Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 98 - 106 2020-10-29

HALK EDEBİYATINDAKİ AT MOTİFİNİN ÖMER SEYFETTİN'İN “AT” ADLI ÖYKÜSÜNE YANSIMALARI

Türkan YEŞİLYURT [1]


Ömer Seyfettin'in "At" adlı öyküsünü Türk mitolojisinde, destanlarında, halk hikâyelerinde, halk şiirlerinde, masallarında, atasözleri ve deyimlerinde silinmez izleri bulunan at motifi üzerine kurması oldukça anlamlıdır. "Millî edebiyat" anlayışı içinde hareket eden edebiyatçılar, Türk halk kültürünü edebiyatın temel kaynaklarından biri olarak kabul etmiştir. Ömer Seyfettin de halk edebiyatındaki at motifinden yararlanarak "Türklük bilinci"ni idrak etmiş bir öykü kişisi yarattır. Atın Türklerin hayatında önemli bir yere sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bakımdan binicinin at aracılığıyla millî duygularının coşması boşuna değildir. Ayrıca akıllı ve erdemli binici ile duyarlı ve tecrübeli at arasındaki paralellik dikkate değerdir. At, somut anlamda binicisini kasabaya ulaştırırken, soyut manada onun millî duygularını uyandırır.
at, milli edebiyat, Ömer Seyfettin, öykü, Türk halk kültürü
  • Aksoy, Ömer Asım (1971). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü: 1 Atasözleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • __ (1976). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü: 2 Deyimler Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Beydili, Celal (2005). Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük. Çev. Eren Ercan. Ankara: Yurt Kitap-Yayın.
  • Bezirci, Asım (1993). "Köroğlu". Türk Halk Şiiri Cilt I: Tarihçesi, Kaynakları, Şairleri ve Seçme Şiirleri. İstanbul: Say Yayınları, s. 187-195.
  • Boratav, Pertev Naili (2011). "Türk Masalı Üzerine". Az Gittik Uz Gittik. Ankara: İmge Kitabevi, s. 66-74.
  • Çınar, Ali Abbas (1993). Türklerde At ve Atçılık. Ankara: Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları.
  • Enginün, İnci (1985). “Ömer Seyfeddin’in Hikâyeleri”. Doğumunun Yüzüncü Yılında Ömer Seyfettin. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, s. 37-49.
  • Kaşgarlı Mahmut (2015). Dîvânu Lugâti’t-Türk (Giriş,Metin, Çeviri, Notlar, Dizin).Haz. Ahmet B. Ercilasun-Ziya Akkoyunlu, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Ömer Seyfettin (2012). “At”. Hikâyeler I. Haz. Hülya Argunşah. İstanbul: Dergâh Yayınları, s. 117-119.
  • __ (2010) “Mektep Çocuklarında Türklük Mefkûresi”. Türk Ülküsü. Haz. Arslan Tekin. İstanbul: Bilge Kültür-Sanat, s. 109-125. Yardımcı, Mehmet (2007). Destanlar. Ankara: Ürün Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3138-1339
Yazar: Türkan YEŞİLYURT (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { hars810528, journal = {Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {98 - 106}, doi = {}, title = {HALK EDEBİYATINDAKİ AT MOTİFİNİN ÖMER SEYFETTİN'İN “AT” ADLI ÖYKÜSÜNE YANSIMALARI}, key = {cite}, author = {Yeşi̇lyurt, Türkan} }
APA Yeşi̇lyurt, T . (2020). HALK EDEBİYATINDAKİ AT MOTİFİNİN ÖMER SEYFETTİN'İN “AT” ADLI ÖYKÜSÜNE YANSIMALARI . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi , Özel Sayı , 98-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/57380/810528
MLA Yeşi̇lyurt, T . "HALK EDEBİYATINDAKİ AT MOTİFİNİN ÖMER SEYFETTİN'İN “AT” ADLI ÖYKÜSÜNE YANSIMALARI" . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 (2020 ): 98-106 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/57380/810528>
Chicago Yeşi̇lyurt, T . "HALK EDEBİYATINDAKİ AT MOTİFİNİN ÖMER SEYFETTİN'İN “AT” ADLI ÖYKÜSÜNE YANSIMALARI". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 (2020 ): 98-106
RIS TY - JOUR T1 - HALK EDEBİYATINDAKİ AT MOTİFİNİN ÖMER SEYFETTİN'İN “AT” ADLI ÖYKÜSÜNE YANSIMALARI AU - Türkan Yeşi̇lyurt Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 106 VL - 3 IS - 1 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi HALK EDEBİYATINDAKİ AT MOTİFİNİN ÖMER SEYFETTİN'İN “AT” ADLI ÖYKÜSÜNE YANSIMALARI %A Türkan Yeşi̇lyurt %T HALK EDEBİYATINDAKİ AT MOTİFİNİN ÖMER SEYFETTİN'İN “AT” ADLI ÖYKÜSÜNE YANSIMALARI %D 2020 %J Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi %P -2636-8730 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Yeşi̇lyurt, Türkan . "HALK EDEBİYATINDAKİ AT MOTİFİNİN ÖMER SEYFETTİN'İN “AT” ADLI ÖYKÜSÜNE YANSIMALARI". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 / 1 (Ekim 2020): 98-106 .
AMA Yeşi̇lyurt T . HALK EDEBİYATINDAKİ AT MOTİFİNİN ÖMER SEYFETTİN'İN “AT” ADLI ÖYKÜSÜNE YANSIMALARI. HARS AKADEMİ. 2020; 3(1): 98-106.
Vancouver Yeşi̇lyurt T . HALK EDEBİYATINDAKİ AT MOTİFİNİN ÖMER SEYFETTİN'İN “AT” ADLI ÖYKÜSÜNE YANSIMALARI. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi. 2020; 3(1): 98-106.
IEEE T. Yeşi̇lyurt , "HALK EDEBİYATINDAKİ AT MOTİFİNİN ÖMER SEYFETTİN'İN “AT” ADLI ÖYKÜSÜNE YANSIMALARI", Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 98-106, Eki. 2020