Kitap İncelemesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gümüşoğlu, H. (2022). İslâm’da İtikadî Mezhepler, İstanbul: Kayıhan Yayınları, 13. Baskı, 440 s.

Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2, 87 - 90, 30.09.2022
https://doi.org/10.56671/hafizadergisi.1176367

Öz

Öz İtikadî Mezhepler ve Mezhepler Tarihi konusunda yapılan nitelikli akademik çalışmaların sayısı son yıllarda giderek artmaktadır. Bu çalışmalardan birisi de Doç. Dr. Hasan Gümüşoğlu’nun kaleme almış olduğu “İslâm’da İtikadî Mezhepler” başlıklı çalışmasıdır. Çalışma; alanında ilk elden temel kaynaklar kullanılarak zengin bir akademik literatürle hazırlanmış, konular kısa ve öz tutulmaya çalışılmış, örneklemelere başvurulmuş, sahanın temel kaynakları tanıtılmıştır. Çalışmada ağırlıklı olarak; Hz. Peygamberin (s.a.v.) vefatı sonrasında meydana gelen ihtilaflar ve nedenleri; bidat fikirler karşısında sahâbe ve tâbiîn âlimlerinin ortaya koydukları gayretler; Haricîlik, Mürcie, Mu’tezile mezhepleri; Ehl-i Sünnet’in bir mezhep olarak teşekkül süreci; Mâtürîdîlik ve Eş’arîliğin temel görüşleri; Şiîliğin doğuşu ve Şiî fırkalar, Nusayrîlik, Dürzîlik, Bâbilik/Bahâilik, Yezidîlik, Kadıyanîlik; Vehhabîlik, Suud Devleti’nin kuruluş süreci, Vehhâbî-Selefî ilişkisi; Alevîlik, Bektaşîlik gibi konular ele alınmıştır. Çalışmada mezhep ve fırkaların görüşleri, düşünce ve inanç sistemleri bizzat kendi temel kaynaklarına dayanılarak belirtildikten sonra, o meselede Ehl-i Sünnet’in görüşlerine de yer verilmiştir. Bu şekilde konunun bütün yönleriyle okuyucular tarafından mümkün olduğunca objektif ve doğru bir şekilde anlaşılmasına imkân sağlanmıştır.

Kaynakça

  • Gümüşoğlu, H. (2022). İslâm’da İtikadî Mezhepler, İstanbul: Kayıhan Yayınları. Gümüşoğlu, H. (2022). The Sects of Creedal in Islam, İstanbul: Kayıhan Publications.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Kitap Değerlendirmesi
Yazarlar

Mehmet DERİ> (Sorumlu Yazar)
NIGDE UNIVERSITY
0000-0002-2287-9330
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 21 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Deri, M. (2022). Gümüşoğlu, H. (2022). İslâm’da İtikadî Mezhepler, İstanbul: Kayıhan Yayınları, 13. Baskı, 440 s. . HAFIZA , Cilt:4 Sayı2 (Özel Sayı) , 87-90 . DOI: 10.56671/hafizadergisi.1176367