Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

OTANTİKLİK VE OTANTİK BİREY BAĞLAMINDA KASAP ÇIRAĞI ROMANI

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 7, 51 - 84, 30.06.2021

Öz

Bu çalışma, artalanında Varoluşçu düşüncenin merkezinde konumlanan otantiklik ve otantik bireyi temel alarak Patrick McCabe’in Kasap Çırağı yapıtındaki ana karakterinin eylemlerini ve zihin dünyasını incelemeyi amaçlar. Yüz yıllık bir düşünce serüveni takip edilen çalışmada modern anlamda Varoluşçuluğun ve onun çekirdek değeri varsayılan otantikliğin gelişim seyri Søren Kierkegaard’dan başlayarak kronolojik sırayla Albert Camus’de sonlanır. Bu gelişim çizgisine sadık kalınan artalanda bahsi geçen düşünürlerin/yazarların eserlerinde otantikliğe hangi değerleri atfettikleri ve hangi varoluş biçimlerini onaylayıp reddettikleri, seçilen yapıtın şimdiye değin bu eksende değerlendirilmemiş olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak irdelenir. Çalışma da ayrıca Kasap Çırağı’ndaki ana karakter Francie’nin katı muhafazakârlıkla yoğrulan ve vasatın egemenliğini inatla sürdüren toplumuna karşı giriştiği kendi benini koruma çabası vurgulanmıştır. Nihai olarak bu çalışma, seçilen eser özelinde otantiklik ve otantik birey/kahramanla eşleşen kişinin kendine has olma istenci ve başka türlü olmama direncini faklı görünümleriyle irdeler.

