Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 88 - 100 2019-05-01

ÂŞIK KEVSERİ'NİN ŞİİRLERİNDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI

Sibel ÖKMEN [1]


Âşık, toplumun oluşturduğu değerler ekseninde yetişen ve bu değerleri sazı eşliğinde, halkın anlayabileceği bir dille ifade eden kişidir.Bir bakıma mensup olduğu toplumun sözcüsüdür de denilebilir. Âşığın sanatını ortaya koyduğu yerler arasında köyler, kasabalar gibi yerleşim yerlerinin yanı sıra kahvehaneler, düğünler gibi toplanma alanlarının da olduğunu görmekteyiz. Âşık Edebiyatı ise ferdiliği ve gelenekselin harmanlanarak ortaya çıkan sentezinbir âşık tarafından saz eşliğinde, şiirlerini ortaya koyduğu değerler bütünüdür. Bu çalışma ile âşık edebiyatına katkıda bulunmak amacıyla1963 yılında Ardahan ili Göle ilçesi Yavuzlar köyü doğumlu, Âşık Kevserî’nin kısa yaşam öyküsü ve şiirlerindeki halk kültürü unsurlarının kullanımı ortaya konulacaktır. Böyleceşairin bu alandaki yetkinliğini bir kez daha okuyucuya sunmaktayız.Bu çalışmada ÂşıkKevserî’nin şiirlerinin yer aldığı kaynak büyük bir titizlikle taranmıştır.Öncelikle şairin hayatı hakkında bilgi verilmiş, ardından şiirlerinde yer alan Türk halk kültürü unsurları olandeyimler,atasözleri, dini unsurlar, bitki adları,yer adları,Türk tarihine yön vermiş önemli kişi ve olaylar, meslekler, hayvan isimleri,beddualar,dualar gibi unsurlarincelenmiştir.Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi tekniği ile yürütülmüştür.

Âşık Kevserî, Türk halk kültürü, atasözleri, deyimler, hayvanlar
 • Aksan, Doğan (2014).Türk Halk Edebiyatı Kavramları ve Terimleri Sözlüğü. Ankara:Akçağ Yayınları.
 • Artun, Erman (2011).Ȃşık Edebiyatı Metin Tahlilleri. Adana: Karahan Kitabevi.
 • Ayvazoğlu, Beşir (2011). Güller Kitabı. İstanbul: Kapı Yayınları.
 • Bahadır, Sedat(2016).Âşık Kevserî Metin- İnceleme-Tasnif Çalışması.Ankara:Son ÇağYayınları.
 • Banguoğlu, Tahsin(1990). Türkçenin Grameri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Boratav, Naili, Pertev (2016). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. Ankara,:BilgiSu Yayını.
 • Ceylan, Ömür (2015).Kuşlar Divȃnı Osmanlı Şiir Kuşları. İstanbul: Kapı Yayınları.
 • Dilçin, Cem (1992). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara :Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Durbilmez, Bayram (2008).“Nahçıvan Türk Halk İnanışlarında Mitolojik Sayılar”,Erciyes Üniversitesi, Turkısh Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 3/6 Fall.
 • Elçin, Şükrü (2011).Halk Edebiyatına Giriş.Ankara: Akçay Yayınları.
 • Eroğlu, Erol, Demirci, Ercan (2012).“Ȃşık Deryȃmȋ’nin Şiirlerinde Türk Halk Kültürü Unsurları”,Sakarya Üniversitesi, Uluslarası İnsan Bilimleri 2:224-235
 • İçel, Hatice(2009).“ÇıldırlıȂşık Şenlik’in Şiirlerinde Türk Halk Kültürü Unsurları”,Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1:11-29.
 • Kaya, Doğan (2001).Folklorumuzda Beddua Söyleme Geleneği ve Türk Halk Şiirinde Beddualar Ankara: AKMB Yayınları.
 • Oğuz, M. Öcal(2011).Türk Halk Edebiyatı El Kitabı. Ankara:Grafiker Yayınları.
 • Schımmel, Annemarıe (2000).Sayıların Gizemi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5172-8622
Yazar: Sibel ÖKMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Artvin Çoruh Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2019

Bibtex @diğer { hars555092, journal = {Hars Akademi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {88 - 100}, doi = {}, title = {ÂŞIK KEVSERİ'NİN ŞİİRLERİNDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI}, key = {cite}, author = {ÖKMEN, Sibel} }
APA ÖKMEN, S . (2019). ÂŞIK KEVSERİ'NİN ŞİİRLERİNDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI. Hars Akademi , 2 (3) , 88-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/45581/555092
MLA ÖKMEN, S . "ÂŞIK KEVSERİ'NİN ŞİİRLERİNDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI". Hars Akademi 2 (2019 ): 88-100 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/45581/555092>
Chicago ÖKMEN, S . "ÂŞIK KEVSERİ'NİN ŞİİRLERİNDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI". Hars Akademi 2 (2019 ): 88-100
RIS TY - JOUR T1 - ÂŞIK KEVSERİ'NİN ŞİİRLERİNDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI AU - Sibel ÖKMEN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hars Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 88 EP - 100 VL - 2 IS - 3 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hars Akademi ÂŞIK KEVSERİ'NİN ŞİİRLERİNDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI %A Sibel ÖKMEN %T ÂŞIK KEVSERİ'NİN ŞİİRLERİNDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI %D 2019 %J Hars Akademi %P -2636-8730 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD ÖKMEN, Sibel . "ÂŞIK KEVSERİ'NİN ŞİİRLERİNDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI". Hars Akademi 2 / 3 (Mayıs 2019): 88-100 .
AMA ÖKMEN S . ÂŞIK KEVSERİ'NİN ŞİİRLERİNDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI. hars. 2019; 2(3): 88-100.
Vancouver ÖKMEN S . ÂŞIK KEVSERİ'NİN ŞİİRLERİNDE TÜRK HALK KÜLTÜRÜ UNSURLARI. Hars Akademi. 2019; 2(3): 100-88.