PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ANA ÜRÜN TARIMINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN VE KULLANILABİLECEK OLAN SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2013, Cilt 17, Sayı 2, 23 - 35, 08.07.2015

Öz

Türkiye’de mısır çoğunlukla ana ürün olarak yetişir fakat iklimin uygun olduğu kıyı şeridinde (Kıyı ege, Akdeniz bölgeleri) ve benzer iklime sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hem ana ürün (Nisan-Eylül arası) hem de ikinci ürün (buğday hasadından sonra Temmuz-Ekim arası) olarak yetiştirilme şansına sahiptir. Mısır yetiştiriciliğinde yetişme dönemine uygun doğru çeşidi saptamak en önemli konudur. Bu çalışma Ege Bölgesinde ana üründe yaygın olarak kullanılan ve kullanılabilecek olan 20 adet mısır çeşidiyle (8 kamu ve 12 özel) 2 yıl boyunca (2005 ve 2006) yürütülmüştür. Denemede agronomik ve kalite olmak üzere 2 grup gözlem alınmıştır. Agronomik gözlemler grubunda çiçeklenme gün sayısı, silaj olgunluk gün sayısı, bitki boyu, yaprak oranı, sap oranı, koçan oranı, yeşil ot ve kuru ot verimi gibi özellikler incelenmiştir. Bu özellikler açısından mısır çeşitleri arasında istatistik anlamda önemli farklar oluşmuştur. Kalite analizleri bakımından ise ADF, NDF, ADL, kül, ham yağ, ham protein özellikleri incelenmiştir. Yapılan istatistik değerlendirmede ana üründe ADF açısından çeşitler arasında istatistik anlamda önemli farklar oluşmuştur. Tüm bulguların ışığında; silajdan beklenen verim ve fayda açısından ana üründe; FAO olum grubu 650 ve yukarısı olan (650-750) orta geççi ve geççi çeşitlerin kullanılmasının yerinde olacağı sonucuna varılmıştır.

Yıl 2013, Cilt 17, Sayı 2, 23 - 35, 08.07.2015

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Meltem AYAZ>


Hüseyin ÖZPINAR Bu kişi benim


Sema YAMAN Bu kişi benim


A. ACAR Bu kişi benim


Yasemin AKSU Bu kişi benim


Yavuz YAVRUTÜRK Bu kişi benim


Firdevs NİKSARLIGİL Bu kişi benim


Serhat AKSU Bu kişi benim


Yusuf AYGÜN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2015
Gönderilme Tarihi 8 Temmuz 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 17, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ayaz, M. , Özpınar, H. , Yaman, S. , Acar, A. , Aksu, Y. , Yavrutürk, Y. , Niksarlıgil, F. , Aksu, S. & Aygün, Y. (2015). ANA ÜRÜN TARIMINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN VE KULLANILABİLECEK OLAN SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 17 (2) , 23-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranziraat/issue/18443/194205

Derginin Tarandığı İndeksler

13435  19617   22065  13436  134401344513449 13439 13464  22066   22069  13466 

10749 Harran Tarım ve Gıda Bilimi Dergisi, Creative Commons Atıf –Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) Lisansı ile lisanslanmıştır.