Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 26 - 64 2020-10-29

KISA BİR ÖMRÜN UZUN HİKÂYESİ: HİKÂYELERİNDE ÖMER SEYFETTİN

Songül CANSIZ KUNDAKÇI [1]


Ömer Seyfettin, yirminci asır başlarındaki realist Türk hikâyeciliğinin önde gelen ismidir. Her yazarın hayatının sanatına yansıyan yönleri vardır. Asker bir dedenin torunu, asker bir babanın evladı olan, askerî okulda yetişen Ömer Seyfettin’in Osmanlı’nın çöküş sancılarının yaşandığı yıllardaki çalkantılı hayatı, sanatını beslemiş ve en güzel hikâyelerinin konusunu teşkil etmiştir. Ömer Seyfettin’in hikâyeleri Anadolu coğrafyasındaki çocukluk yıllarından başlayarak yazarın askerlik mesleği gereği bulunduğu İzmir ve Balkan coğrafyasına uzanır. Bu hikâyelerin bir kısmı da ordudan ayrıldıktan sonra İstanbul’da öğretmenlik ve muharrirlik yaptığı yılları içine alır. Bu hikâyelerde yazarın gözlemi, yaşadığı tecrübeleri ve kendi hayatından kesitleri görmek mümkündür. Bu makalede Ömer Seyfettin’in biyografisinin hikâyelerine yansımaları tespit etmek için yazarın hayatı ve hikâyeleri incelendi ve hikâyelerinde bulunan biyografik izler tespit edildi. Yazarın hayatıyla ilgili kesitler bulunarak yazarın biyografisi ile karşılaştırıldı.
Ömer Seyfettin, hikaye, biyografi
 • Akyüz, Kenan (1995). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri1860-1923. İnkılâp Kitabevi: İstanbul.
 • Alangu, Tahir (1968). Ömer Seyfettin Ülkücü Bir Yazarın Romanı. MAY Yayınları: İstanbul.
 • Ataç (1989). Günlerin Getirdiği. Can Yayınları: İstanbul. Banarlı, Nihad Sami (1983). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, C.2. MEB, İstanbul.
 • Cunbur, Müjgân (1985). “Ömer Seyfettin’in Hayatı ve Eserleri”. Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları: Ankara.
 • Enginün, İnci (1985). “Ömer Seyfettin’in Hikâyeleri”, Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları: Ankara.
 • Enginün, İnci (2004). Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları. İstanbul: Dergâh.
 • Ertem, Sadri (Mart 1929). Ömer Seyfettin’in Köpeği. Resimli Ay mecmuası.
 • Gezgin, Hakkı Süha (1999). Edebi Portreler. Timaş Yayınları: İstanbul.
 • Gözler, H. Fethi(1976). Bütün Yönleriyle Ömer Seyfettin. Çağdaş Yayınevi: İstanbul.
 • Huyugüzel, Ö. Faruk(2000). İzmir Fikir ve Sanat Adamları (1850-1950). Kültür Bak. Yay.: Ankara.
 • Ortaç, Yusuf Ziya(1963). Bir Varmış Bir Yokmuş Portreler. Akbaba Yayınevi: Edebiyat ve sanat yayınları: 1
 • Ozansoy, Halit Fahri (17 Mart 1965). “Ömer Seyfettin'in Köpeği”, Tercüman, s. 2.
 • Özdemir, M. (2007). “Yahya Kemâl ve Geleneği Yanlış Yerde Arayan İki Edebî Topluluk: Nev Yunânîler ve Nayîler”. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2007) 252 – 265.
 • Polat, Nâzım H.( Haziran 2015). “Ömer Seyfettin’in Askerlikten Ayrılışı” Türk Edebiyatı, Sayı: 500. S. 105-107.
 • Ömer Seyfettin, (2019). Bütün Hikâyeleri / Ömer Seyfettin (haz. Nâzım Hikmet Polat) Yapı Kredi Yayınları – 3273: İstanbul.
 • Ömer Seyfettin, (1938). Ömer Seyfettin Külliyatı, 9, Tarih Ezeli Bir Tekerrürdür. Muallim Ahmet Halit Kitabevi: İstanbul. s. 31-39.
 • Ö[mer] S[eyfettin], (30 Teşrin-i evvel 1320). “Cimnastiğe Dair – 2”. İzmir, Sayı: 39 (393), s. 5-6.
 • Ömer Seyfettin, (tarihsiz). Falaka, Kaşağı, And, Boş İnançlar. Bütün Eserleri 8, Bilgi Yayınları: Ankara.
 • Ömer Seyfettin, (tarihsiz a). Aşk Dalgası, Bahar ve Kelebekler, İlk Düşen Ak. Bütün Eserleri 9, Bilgi Yayınları: Ankara.
 • Ömer Seyfettin, (1984). Efruz Bey Asilzadeler. Erdem Yayınları: İstanbul.
 • Ömer Seyfettin, (1984 a). Beyaz Lale. Erdem Yayınları: İstanbul.
 • Ömer Seyfettin, (2006). Yalnız Efe. (haz. Bülent Bora). MORPA Kültür Yayınları: İstanbul. Ömer Seyfettin, (2009). Ömer Seyfettin Bütün Hikâyeleri 6. (haz. Neslihan Kılıç) Üç Harf Yayıncılık: İstanbul.
 • Ömer Seyfettin, (2009 a). Ömer Seyfettin Bütün Hikâyeleri 7. (haz. Neslihan Kılıç) Üç Harf Yayıncılık: İstanbul.
 • Ömer Seyfettin, (2009 b). Ömer Seyfettin Bütün Hikâyeleri 8. (haz. Neslihan Kılıç) Üç Harf Yayıncılık: İstanbul.
 • Ömer Seyfettin, (2009 c). Ömer Seyfettin Bütün Hikâyeleri 1. (haz. Neslihan Kılıç) Üç Harf Yayıncılık: İstanbul.
 • Ömer Seyfettin, (2009 d). Ömer Seyfettin Bütün Hikâyeleri 5. (haz. Neslihan Kılıç) Üç Harf Yayıncılık: İstanbul.
 • Ömer Seyfettin, (20 Mart 1919). “Niçin Zengin Olamamış?”. Büyük Mecmua, S. 3, s. 45-47.
 • Ömer Seyfettin, (8 Mart 1324- 21 Mart 1908). “İlkbahar” , Haftalık İzmir, Sayı: 27, s. 11.
 • Türk, Hatem (2017) “Ziya Gökalp ve Yeni Hayat” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 12(30) 2017, 463-474., Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12787
 • Us, Hakkı Tarık(6 Mart 1938). “Ömer ve Jimnastik”. Kurun gazetesi.
 • Ünaydın, Ruşen Eşref (1985). Diyorlar ki (haz. Şemsettin Kutlu). Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: Ankara.
 • https://www.ktb.gov.tr/TR-96464/milli-egitim.html Erişim tarihi:11.09.2020
 • http://www.osmanligazeteleri.com/yazarlar/omer-seyfettin/riza-tevfik-beye/53/ Erişim tarihi: 30.08. 2020
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5073-6951
Yazar: Songül CANSIZ KUNDAKÇI (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2020

