2, DOI: https://doi.org/10.5038/2640-6489.4.2.1079 SERVICE-PUBLIC, Taxe de Séjour sur les Hébergements Touristiques, 20 Mayıs 2019, https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F743 SPUTNİK TÜRKİYE, ATOR: Konaklama Vergilerine Rağmen Türkiye Ruslar İçin ‘Bir Numaralı Tercih’ Olacak, 25 Aralık 2019, https://tr.sputniknews.com/rusya/201912251040913930-ator-konaklama-vergilerine-ragmen-turkiye-ruslar-icin-bir-numarali-tercih-olacak/ T.C. BAŞBAKANLIK KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı, 24 Ocak 2008, https://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0505.pdf T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 3. Turizm Şurası Konaklama Sektörü Komisyonu Sonuç Raporu, 1-3 Kasım 2017, https://turizmsurasi.ktb.gov.tr/Eklenti/57382,konaklamasektorukomisyonraporupdf.pdf T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI, 3. Turizm Şurası Yatırım-Teşvik-Finans Komisyonu Sonuç Raporu, 1-3 Kasım 2017, https://turizmsurasi.ktb.gov.tr/Eklenti/57388,yatirimtesvikfinansmankomisyonraporupdf.pdf TBMM, 7193 sayılı, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 21 Kasım 2019, https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7193.html TBMM, 7194 sayılı, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 7 Aralık 2019 (Resmi Gazete, Sayı: 30971), https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm TBMM, 7226 sayılı, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 26 Mart 2020 (Resmi Gazete, Sayı: 31080 - Mükerrer), https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm TBMM, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun, 15 Temmuz 2019 (Resmi Gazete, Sayı: 30832), https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190715-1.htm THE TELEGRAPH, Overcrowded Venice to Introduce Tax on Tourists from Next Summer, 9 Ekim 2019, https://www.telegraph.co.uk/news/2019/10/09/overcrowded-venice-introduce-tax-tourists-next-summer/ VENETO ECONOMIA, Tassa di Sbarco a Venezia, Ecco Come Funziona, 27 Şubat 2019, https://www.venetoeconomia.it/2019/02/tassa-di-sbarco-venezia-come-funziona/ VISIT ANTWERP, City Tax, https://www.visitantwerpen.be/en/city-tax-226199-en WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO), International Tourism Highlights 2019 Edition, Madrid, España, 2019, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284421152
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ertuğrul Akçaoğlu

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 10 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Akçaoğlu, E. (2020). KONAKLAMA VERGİSİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 10(2), 388-405. https://doi.org/10.32957/hacettepehdf.736253
AMA Akçaoğlu E. KONAKLAMA VERGİSİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME. Hacettepe HFD. Aralık 2020;10(2):388-405. doi:10.32957/hacettepehdf.736253
Chicago Akçaoğlu, Ertuğrul. “KONAKLAMA VERGİSİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME”. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 10, sy. 2 (Aralık 2020): 388-405. https://doi.org/10.32957/hacettepehdf.736253.
EndNote Akçaoğlu E (01 Aralık 2020) KONAKLAMA VERGİSİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 10 2 388–405.
IEEE E. Akçaoğlu, “KONAKLAMA VERGİSİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME”, Hacettepe HFD, c. 10, sy. 2, ss. 388–405, 2020, doi: 10.32957/hacettepehdf.736253.
ISNAD Akçaoğlu, Ertuğrul. “KONAKLAMA VERGİSİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME”. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi 10/2 (Aralık 2020), 388-405. https://doi.org/10.32957/hacettepehdf.736253.
JAMA Akçaoğlu E. KONAKLAMA VERGİSİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME. Hacettepe HFD. 2020;10:388–405.
MLA Akçaoğlu, Ertuğrul. “KONAKLAMA VERGİSİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME”. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 10, sy. 2, 2020, ss. 388-05, doi:10.32957/hacettepehdf.736253.
Vancouver Akçaoğlu E. KONAKLAMA VERGİSİ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME. Hacettepe HFD. 2020;10(2):388-405.