Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE VIEWS TO PRECARIOUS/TEMPORARY WORK OF EMPLOYEES OF SHIPBUILDING SECTOR

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 18, 333 - 359, 31.08.2018
https://doi.org/10.31199/hakisderg.443755

Öz

This study that focuses on the semantic world of unsecured/temporary employees working in the ship building sector is grounded on a field study carried out by applying a questionnaire to 301 shipyard employees who are employed as subcontractors and daily laborers in İstanbul/Tuzla Shipyard Zone. As a result of the study, it has been determined that precarious/temporary business manner for shipyard employees has been accepted as the basic reality of today's labor market and is closely related with unqualification/despair of employees. According to employees, the sense of temporary working also affects the off-duty lives of employees negatively. Temporariness not only has an abrasive effect on the self-perception of people who work individually, but also causes a number of problems like being socially ignored by the social environment and getting excluded from some socio-economic opportunities. People who work in unsecured/temporary jobs may be on the agenda temporarily only when there are newsworthy working accidents that result in death.

Kaynakça

 • Aytaç, Ö.(2013). Yoksulluk, kentsel sınıf altı ve sosyal dışlanma: modern kentlerde sınıfsal/mekânsal yarılma ve suçlaştırılma mekanizmaları”. İç. Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek (Ed. Ö. Aytaç ve S. İlhan). Ankara: Birleşik Yay., s:65-124.
 • Beck, U. (2000). The brave new world of work, (Trans. Patrick Camiller), Polity Press, UK.
 • Bora, T., Bora, A., Erdoğan, N., Üstün, İ. (2012). Boşuna mı okuduk? Türkiye’de beyaz yakalı işsizliği. İstanbul: İletişim Yay.
 • Büyüktaş, O. (2014). Kamu güvencesizliğe koşuyor. (Er 23.10.2014). http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/106607/Kamu_-guvencesizlige_kosuyor.html
 • ILO (2012). From precarious work todecent work, international labour office bureau for workers activities, Publications, Geneva.
 • İlhan S. ve Yılmaz M. (2017). Güvencesizliğin bireysel-toplumsal yansımaları. İtobiad, 6(3), 1774-1793.
 • Kalleberg, A. L. (2011). Good Jobs, Bad Jobs: The rise of polarized and precarious employment systems. in The United States, 1970s to 2010s. NY: Russell Sage Foundation.
 • Klandermans, B. ve van Vuuren, T. (1999). Job insecurity: Introduction. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8(2),145-153.
 • Radikal Gazetesi (2013). Mevsimlik' öğretmenler. Başlıklı Haber, (Erişim: 16.09.2013). http://www.radikal.com.tr/turkiye/mevsimlik_ogretmenler-1150937.
 • Rocha, C., Crowell, J. H., & McCarter, A. K. (2006). The Effects of Prolonged Job Insecurity on the Psychological Well-Being of Workers. Journal of Sociology & Social Welfare. https://doi.org/10.1525/sp.2007.54.1.23.
 • Sen, A. (2004). Özgürlükle kalkınma, (Çev. Yavuz Alogan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sencer, M. ve Sencer, Y.(1978). Toplumsal araştırmalarda yöntembilim. Ankara: TODAİE Yayınları, No: 172.
 • Standing, G. (2012). The precariat: From denizens to citizens?. Polity, 44(4), 588-608.
 • Sümer, N., Solak, N., ve Harma, M. (2013). İşsiz yaşam: İşsizliğin ve iş güvencesizliğinin birey ve aile üzerindeki etkileri. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • TKYGM (2016). Gemi inşa sanayi istatistikleri-2016 https://atlantis.udhb.gov.tr/istatistik/diger_gemi_insa_sanayi_1.aspx (Erişim: 10.01.2016)
 • Vatansever, A. ve Yalçın, M. G. (2015). Ne ders olsa veririz! Akademisyenin vasıfsız işçiye dönüşümü. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Wichert, İ. (2002). Job insecurity and work intensification: The effects on health and well-being. in Job İnsecurity and Work İntensification (2002) Edited by Brendan Burchell, David Ladipo and Frank Wilkinson, Routledge Pub.

