Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 76 - 87 2019-05-01

ARTVİNLİ ÂŞIK HUZÛRÎ’NİN DİVÂNINDA BULUNAN DESTANLARIN TÜRK KÜLTÜR UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Büşra Nur Düzen [1]


Âşık; elinde sazı, dilinde sözü, diyar diyar gezen, gezdiği yerlerde gördüklerini anlatan, bir sözlü gelenek taşıyıcısıdır. Teknolojinin henüz gelişmediği zamanlarda âşıklara ve geleneğin devam ettirilmesine gösterilen özen daha fazlaydı. Zamanla gelişen teknoloji bazı geleneklerin de azalmasına neden oldu. Bu nedenle unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizi, âşıklarımızı araştırmalı ve gün yüzüne çıkartmalıyız.

Bu çalışmada Yusufelili Âşık Huzûrî Divan’ındaki destanlarında halk edebiyatı unsurlarını inceleyeceğiz. Artvinli âşıklardan Ali Huzûrî Coşkun halk edebiyatına katkı sağlamış şairlerden biridir. Yeterince tanınmadığı için bu şairden istifade edilememiştir. Oysa edebiyatımıza şiirleriyle, yaşadıklarıyla, aktarmaya çalıştıklarıyla büyük ölçüde katkı sağlamıştır. Artvin’in Zor Köyü’nde hayata gözlerini açmış ve tıpkı doğduğu yer gibi zor bir hayat yaşamıştır. Babasını örnek alarak şairlik geleneğini sürdürmüştür. İlk hocası babası olmuş ve Huzûrî’ye mahlası da aynı kişi tarafından verilmiştir. Hayatı boyunca yazmış ve sağlığı el verdiği ölçüde gezerek âşıklık görevlerini yerine getirmiştir. Medrese eğitiminin yanında saz şairliğini de bırakmamış hem kulağa hem göze hem de günlük yaşama dokunur şiirler yazmıştır. Şiirlerinde yaşadığı yerlerdeki sıkıntıları, zorlukları, toplumdaki yozlaşmayı dile getirmiştir. Sözüne ve sazına güvenen şair haksızlıkları, yanlışlıkları dile getirmekten hiçbir zaman çekinmemiş herkese gereken cevabı vermiştir.  Bunun yanı sıra Divân Edebiyatı unsurlarından da beslenmiş, âşıklar, maşuklar, badeler, şaraplar şiirlerine konu olmuştur. Ali Huzûrî Coşkun ile ilgili en kapsamlı çalışmayı Mustafa Adil Özder yapmıştır. Yayına hazırlayan ise Prof. Dr. Muammer Demirel’dir Huzûrî’nin ulaşılan tüm şiirleri toparlanmış, dipnotlarla açıklamalarla zenginleştirilmiş ve Huzûrî Divanı olarak basılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Huzûrî, Halk Edebiyatı, Şiir, Artvin, Halk Unsurları

Huzûrî, halk edebiyatı, şiir, Artvin, halk kültürü unsurları
 • Akkaya, N.(8-10 Ekim 2015). Mehmet Yardımcı’nın Şiirlerinde Halk Edebiyatı Unsurları, Tarihi ve Kültürüyle III. Zile Sempozyumu Bildirisi,Zile.
 • Aksan, Doğan (2006). Halk Şiirimizin Gücü İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Albayrak, Nurettin (1993). İslam Ansiklopedisi: “Âşık” Maddesi. İstanbul: MEB Basım, C.1.
 • Artun, Erman (2016). Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı. Adana: Karahan Kitabevi.
 • Boratav, Pertev Naili (2016). 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı. Ankara: Bilgesu Yayınevi.
 • Başgöz, İlhan (1968). İzahlı Türk Halk Edebiyatı Antolojisi. İstanbul:
 • Dilçin, Cem (1992). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: TDK Yayınları.
 • Elçin, Şükrü (1992). Deyişmeler- Karşılaşmalar. Türk Dünyası El Kitabı, C. 3. Ankara: TKAE Yayınları.
 • Karadeniz, Bekir (2002). Artvinli Halk Şairleri. Ankara: AKYD Yayınları
 • Kaya Karasüleymanoğlu, Şahver (2015). Artvin Halk Biliminden Çizgiler. Ankara: Özbaran Ofset Matbaacılık.
 • Kaya, Doğan (2014). Türk Halk Edebiyatı Kavramları ve Terimleri Sözlüğü. Ankara. Akçağ Yayınları.Özder, M. A. (2015). Huzûrî Divanı. Samsun: Türker Matbaacılık.
 • TDK ( 1998) Türkçe Sözlük C.2 Ankara:TDK Yayınları.
 • Yardımcı, Mehmet (2014). Türk Halk Şiiri. İzmir: Kanyılmaz Matbaacılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2915-0972
Yazar: Büşra Nur Düzen (Sorumlu Yazar)
Kurum: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mayıs 2019

Bibtex @kitap İncelemesi { hars555287, journal = {Hars Akademi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {76 - 87}, doi = {}, title = {ARTVİNLİ ÂŞIK HUZÛRÎ’NİN DİVÂNINDA BULUNAN DESTANLARIN TÜRK KÜLTÜR UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Düzen, Büşra Nur} }
APA Düzen, B . (2019). ARTVİNLİ ÂŞIK HUZÛRÎ’NİN DİVÂNINDA BULUNAN DESTANLARIN TÜRK KÜLTÜR UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ. Hars Akademi , 2 (3) , 76-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/45581/555287
MLA Düzen, B . "ARTVİNLİ ÂŞIK HUZÛRÎ’NİN DİVÂNINDA BULUNAN DESTANLARIN TÜRK KÜLTÜR UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ". Hars Akademi 2 (2019 ): 76-87 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/45581/555287>
Chicago Düzen, B . "ARTVİNLİ ÂŞIK HUZÛRÎ’NİN DİVÂNINDA BULUNAN DESTANLARIN TÜRK KÜLTÜR UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ". Hars Akademi 2 (2019 ): 76-87
RIS TY - JOUR T1 - ARTVİNLİ ÂŞIK HUZÛRÎ’NİN DİVÂNINDA BULUNAN DESTANLARIN TÜRK KÜLTÜR UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Büşra Nur Düzen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hars Akademi JF - Journal JO - JOR SP - 76 EP - 87 VL - 2 IS - 3 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hars Akademi ARTVİNLİ ÂŞIK HUZÛRÎ’NİN DİVÂNINDA BULUNAN DESTANLARIN TÜRK KÜLTÜR UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Büşra Nur Düzen %T ARTVİNLİ ÂŞIK HUZÛRÎ’NİN DİVÂNINDA BULUNAN DESTANLARIN TÜRK KÜLTÜR UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2019 %J Hars Akademi %P -2636-8730 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Düzen, Büşra Nur . "ARTVİNLİ ÂŞIK HUZÛRÎ’NİN DİVÂNINDA BULUNAN DESTANLARIN TÜRK KÜLTÜR UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ". Hars Akademi 2 / 3 (Mayıs 2019): 76-87 .
AMA Düzen B . ARTVİNLİ ÂŞIK HUZÛRÎ’NİN DİVÂNINDA BULUNAN DESTANLARIN TÜRK KÜLTÜR UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ. hars. 2019; 2(3): 76-87.
Vancouver Düzen B . ARTVİNLİ ÂŞIK HUZÛRÎ’NİN DİVÂNINDA BULUNAN DESTANLARIN TÜRK KÜLTÜR UNSURLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ. Hars Akademi. 2019; 2(3): 87-76.