Kaynakça

 • Adorno, Theodor W. (1973). The Jargon of Authenticity, (Çev. Knut Tarnowski and Frederic Will). Evanston: Northwestern Unıversıty Press.
 • Ansell-Pearson, Keith (1994). An Introduction to Nietzsche as Political Thinker: The Perfect Nihilist, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Aronson, Ronald (1980). Jean-Paul Sartre: Philosophy in the World, London: NLB.
 • Authenticity, Online Etymology Dictionary, [Erişim Tarihi: 26.02.2019, https://www.etymonline.com/word/authentic].
 • Blackburn, Simon (1996). Oxford Dictionary of Philosophy Oxford Paperback Reference, Oxford: Oxford University Press.
 • Camus, Albert (1954). The Stranger, (Çev. Stuart Gilbert). New York: Vintage.
 • Camus, Albert (1991). The Fall, (Çev. Justin O’Brian). New York: Vintage Books.
 • Camus, Albert (1992). The Rebel an Essay on Man in Revolt, (Çev. Anthony Bower). New York: Vintage.
 • Camus, Albert (2007). Exile and The Kingdom Stories, (Çev. Carol Cosman). New York: Vintage Books.
 • Colebrook, Claire (2002). Irony in the Work of Philosophy, Lincon: The University of Nebraska Press.
 • Deagon, Alex (2017). From Violence to Peace: Theology, Law and Community, Oxford: Hart Publishing.
 • Deleuze, Gilles (1983). Nietzsche and Philosophy, (Çev. Hugh Tomlinson). New York: Columbia University Press.
 • Dinerstein, Joel (2017). The Origins of Cool in Postwar America, Chicago: The University of Chicago Press.
 • Dion, Michel (2014). Financial Crimes and Existential Philosophy, Dordrecht: Springer.
 • Eldred, Laura G., (2006). “Francie Pig vs. the Fat Green Blob from Outer Space: Horror Films and "The Butcher Boy", New Hibernia Review, 10 (3), s. 53-67, JSTOR, [Erişim Tarihi: 03.10. 2019, https://www.jstor.org/stable/20558086].
 • Falsetto, Mario (2000). Personal Visions: Conversations with Contemporary Film Directors, Hollywood: Silman-James Press.
 • Foley, John (2014). From the Absurd to Revolt, Oxon: Routledge.
 • Foucault, Michel (1984) The Birth of the Asylum, (Ed. Paul Rabinow), The Foucault Reader, New York: Random House.
 • Guignon, Charles (2004). On Being Authentic, London and New York: Routledge.
 • Gupta, Anoop (2005). Kierkegaard’s Romantic Legacy: Two Theories of the Self, Ottowa: University of Ottowa Press.
 • Harte, Liam (2014). Reading the Contemporary Irish Novel 1987–2007, West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
 • Haught, John F. (1980). Religion and Self-acceptance: A Study of the Relationship between Belief in God and the Desire to Know, Lanham: University Press of America.
 • Heidegger, Martin (1982). The Basic Problems of Phenomenology, (Çev. Albert Hofstadter). Bloomington: Indiana University Press.
 • Heidegger, Martin (2004). Varlık ve Zaman, (Çev.:Aziz Yardımlı). İstanbul: İdea.
 • Illich, Ivan (1971). Deschooling Society, New York: Harper&Row.
 • Kaufmann, Walter (1960). Existentialism from Dostoevsky to Sartre, New York: Meridian Books.
 • Kaufmann, Walter (1974). Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist, Princeton: Princeton University Press.
 • Kesey, Ken (2012). One Flew Over the Cuckoo’s Nest, New York: Penguin Group.
 • Kierkegaard, Søren (1938). The Journals of Søren Kierkegaard, (Çev. Alexander Dru). Oxford: Oxford University Press.
 • Kierkegaard, Søren (1962). The Point of View for My Work as an Author: A Report to History, (Çev. Walter Lowrie). New York: Harper & Row.
 • Kierkegaard, Søren (1966). The Concept of Irony with Constant Reference to Socrates, (Çev. Lee M. Capel). New York: Harper & Row.
 • Kierkegaard, Søren (1968). Kierkegaard’s Attack Upon Christendom, (Çev. Walter Lowrie). Princeton: Princeton University Press.
 • Kierkegaard, Søren (1978). Soren Kierkegaard’s Journal’s and Papers, Vol. 5, Autobiographical Part One 1829-1848, (Çev. Howard V. Hong, Edna H. Hong). Bloomington: Indiana University Press.
 • Kierkegaard, Søren (1990). For Self-Examination Judge for Yourself, (Çev. Howard V. Hong, Edna H. Hong). Princeton: Princeton University Press.
 • Kierkegaard, Søren, (1994). Fear and Trembling The Book on Adler, (Çev. Walter Lowrie). New York: Everyman's Library Classics Series.
 • Kierkegaard, Søren (1974). The Sickness unto Death, (Çev. Walter Lowrie). Princeton: Princeton University Press.
 • Kirwan, Padraig (2011). “Transatlantic Irishness: Irish and American Frontiers in Patrick McCabe's "The Butcher Boy", Comparative Literature, 63 (1), s. 3-24, JSTOR, [Erişim Tarihi: 13.02.2020, https://www.jstor.org/stable/41238514].
 • Lowell, Alison Fanous C., (2013). “Narrating through Comics in Patrick McCabe's "The Butcher Boy", New Hibernia Review, 17 (4), s. 93-109, JSTOR, [Erişim Tarihi: 03.10. 2019, https://www.jstor.org/stable/24624344].
 • Malantschuk, Gregor (2003). Kierkegaard’s Concept of Existence, (Çev. Howard V. Hong, Edna H. Hong). Milwaukee: Marquette University Press.
 • McCabe, Patrick (2008). Kasap Çırağı, (Çev. Avi Pardo). İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Nietzsche, Friedrich (1974). The Gay Science, (Çev. Walter Kaufmann). New York: Vintage Books.
 • Nietzsche, Friedrich (1996). Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future, (Çev. Walter Kaufman). New York: Vintage Books.
 • Nietzsche, Friedrich (1996). Human All Too Human, (Çev. R. J. Hollingdale). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nietzsche, Friedrich (1997). Untimely Mediations, (Çev. R. J. Hollingdale). Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge.
 • Nietzsche, Friedrich (1999). The Birth of Tragedy and Other Writings, (Çev. Ronald Speirs). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nietzsche, Friedrich (2003). The Geneology of Morals, (Çev. Horace B. Samuel). New York: Dover Publications.
 • Nietzsche, Friedrich (2010). Böyle Buyurdu Zerdüşt, (Çev. Korkut Ata). İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Onimus, Jean (1970). Albert Camus and Christianity, (Çev. Parker Emmett). Dublin: Gill and Macmillan.
 • Rockmore, Tom (1997). On Heidegger's Nazism and Philosophy, Berkeley: The University of California Press.
 • Santoni, Ronald E. (2003). Sartre on Violence Curiously Ambivalent, Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
 • Sartre, Jean-Paul (1989). No Exit and Three Other Plays, (Çev. S. Gilber, I. Abel). New York: Vintage International.
 • Sartre, Jean-Paul (1992). Notebooks for An Ethics, (Çev. David Pellauer). Chicago: The University of Chicago Press.
 • Sartre, Jean-Paul (2007). Existentialism is Humanism, (Çev. Carol Macomber). New Haven: Yale University Press.
 • Sartre, Jean-Paul (2009). Varlık ve Hiçlik: Fenomenolojik Ontoloji Denemesi, (Çev. Turhan Ilgaz, Gaye Çankaya Eksen). İstanbul: İthaki.
 • Sartre, Jean-Paul (2012). Jean Genet: Actor and Martyr, (Çev. Bernard Frechtman). Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Schacht, Richard (1994). Nietzsche, Genealogy, Morality Essays On Nietzsche's Genealogy of Morals, Berkeley: The University of California Press.
 • Sherwood, Thome (1962). An Interpretation of Albert Camus’ La Chute, Main Quad: Stanford University Press.
 • Shirer, William L. (2011). The Rise and the Fall of the Third Reich: A History of Nazi Germany, New York: Simon and Schuster.
 • Solomon, C. Solomon (2003). Living with Nietzsche: What the Great “Immoralist” Has to Teach Us, Oxford: Oxford University Press.
 • Stern, Josep Peter (1979). A Study of Nietzsche, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Trilling, Lionel (1972). Sincerity and Authenticity, Boston: Harvard University Press.
 • Wallace, Clare (1998). “Running Amuck: Manic Logic in Patrick McCabe's The Butcher Boy”, Irish Studies Review, 6 (2), s. 157-163, [Erişim Tarihi: 03.10.2019, https://doi.org/10.1080/09670889808455602].
 • Webber, Jonathan (2009). The Existentialism of Jean-Paul Sartre, New York: Routledge.
 • Young, Julian (2010). Friedrich Nietzsche: A Philosophical Biography, Cambridge: Cambridge University Press.
Toplam 64 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Zafer Şafak 0000-0002-5780-4793

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 7

Kaynak Göster

APA Şafak, Z. (2021). OTANTİKLİK VE OTANTİK BİREY BAĞLAMINDA KASAP ÇIRAĞI ROMANI. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi, 4(7), 51-84.