Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 45 - 53 2018-12-31

KONGRE DEĞERLENDİRME / 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin Ardından (20-23 Kasım 2017)
Following the 9th International Turkish Folklore Congress (20-23 November 2017)

Mehmet Özdemir [1]


Türkiye’de folklorun bir ilim şubesi olarak ortaya çıkışında Türkçülük hareketinin etkisi çok büyüktür. Türkiye’de folklor çalışmaları da 1900’lü yıllardan itibaren Türkçülük ekseninde gelişme göstermiş ve Türk Derneği, Türk Derneği Mecmuası ile Türk Ocağı ise Türk Yurdu Mecmuası yayın organlarıyla Türk kültürünün araştırılmasına önem vermişlerdir. Ziya Gökalp’in öncü çalışmalarında halk hayatına gidilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Ziya Gökalp’in Halka Doğru dergisinde “Halk Medeniyeti I, Başlangıç” (23 Temmuz 1913), Mehmet Fuat Köprülü’nün İkdam gazetesinde “Yeni Bir İlim: Halkiyat-Folklor” (6 Şubat 1914), Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın Peyam gazetesinde “Folk-lore (Folklore)” (5 Mart 1914) yayınlanan başlıklı yazıları Türkiye’de folklorun ilk üç makalesi olarak bilinmektedir (Çobanoğlu, 2015: 50-52). Ulusların kökenlerini aramak amacıyla kendi kültürlerine yönelmeleri derleme çalışmalarını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla halkın sinesinde mevcut olan “efsane, masal, destan” vb. gibi sözlü verimlerin derlenmesinin gerekliliği üzerinde durulmuştur. Folklor bilimini ortaya çıkaran bu süreçte Türk kültürünün araştırılması adına gerek resmi gerek kişisel boyutta çeşitli girişimler olmuştur. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz sempzoyum, kongre, çalıştay vb. bilimsel toplantılardır. Bu çalışmada 21-24 Kasım 2011 tarihinde İzmir’de düzenlenen 8. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin eleştirel değerlendirmesi yapılmaktadır.

Kongre Tanıtım, Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
  • Çobanoğlu, Özkul, (2000), “Bilim Felsefesi Bağlamında Halkbilimi ve Halkbilimsel Bilginin Teleolojik Serüveni”, Folklor ve Edebiyat, Sayı: 24, Sayfa: 27-42.
  • Çobanoğlu, Özkul, (2015), Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Ankara: Akçağ Yayınları
  • Gözaydın, Nevzat, (1992), “Yine Folklor Üzerine”, Türk Dili Dergisi, Sayı: 486, Sayfa: 1018-1021.
  • Oğuz, M. Öcal, (2011), “Araştırmaların Tarihi”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları, Sayfa: 1-56.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9046-4735
Yazar: Mehmet Özdemir (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2018

Bibtex @diğer { hars476536, journal = {Hars Akademi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {45 - 53}, doi = {}, title = {KONGRE DEĞERLENDİRME / 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin Ardından (20-23 Kasım 2017)}, key = {cite}, author = {Özdemir, Mehmet} }
APA Özdemir, M . (2018). KONGRE DEĞERLENDİRME / 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin Ardından (20-23 Kasım 2017). Hars Akademi , 1 (2) , 45-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/39949/476536
MLA Özdemir, M . "KONGRE DEĞERLENDİRME / 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin Ardından (20-23 Kasım 2017)". Hars Akademi 1 (2018 ): 45-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/39949/476536>
Chicago Özdemir, M . "KONGRE DEĞERLENDİRME / 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin Ardından (20-23 Kasım 2017)". Hars Akademi 1 (2018 ): 45-53
RIS TY - JOUR T1 - KONGRE DEĞERLENDİRME / 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin Ardından (20-23 Kasım 2017) AU - Mehmet Özdemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Hars Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 53 VL - 1 IS - 2 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hars Akademi KONGRE DEĞERLENDİRME / 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin Ardından (20-23 Kasım 2017) %A Mehmet Özdemir %T KONGRE DEĞERLENDİRME / 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin Ardından (20-23 Kasım 2017) %D 2018 %J Hars Akademi %P -2636-8730 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Özdemir, Mehmet . "KONGRE DEĞERLENDİRME / 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin Ardından (20-23 Kasım 2017)". Hars Akademi 1 / 2 (Aralık 2019): 45-53 .
AMA Özdemir M . KONGRE DEĞERLENDİRME / 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin Ardından (20-23 Kasım 2017). hars. 2018; 1(2): 45-53.
Vancouver Özdemir M . KONGRE DEĞERLENDİRME / 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresinin Ardından (20-23 Kasım 2017). Hars Akademi. 2018; 1(2): 53-45.