Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Ahmedîlerin İnançlarına Popüler Kültürden Meşruiyet Kazandırma Çabaları: Diriliş Ertuğrul Dizisi Örneği

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 36 - 58, 30.09.2022
https://doi.org/10.56671/hafizadergisi.1164636

Öz

Ahmedîler modern dönemde modern bir dini söylem biçimiyle ortaya çıkan bir dinî yapılanmadır. Özellikle 1980lerden itibaren Batı ülkelerine yoğun şekilde göç etmeye başlamaları dinî söylemlerinde belirli bir değişim ve dönüşümün yaşanmasına neden olmuştur. Ahmedîler özellikle Batı’da doğup büyüyen Ahmedîlere hitap edebilmek adına popüler kültür öğelerinden sıklıkla yararlanmaya başlamışlardır. Bilhassa gençlerin dijital tv portalları olan Netflix gibi mecralardaki programlara yönelik artan ilgileri Ahmedîlerin de inançlarıyla birlikte oraları kendi inançlarına uygun tarzda yorumlamalarına neden olmuştur. Nitekim Cemaatin en önemli yayın organı olan Review of Religons’da Diriliş Ertuğrul Dizisine dair yapılan bir değerlendirmede bu durumun bir örneğidir. Bu değerlendirmede genel olarak dizi hakkında bir değerlendirme yapıldığı düşünülürken son kısma gelindiğinde dizideki bir bölüm üzerinden Mirza Gulam Ahmed’in mesihliğine ve mehdiliğine delil getirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmada da popüler kültürün önemli bir öğesinin ilginç bir şekilde nasıl Ahmedî inançlarına intibak ettirilmeye çalışıldığı değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Kaynakça

  • Mirza Gulam Ahmad, “The Messenger of the Latter Days”, Review of Religions 1/6 (1907), 1-24.
  • Mirza Gulam Ahmad, Barāhīn-i Ahmadiyya (UK: Islam International Publications, 2018).
  • Mirza Gulam Ahmad, Tadhkirah (Surrey: Islam International Publications, 2009).
  • Mirza Gulam Ahmad, “The Babi or Bahai Religion”, Review of Religions 4/1907 (ts.), 171-177; Mirza Gulam Ahmad, “Mormonism and The Bible”, Review of Religions 6/11 (1907), 425.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Bilimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Halide Rumeysa KÜÇÜKÖNER> (Sorumlu Yazar)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0141-8287
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 21 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Küçüköner, H. R. (2022). Ahmedîlerin İnançlarına Popüler Kültürden Meşruiyet Kazandırma Çabaları: Diriliş Ertuğrul Dizisi Örneği . HAFIZA , Cilt:4 Sayı2 (Özel Sayı) , 36-58 . DOI: 10.56671/hafizadergisi.1164636