PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İKİNCİ ÜRÜN TARIMINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN VE KULLANILABİLECEK OLAN SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2013, Cilt 17, Sayı 3, 1 - 11, 08.07.2015

Öz

Türkiye genelinde düşünüldüğünde silaj ana üründe yaygınlık göstermekle beraber iklim koşullarının ve sıcaklığın uygun olduğu kıyı ve geçit iklime sahip yörelerde ve benzer iklime sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesinde buğday hasadından sonra silo yemi amacıyla ikinci ürün olarak da (Haziran-Ekim arası) yetiştirilmektedir. Bu noktada en önemli konu 2.ürüne uygun kısa vejetasyonlu, yüksek verimli  doğru çeşidi saptamaktır.  Bu çalışma 17 adet mısır çeşidiyle  2 yıl boyunca (2005 ve 2006) yürütülmüştür. Denemede agronomik ve kalite olmak üzere 2 grup gözlem alınmıştır. Agronomik gözlemler grubunda çiçeklenme gün sayısı, silaj olgunluk gün sayısı, bitki boyu, yaprak oranı, sap oranı, koçan oranı, yeşil ot ve kuru ot verimi gibi özellikler incelenmiştir. Bu özellikler açısından mısır çeşitleri arasında istatistik anlamda önemli farklar oluşmuştur. Kalite analizleri bakımından ise ADF (Asit deterjanda çözünmeyen lif), NDF (Nötr deterjanda çözünmeyen lif), ADL(Asit deterjanda çözünmeyen lignin) kül, ham yağ ve ham protein özellikleri incelenmiştir. Yapılan istatistik değerlendirmede ikinci üründe ham protein ve NDF içerikleri açısından çeşitler arasında  istatistik anlamda önemli farklar oluşmuştur. Tüm bulguların ışığında; 2.üründe verimi iyi, kalitesi yüksek bir silaj eldesi açısından FAO grubu 550-600 arası olan orta-erkenci çeşitlerin kullanılması uygun olacaktır.

Yıl 2013, Cilt 17, Sayı 3, 1 - 11, 08.07.2015

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Meltem AYAZ>


Hüseyin ÖZPINAR Bu kişi benim


Sema YAMAN Bu kişi benim


A. ACAR Bu kişi benim


Yasemin AKSU Bu kişi benim


Yavuz YAVRUTÜRK Bu kişi benim


Firdevs NİKSARLIGİL İNAL Bu kişi benim


Serhat AKSU Bu kişi benim


Yusuf AYGÜN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 8 Temmuz 2015
Gönderilme Tarihi 8 Temmuz 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 17, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Ayaz, M. , Özpınar, H. , Yaman, S. , Acar, A. , Aksu, Y. , Yavrutürk, Y. , Niksarlıgil İnal, F. , Aksu, S. & Aygün, Y. (2015). İKİNCİ ÜRÜN TARIMINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN VE KULLANILABİLECEK OLAN SİLAJLIK MISIR ÇEŞİTLERİNDE VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 17 (3) , 1-11 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranziraat/issue/18448/194208

Derginin Tarandığı İndeksler

13435  19617   22065  13436  134401344513449 13439 13464  22066   22069  13466 

10749 Harran Tarım ve Gıda Bilimi Dergisi, Creative Commons Atıf –Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) Lisansı ile lisanslanmıştır.