Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 37 - 53 2019-05-01

BİR FİKİR ŞAİRİ: SELAHATTİN BATU VE ŞİİR DÜNYASI

Çakır Zengin [1]


Selahattin Batu, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda deneme, şiir, manzum tragedya, gezi yazısı türlerinde eserler veren şair ve yazardır. 1905’te Eceabat’ta doğan Batu’nun edebiyat ilgisi, çocukluk ve ilk gençlik dönemlerinde başlamış ve ölümüne dek sürmüştür. Fakat, bu ilgisi, idadi ve yüksek tahsili sıralarında edebiyata dair işittiği kötü propagandalar sebebiyle sekteye uğramış, tahsilini müspet ilimlere yöneltmiştir. İstanbul’da başarılı bir şekilde Yüksek Baytar Mektebi’ni bitirdikten sonra dönemin umut vaat eden gençlerinden biri olarak Almanya’ya doktorasını yapmak için gönderilmiştir. Burada zootekni üzerine doktorasını yaparken, iyi derecede öğrendiği Almanca ona yeni bir ufuk açmış; bir yandan edebî ve felsefî okumalar yapmış, dimağını zenginleştirmiştir. Goethe, Schiller, Rilke gibi şairlerden etkilenmiş, en çok Goethe’nin tesirinde kalmıştır. Ülkesine döndükten sonra ölümüne dek Varlık, Hisar, Türk Dili, Yücel, Ülkü, Şadırvan, Çağrı, gibi pek çok dergide yazıları ve şiirleri yayınlanmıştır. Tabiat, aşk, ölüm, mitoloji gibi konular şiirlerinin yapı taşlarıdır. Bu makalede, Batu’nun hayatı, edebiyat ilgisi, sanatı, dergilerde kalan ve gün yüzüne çıkmamış eleştiriler ve denemeler ışığında incelenip, şiir dünyası hakkında bilgi verilecektir.

Selahattin Batu, biyografi
  • Batu, Selahattin, (1945), İnsan ve Sanat, Remzi Kitabevi, İstanbulBatu, Selahattin, (1949), Bursa’da Yeşiller, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O. , AnkaraBatu, Selahattin, (1962), Rüzgârlı Su, Dost Yay. , AnkaraBatu, Selahattin, (1966), İsviçre Günleri, Hisar Yay. , AnkaraBatu, Selahattin, (2015), Bir Uzak Kıyıda, Artshop Yay. İstanbulBatu, Selahattin, “Şiirsiz Dünya”, Varlık, S. 706, (Kasım 1967), s. 5.Batu, Selahattin, “Altın Sesleri”, Hisar, C. 9, S. 146 (71), (Kasım 1969), s. 5- 10.Belge 9: Günler ve Düşünceler: s. 23.Belge 9: Günler ve Düşünceler: s. 4.Çetişli, İsmail, (2013), Batı Edebiyatında Edebi Akımlar, Akçağ Yay. , AnkaraEfe, Suat, “Selahattin Batu Bir Hümanistti”, Varlık, S. 791, (Ağustos 1973), s. 8-9, 22.Goethe, Johann Wolfgang von, (2015), Şiirler, (Çev. Selahattin Batu), Artshop Yay. , İstanbulGözaydın, Prof. Dr. Nevzat, “Selahattin Batu”, Türk Dili, C. 98, S. 700, (Nisan 2010), s. 787- 792.İmzasız, “Selahattin Batu Anlatıyor”, Varlık, S. 403, (Şubat 1954), s. 7- 8.Kaplan Mehmet, (1990), Cumhuriyet Devri Türk Şiiri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.Köklügiller Ahmet (düz.) “Nasıl Yazıyorlar”, Varlık, S. 716, (Nisan 1968), s. 5.Nayır, Yaşar Nabi “Selahattin Batu İçin”, Varlık, S. 790, (Temmuz 1973), s. 5. Necatigil, Behçet, (1991), Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Varlık yay. İstanbulTeoman, Sabahattin “Üzüntüler Avuntular”, Varlık, S. 786, (Mart 1973), s. 9.Tunç, Prof. M. Şekip “Türkçemizde Yeni Bir Nesir Havası”, Cumhuriyet, Y. 22, S. 7489, (24 Haziran 1945), s. 2.Ünlü, Mahir- Özcan, Ömer. (2003) 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı (1940-1960) İkinci Bölüm, C.3, İnkılap Yay. İstanbul.Yetkin, Suut Kemal “Suut Kemal Yetkin Selahattin Batu’yu Anlatıyor: Selahattin Batu hak ettiği ilgiyi göremeden aramızdan ayrıldı.”, Milliyet Sanat, S. 36, (8 Haziran 1973), s. 4-5.Zengin, Çakır (2016). Selahattin Batu’nun Hayatı, Sanatı ve Şiirleri Üzerinde Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi, Giresun: Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2921-100X
Yazar: Çakır Zengin (Sorumlu Yazar)
Kurum: Giresun University
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hars488638, journal = {Hars Akademi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {37 - 53}, doi = {}, title = {BİR FİKİR ŞAİRİ: SELAHATTİN BATU VE ŞİİR DÜNYASI}, key = {cite}, author = {Zengin, Çakır} }
APA Zengin, Ç . (2019). BİR FİKİR ŞAİRİ: SELAHATTİN BATU VE ŞİİR DÜNYASI. Hars Akademi , 2 (3) , 37-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/45581/488638
MLA Zengin, Ç . "BİR FİKİR ŞAİRİ: SELAHATTİN BATU VE ŞİİR DÜNYASI". Hars Akademi 2 (2019 ): 37-53 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/45581/488638>
Chicago Zengin, Ç . "BİR FİKİR ŞAİRİ: SELAHATTİN BATU VE ŞİİR DÜNYASI". Hars Akademi 2 (2019 ): 37-53
RIS TY - JOUR T1 - BİR FİKİR ŞAİRİ: SELAHATTİN BATU VE ŞİİR DÜNYASI AU - Çakır Zengin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hars Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 53 VL - 2 IS - 3 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hars Akademi BİR FİKİR ŞAİRİ: SELAHATTİN BATU VE ŞİİR DÜNYASI %A Çakır Zengin %T BİR FİKİR ŞAİRİ: SELAHATTİN BATU VE ŞİİR DÜNYASI %D 2019 %J Hars Akademi %P -2636-8730 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Zengin, Çakır . "BİR FİKİR ŞAİRİ: SELAHATTİN BATU VE ŞİİR DÜNYASI". Hars Akademi 2 / 3 (Mayıs 2019): 37-53 .
AMA Zengin Ç . BİR FİKİR ŞAİRİ: SELAHATTİN BATU VE ŞİİR DÜNYASI. hars. 2019; 2(3): 37-53.
Vancouver Zengin Ç . BİR FİKİR ŞAİRİ: SELAHATTİN BATU VE ŞİİR DÜNYASI. Hars Akademi. 2019; 2(3): 53-37.