Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 15 - 25 2020-10-29

ÖMER SEYFETTİN’İN “BİR HAYIR” ADLI HİKÂYESİNDE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KULLANILIŞI

Emel HİSARCIKLILAR [1]


Millî Edebiyat Dönemi’nin önemli yazarlarından olan Ömer Seyfettin; dilde sadeleşme hareketinin ve modern Türk hikâyeciliğinin temsilcilerindendir. Yeni Lisan Hareketi’nin öncüsü olan bir aydın olarak, sanatta ve edebiyatta faydacı bir bakış açısına sahip olmuş, eserlerinde toplum için rol model olacak idealize kahramanlar yaratmıştır. Bunun yanı sıra, bazı olumsuz özelliklere sahip kahramanlar aracılığıyla; toplum değerlerine uygun görülmeyen, insanlar tarafından yadırganacak davranışların ve olmaması gerekenlerin de görülmesini sağlamıştır. Yani onun hikâyelerindeki kahramanlar sadece olumlu özellikleriyle değil; olumsuz nitelikler bakımından da eserlerde yer almışlardır. Onun hikâyelerinde kahramanların tasvirinde nesnel ve öznel ifadelerin bir arada kullanılmasının yanı sıra, karakter özelliklerinin oluşturulmasında da açıklama yöntemi ile dramatik yöntem birlikte kullanılmıştır. Bu çalışmada da yazarın aile içi ilişkilere dair konulara değindiği “Bir Hayır” adlı hikâyesindeki kahramanların kurgulanmasında karakterizasyon yönteminin kullanılışı incelenmiştir.
Ömer Seyfettin, hikâye, karakterizasyon
 • Referans1 Alangu, T. (2020). Ömer Seyfettin Ülkücü Bir Yazarın Romanı (3.b.). Yapı Kredi Yayınları: İstanbul.
 • Referans2 Argunşah, H. (2004). “Milli Edebiyat”. Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 1839-2000. (Ed. Ramazan Korkmaz). Grafiker Yayıncılık: Ankara. ss. 165-214.
 • Referans3 Argunşah, H. (2016). Tarih ve Roman. Kesit Yayınları: İstanbul.
 • Referans4 Enginün, İ. (2012). Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 1 (7.b.). Dergâh Yayınları: İstanbul.
 • Referans5 Kaplan, M. (2005). Hikâye Tahlilleri (11.b.). Dergâh Yayınları: İstanbul.
 • Referans6 Okay, O. (2005). Batılılaşma Devri Türk Edebiyatı. Dergâh Yayınları: İstanbul.
 • Referans7 Ömer Seyfettin. (2020). Bütün Hikâyeleri (4.b.). (Haz. Nâzım Hikmet Polat). Yapı Kredi Yayınları: İstanbul.
 • Referans8 Özcan, T. (2014). “Bellek Mekânı Olarak Ömer Seyfettin Hikâyeciliği”. 100. Yılında Yeni Lisan Hareketi ve Millî Edebiyat Çalıştayı Bildirileri. Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları: İstanbul, ss. 190-204.
 • Referans9 Sazyek, H. (2013). Roman Terimleri Sözlüğü. Hece Yayınları: Ankara.
 • Referans10 Tekin, M. (2011). Roman Sanatı (9.b.). Ötüken Neşriyat: İstanbul.
 • Referans11 Yener, C. (2008). “Ömer Seyfettin’in Öykücülüğüne Toplu Bir Bakış”. Türk Dili – Türk Öykücülüğü Özel Sayısı (2.b.), S. 286, Temmuz 1975, ss. 44-53.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9497-509X
Yazar: Emel HİSARCIKLILAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { hars747738, journal = {Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {15 - 25}, doi = {}, title = {ÖMER SEYFETTİN’İN “BİR HAYIR” ADLI HİKÂYESİNDE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KULLANILIŞI}, key = {cite}, author = {Hi̇sarcıklılar, Emel} }
APA Hi̇sarcıklılar, E . (2020). ÖMER SEYFETTİN’İN “BİR HAYIR” ADLI HİKÂYESİNDE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KULLANILIŞI . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi , Özel Sayı , 15-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/57380/747738
MLA Hi̇sarcıklılar, E . "ÖMER SEYFETTİN’İN “BİR HAYIR” ADLI HİKÂYESİNDE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KULLANILIŞI" . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 (2020 ): 15-25 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/57380/747738>
Chicago Hi̇sarcıklılar, E . "ÖMER SEYFETTİN’İN “BİR HAYIR” ADLI HİKÂYESİNDE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KULLANILIŞI". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 (2020 ): 15-25
RIS TY - JOUR T1 - ÖMER SEYFETTİN’İN “BİR HAYIR” ADLI HİKÂYESİNDE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KULLANILIŞI AU - Emel Hi̇sarcıklılar Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 25 VL - 3 IS - 1 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi ÖMER SEYFETTİN’İN “BİR HAYIR” ADLI HİKÂYESİNDE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KULLANILIŞI %A Emel Hi̇sarcıklılar %T ÖMER SEYFETTİN’İN “BİR HAYIR” ADLI HİKÂYESİNDE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KULLANILIŞI %D 2020 %J Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi %P -2636-8730 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Hi̇sarcıklılar, Emel . "ÖMER SEYFETTİN’İN “BİR HAYIR” ADLI HİKÂYESİNDE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KULLANILIŞI". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 / 1 (Ekim 2020): 15-25 .
AMA Hi̇sarcıklılar E . ÖMER SEYFETTİN’İN “BİR HAYIR” ADLI HİKÂYESİNDE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KULLANILIŞI. HARS AKADEMİ. 2020; 3(1): 15-25.
Vancouver Hi̇sarcıklılar E . ÖMER SEYFETTİN’İN “BİR HAYIR” ADLI HİKÂYESİNDE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KULLANILIŞI. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi. 2020; 3(1): 15-25.
IEEE E. Hi̇sarcıklılar , "ÖMER SEYFETTİN’İN “BİR HAYIR” ADLI HİKÂYESİNDE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KULLANILIŞI", Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 15-25, Eki. 2020