Bibtex @biyografi { hars796711, journal = {Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {26 - 64}, doi = {}, title = {KISA BİR ÖMRÜN UZUN HİKÂYESİ: HİKÂYELERİNDE ÖMER SEYFETTİN}, key = {cite}, author = {Cansız, Songül} }
APA Cansız, S . (2020). KISA BİR ÖMRÜN UZUN HİKÂYESİ: HİKÂYELERİNDE ÖMER SEYFETTİN . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi , Özel Sayı , 26-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/57380/796711
MLA Cansız, S . "KISA BİR ÖMRÜN UZUN HİKÂYESİ: HİKÂYELERİNDE ÖMER SEYFETTİN" . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 (2020 ): 26-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/57380/796711>
Chicago Cansız, S . "KISA BİR ÖMRÜN UZUN HİKÂYESİ: HİKÂYELERİNDE ÖMER SEYFETTİN". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 (2020 ): 26-64
RIS TY - JOUR T1 - KISA BİR ÖMRÜN UZUN HİKÂYESİ: HİKÂYELERİNDE ÖMER SEYFETTİN AU - Songül Cansız Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 64 VL - 3 IS - 1 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi KISA BİR ÖMRÜN UZUN HİKÂYESİ: HİKÂYELERİNDE ÖMER SEYFETTİN %A Songül Cansız %T KISA BİR ÖMRÜN UZUN HİKÂYESİ: HİKÂYELERİNDE ÖMER SEYFETTİN %D 2020 %J Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi %P -2636-8730 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Cansız, Songül . "KISA BİR ÖMRÜN UZUN HİKÂYESİ: HİKÂYELERİNDE ÖMER SEYFETTİN". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 / 1 (Ekim 2020): 26-64 .
AMA Cansız S . KISA BİR ÖMRÜN UZUN HİKÂYESİ: HİKÂYELERİNDE ÖMER SEYFETTİN. HARS AKADEMİ. 2020; 3(1): 26-64.
Vancouver Cansız S . KISA BİR ÖMRÜN UZUN HİKÂYESİ: HİKÂYELERİNDE ÖMER SEYFETTİN. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi. 2020; 3(1): 26-64.
IEEE S. Cansız , "KISA BİR ÖMRÜN UZUN HİKÂYESİ: HİKÂYELERİNDE ÖMER SEYFETTİN", Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 26-64, Eki. 2020