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ GÜVENCESİZ /GEÇİCİ ÇALIŞMAYA BAKIŞLARI

Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 18, 333 - 359, 31.08.2018
https://doi.org/10.31199/hakisderg.443755

Öz

Gemi inşa sektöründe güvencesiz/geçici çalışanların anlam dünyalarına odaklanan bu çalışma, İstanbul/Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde taşeron ve gündelik olarak istihdam edilen 301 tersane çalışanına anket uygulanarak gerçekleştirilen bir alan araştırmasına dayanmaktadır. Araştırmada güvencesiz/geçici iş usulünün tersane çalışanları tarafından, günümüz iş piyasasının temel gerçekliği olarak kabul edildiği ve çalışanların vasıfsızlıkları/çaresizlikleriyle yakından ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışanlara göre geçici çalışma anlayışı, çalışanların hem iş hem de iş-dışı yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Geçicilik, bir yandan çalışanların benlik algıları üzerinde aşındırıcı etkide bulunurken diğer yandan sosyal çevre tarafından önemsenmeme ve kimi sosyo-ekonomik imkânlardan dışlanmaları gibi sorunlara yol açmaktadır. Gemi inşa sektöründe çalışanlar medyada, sadece haber değeri taşıyan ölümlü iş kazaları olduğunda geçici olarak gündem olabilmektedirler. 

Kaynakça

 • Aytaç, Ö.(2013). Yoksulluk, kentsel sınıf altı ve sosyal dışlanma: modern kentlerde sınıfsal/mekânsal yarılma ve suçlaştırılma mekanizmaları”. İç. Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek (Ed. Ö. Aytaç ve S. İlhan). Ankara: Birleşik Yay., s:65-124.
 • Beck, U. (2000). The brave new world of work, (Trans. Patrick Camiller), Polity Press, UK.
 • Bora, T., Bora, A., Erdoğan, N., Üstün, İ. (2012). Boşuna mı okuduk? Türkiye’de beyaz yakalı işsizliği. İstanbul: İletişim Yay.
 • Büyüktaş, O. (2014). Kamu güvencesizliğe koşuyor. (Er 23.10.2014). http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/106607/Kamu_-guvencesizlige_kosuyor.html
 • ILO (2012). From precarious work todecent work, international labour office bureau for workers activities, Publications, Geneva.
 • İlhan S. ve Yılmaz M. (2017). Güvencesizliğin bireysel-toplumsal yansımaları. İtobiad, 6(3), 1774-1793.
 • Kalleberg, A. L. (2011). Good Jobs, Bad Jobs: The rise of polarized and precarious employment systems. in The United States, 1970s to 2010s. NY: Russell Sage Foundation.
 • Klandermans, B. ve van Vuuren, T. (1999). Job insecurity: Introduction. European Journal of Work and Organizational Psychology, 8(2),145-153.
 • Radikal Gazetesi (2013). Mevsimlik' öğretmenler. Başlıklı Haber, (Erişim: 16.09.2013). http://www.radikal.com.tr/turkiye/mevsimlik_ogretmenler-1150937.
 • Rocha, C., Crowell, J. H., & McCarter, A. K. (2006). The Effects of Prolonged Job Insecurity on the Psychological Well-Being of Workers. Journal of Sociology & Social Welfare. https://doi.org/10.1525/sp.2007.54.1.23.
 • Sen, A. (2004). Özgürlükle kalkınma, (Çev. Yavuz Alogan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sencer, M. ve Sencer, Y.(1978). Toplumsal araştırmalarda yöntembilim. Ankara: TODAİE Yayınları, No: 172.
 • Standing, G. (2012). The precariat: From denizens to citizens?. Polity, 44(4), 588-608.
 • Sümer, N., Solak, N., ve Harma, M. (2013). İşsiz yaşam: İşsizliğin ve iş güvencesizliğinin birey ve aile üzerindeki etkileri. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • TKYGM (2016). Gemi inşa sanayi istatistikleri-2016 https://atlantis.udhb.gov.tr/istatistik/diger_gemi_insa_sanayi_1.aspx (Erişim: 10.01.2016)
 • Vatansever, A. ve Yalçın, M. G. (2015). Ne ders olsa veririz! Akademisyenin vasıfsız işçiye dönüşümü. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Wichert, İ. (2002). Job insecurity and work intensification: The effects on health and well-being. in Job İnsecurity and Work İntensification (2002) Edited by Brendan Burchell, David Ladipo and Frank Wilkinson, Routledge Pub.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mevlüt YILMAZ (Sorumlu Yazar)
0000-0002-8982-6778
Türkiye


Süleyman İLHAN
0000-0002-6549-3462

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 7, Sayı 18

Kaynak Göster

APA Yılmaz, M. & İlhan, S. (2018). GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ GÜVENCESİZ /GEÇİCİ ÇALIŞMAYA BAKIŞLARI . Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi , 7 (18) , 333-359 . DOI: 10.31199/hakisderg.443755