Yıl 2021, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 132 - 147 2021-07-15

A REVIEW OVER PEYAMI’S PENMANSHIP IN CONCEPTIONS OF LOVE, FAMILY AND WOMEN
AŞK, AİLE VE KADIN KAVRAMLARI ÜZERİNDEN PEYAMİ SAFA’YA GENEL BİR BAKIŞ

Pelin GÖRGÜLÜ [1]


Witnessing the transition from the Ottoman Empire to the Turkish Republic, Peyami Safa is one of the most noteworthy observers of multifaceted cultural, economic and social change. He devoted himself to the fields of psychology, philosophy and literature. The author has brought his knowledge and observations together with the world of literature since the armistice period. Peyami Safa, one of the most significant witnesses of his time, published his various views on life in genres such as novels, stories, anecdotes, and essays since the Republican era Turkish Literature. The author, who recorded the stages of the westernization process of the Turkish society in his works, focused on variable subjects such as love, women and family concepts in most of his texts, and emphasized the importance of how on the way to civilazation. women and family should be in this study, we will examine Peyami Safa's views on periodical publications Milliyet, Cumhuriyet, Tasvir-I Efkâr and Ulus in the concepts of love, family and woman, in which his writings are compiled, and try to indicate the point that the author wants to reach with these concepts.

Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecine tanıklık eden Peyami Safa, çok yönlü kültürel, ekonomik ve sosyal değişimin en önemli gözlemcilerinden biridir. Psikoloji, felsefe, edebiyat alanlarına kendini adamıştır. Yazar edindiği bilgilerini ve gözlemlerini mütareke döneminden itibaren edebiyat dünyasıyla buluşturmuştur. Kendi döneminin en önemli tanıklarından biri olan Peyami Safa, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı döneminden itibaren roman, hikaye, fıkra, deneme gibi türlerde hayata dair çeşitli görüşlerini kitaplaştırarak yayımlamıştır. Eserlerinde batılılaşma sürecine dair Türk toplumunun geçirdiği aşamaları kaydeden yazar metinlerinin birçoğunda aşk, kadın ve aile kavramları gibi değişken konular üzerinde durmuş, medeniyete giden yolda kadın ve ailenin nasıl olması gerektiğinin önemini vurgulamıştır. Bu çalışmamızda Peyami Safa’nın Milliyet, Cumhuriyet, Tasvir-i Efkâr, Ulus gibi süreli yayınlarda yazdığı yazılarının derlendiği aşk, aile ve kadın kavramları üzerine görüşlerini inceleyip yazarın bu kavramlarla varmak istediği noktayı belirtmeye çalışacağız.
 • Ayvazoğlu, Beşir(1998). Peyami Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Damasio, Antonio R. (1999). Descartes’ın Yanılgısı, (Çev. Bahar Atlamaz), İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Dündar, Leyla Burcu (2013). “Terkibin Muvazenesini Arayan Bir Aydın: Peyami Safa’nın Türk İnkılabına Muhafazakârlaşan Bakışı”, Bilig, Ankara, 65(1), 119-134.
 • Kodaman,Bayram (1990). “Tanzimat’tan Sonra Türk Kadını”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Samsun, 5 (1), 135-182.
 • Naci, Elif (1980). “Anılardan Damlalar”, Milliyet Sanat, Haziran, S. 5.
 • Özbalcı, Mustafa (2000). “Peyami Safa’nın Edebi Romanlarında Batılılaşma Problemi ve Dinî Hayatın İzleri”, Kültür Köprüsü, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Safa, Peyami (2019). Biz İnsanlar, İstanbul: Ötüken Yayınları . Safa, Peyami (1973). Kadın Aşk Aile, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Safa, Peyami (1959). Türk İnkılâbına Bakışlar, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Safa, Peyami(1990). 20. Asır Avrupa ve Biz, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Tarancı, Cahit Sıtkı (1940). Peyami Safa Hayatı ve Eserleri, İstanbul: Semih Lütfi Kitabevi.
 • Tura, Saffet Murat (2021). Freud’dan Lacan’a Psikanaliz, İstanbul: Metis Yayıncılık
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0070-8020
Yazar: Pelin GÖRGÜLÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2021

Bibtex @araştırma makalesi { hars949858, journal = {Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {132 - 147}, doi = {}, title = {AŞK, AİLE VE KADIN KAVRAMLARI ÜZERİNDEN PEYAMİ SAFA’YA GENEL BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Görgülü, Pelin} }
APA Görgülü, P . (2021). AŞK, AİLE VE KADIN KAVRAMLARI ÜZERİNDEN PEYAMİ SAFA’YA GENEL BİR BAKIŞ . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi , Ölümünün 60. Yılında Peyami Safa , 132-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/63484/949858
MLA Görgülü, P . "AŞK, AİLE VE KADIN KAVRAMLARI ÜZERİNDEN PEYAMİ SAFA’YA GENEL BİR BAKIŞ" . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 (2021 ): 132-147 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/63484/949858>
Chicago Görgülü, P . "AŞK, AİLE VE KADIN KAVRAMLARI ÜZERİNDEN PEYAMİ SAFA’YA GENEL BİR BAKIŞ". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 (2021 ): 132-147
RIS TY - JOUR T1 - AŞK, AİLE VE KADIN KAVRAMLARI ÜZERİNDEN PEYAMİ SAFA’YA GENEL BİR BAKIŞ AU - Pelin Görgülü Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 147 VL - 4 IS - 2 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi AŞK, AİLE VE KADIN KAVRAMLARI ÜZERİNDEN PEYAMİ SAFA’YA GENEL BİR BAKIŞ %A Pelin Görgülü %T AŞK, AİLE VE KADIN KAVRAMLARI ÜZERİNDEN PEYAMİ SAFA’YA GENEL BİR BAKIŞ %D 2021 %J Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi %P -2636-8730 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Görgülü, Pelin . "AŞK, AİLE VE KADIN KAVRAMLARI ÜZERİNDEN PEYAMİ SAFA’YA GENEL BİR BAKIŞ". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 / 2 (Temmuz 2021): 132-147 .
AMA Görgülü P . AŞK, AİLE VE KADIN KAVRAMLARI ÜZERİNDEN PEYAMİ SAFA’YA GENEL BİR BAKIŞ. HARS AKADEMİ. 2021; 4(2): 132-147.
Vancouver Görgülü P . AŞK, AİLE VE KADIN KAVRAMLARI ÜZERİNDEN PEYAMİ SAFA’YA GENEL BİR BAKIŞ. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi. 2021; 4(2): 132-147.
IEEE P. Görgülü , "AŞK, AİLE VE KADIN KAVRAMLARI ÜZERİNDEN PEYAMİ SAFA’YA GENEL BİR BAKIŞ", Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 132-147, Tem. 2021