Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 6, Sayfalar 304 - 317 2020-12-31

ORHAN PAMUK'UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Deni̇z HACIHALİLOĞLU [1]


Postmodern tekniklerden biri olan metinlerarasılık, bir metnin kendinden önce yazılmış olan metinlerle ilişkisini inceler. Önce Baktin tarafından "söyleşimcilik" kavramıyla ortaya atılan bu teknik, daha sonra Kristeva ile "metinlerarasılık" olarak tanımlanmıştır. Postmodern anlatımdaki "çokseslilik" ilkesiyle koşut olan bu teknikte, metinlerin özgünlüğü tartışılır; yazarın bilerek veya bilmeyerek mutlaka diğer metinlerden etkilenebileceği üzerinde durulur. Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın adlı eserinde, efsanelerin, destanların, trajedilerin hayatımıza etkileri üzerinde durulmuş, bu bağlamda Firdevsi'nin Şehname adlı eseri ile Sophokles'in Kral Oidipus adlı eseri, kitapta sıkça adı geçen eserler durumuna gelmiştir. Bu çalışmada Kırmızı Saçlı Kadın adlı eser, eserde adı geçen diğer metinlerden hareketle, metinlerarasılık açısından incelenmiştir. Eserde alıntı-gönderge öğeleri ile oluşturulan ilişkiler göz önüne alındığında, adı geçen metinlerin (Şehname ve Kral Oidipus), Kırmızı Saçlı Kadın'da anlatılan olaylarla benzerlik gösterdiği, bundan hareketle de eserin; tarihin ve efsanelerin ortak bilinçaltına yaptığı etkileri gözler önüne serdiği söylenebilir.
Postmodernizm, Metinlerarasılık, Kral Oidipus, Şehnâme, Kırmızı Saçlı Kadın
 • Kaynakça Balık, Macit (2013). Latife Tekin'in Romancılığı. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Doltaş, Dilek (2003). Postmodernizm ve Eleştirisi. Ankara: İnkılap Yayınları.
 • Emre, İsmet (2006). Postmodernizm ve Edebiyat. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Firdevsi (1967). Şehnâme. (Çev. Necati Lugal). Cilt: 2, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Gümüş, Semih (2015). Modernizm ve Postmodernizm, Edebiyatın Dünü ve Yarını. İstanbul: Can Yayınları.
 • Kaya, Muharrem (2004). Türk Romanında Destan Etkisi. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Kur'ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli (2005). Yayın No: 86/A. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Moran, Berna (2002). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-3. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Pamuk, Orhan (2016). Kırmızı Saçlı Kadın. İstanbul: YKY Yayınları.
 • Sophokles (2014). Kral Oidipus. (Çev. Cüneyt Çetinkaya), İstanbul: BS Yayıncılık.
 • Şeylan, Gencay (2002). Postmodernizm. İstanbul: İmge Kitabevi.
 • Üner, A. Melda (Haziran 2010). "Metinler ve Metinlerarası Okuma: Suskunlar". Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt:13. Sayı:23.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9664-1237
Yazar: Deni̇z HACIHALİLOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @kitap İncelemesi { hars783348, journal = {Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {304 - 317}, doi = {}, title = {ORHAN PAMUK'UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Hacıhali̇loğlu, Deni̇z} }
APA Hacıhali̇loğlu, D . (2020). ORHAN PAMUK'UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi , 3 (6) , 304-317 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/58640/783348
MLA Hacıhali̇loğlu, D . "ORHAN PAMUK'UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 (2020 ): 304-317 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/58640/783348>
Chicago Hacıhali̇loğlu, D . "ORHAN PAMUK'UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 (2020 ): 304-317
RIS TY - JOUR T1 - ORHAN PAMUK'UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - Deni̇z Hacıhali̇loğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 304 EP - 317 VL - 3 IS - 6 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi ORHAN PAMUK'UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Deni̇z Hacıhali̇loğlu %T ORHAN PAMUK'UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2020 %J Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi %P -2636-8730 %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Hacıhali̇loğlu, Deni̇z . "ORHAN PAMUK'UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 3 / 6 (Aralık 2020): 304-317 .
AMA Hacıhali̇loğlu D . ORHAN PAMUK'UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ. HARS AKADEMİ. 2020; 3(6): 304-317.
Vancouver Hacıhali̇loğlu D . ORHAN PAMUK'UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi. 2020; 3(6): 304-317.
IEEE D. Hacıhali̇loğlu , "ORHAN PAMUK'UN KIRMIZI SAÇLI KADIN ADLI ESERİNİN METİNLERARASILIK AÇISINDAN İNCELENMESİ", Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi, c. 3, sayı. 6, ss. 304-317, Ara. 2021