Yıl 2021, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 51 - 64 2021-07-15

NATİONAL STRUGGLE IN PEYAMI SAFA'S NOVELS
PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDA MİLLÎ MÜCADELE

Erdem DÖNMEZ [1]


The armistice period, which includes the process of struggle leading up to the actual collapse of the Ottoman Empire and the establishment of the Turkish Republic, is also one of the topics often covered in the Turkish novel with its wide expansions. Peyami Safa, whose childhood and youth coincided with the last years of the Ottoman Empire, brought up the first World War and the National Struggle process that he personally witnessed from his first writings in his novels Sözde Kızlar (1923), Şimşek (1923), Mahşer (1924), Bir Akşamdı (1924) and Biz İnsanlar (1959). He also treated the different side of the struggle in the background rather than the front line, taking advantage of the possibilities of the novel language. Although his attitude away from the war environment has been criticised by critics from time to time, the assessment of the war environment in the novels in wide dimensions and with different expansions is qualified to make these criticisms unfair. In this study, Peyami Safa's first novel Sözde Kızlar and his last novel Biz İnsanlar, will be considered, and how the National Struggle corresponds in civil life and social relations, and with what sensitivities it is processed. It will also be discussed whether the social and political transformation that took place between the writing dates of both novels changed the author's view of the National Struggle.

Osmanlı İmparatorluğu’nun fiilen yıkılıp Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen mücadele sürecini ihtiva eden Mütareke dönemi, geniş açılımlarıyla Türk romanında da sıklıkla işlenen konular arasındadır. Çocukluğu ve ilk gençliği Osmanlı’nın son yıllarına tekabül eden Peyami Safa, ilk kalem tecrübelerinden itibaren bizatihi şahit olduğu Birinci Dünya Savaşı ve Millî Mücadele sürecini Sözde Kızlar (1923), Şimşek (1923), Mahşer (1924), Bir Akşamdı (1924) ve Biz İnsanlar (1959) adlı romanlarında gündeme getirmiş, mücadelenin cephedeki karşılığından ziyade arka planında kalan farklı yüzünü roman dilinin imkânlarından faydalanarak işlemiştir. Onun cepheden uzak tavrı eleştirmenler tarafından zaman zaman tenkit edilmesine rağmen romanlarda savaş ortamını geniş boyutlarda ve farklı açılımlarla değerlendirmesi, söz konusu eleştirileri haksız çıkaracak niteliktedir. Bu çalışmada Peyami Safa’nın ilk romanı Sözde Kızlar ile son romanı olarak kabul edilebilecek Biz İnsanlar dikkate alınarak Millî Mücadele’nin cephe gerisindeki sivil hayatta ve toplumsal ilişkilerde nasıl karşılık bulduğu, hangi hassasiyetlerle gündeme getirildiği değerlendirilecektir. Ayrıca her iki romanın yazılma tarihleri arasında gerçekleşen toplumsal ve siyasal dönüşümün yazarın Millî Mücadele’ye bakışını değiştirip değiştirmediği de tartışılacaktır.
  • Ayvazoğlu, Beşir (2011). Peyami. İstanbul: Kapı Yayınları.
  • Doğan, Mehmet H. (2003). “Sözde Kızlar, Biz İnsanlar”. Türk Romanında Kurtuluş Savaşı, (Haz. Mürşit Balabanlılar), Ankara: İş Kültür Yayınları.
  • Durmuş, Gökay (2017/2). “Peyami Safa’nın Romanlarında Dünya Savaşlarına Yönelik Tahliller”. folklor/edebiyat, Cilt: 23, Sayı: 90, s. 113-128.
  • Moran, Berna (2005). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış. İstanbul: İletişim Yayınları.
  • Safa, Peyami (1974). Sözde Kızlar. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
  • Safa, Peyami (1990). Biz İnsanlar. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
  • Safa, Peyami (2012). Sanat, Edebiyat, Tenkit. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
  • Sağlık, Şaban (Ocak 2015). “Biz İnsanlar mı, Bizim İnsanlarımız mı? Peyami Safa’nın İnsanları”. Hece, Peyami Safa Özel Sayısı, S. 217, s. 140-158.
  • Tekin, Mehmet (2014). Romancı Yönüyle Peyami Safa. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3354-2351
Yazar: Erdem DÖNMEZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2021

Bibtex @araştırma makalesi { hars950865, journal = {Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8730}, address = {harsakademi@gmail.com}, publisher = {Hatem TÜRK}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {51 - 64}, doi = {}, title = {PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDA MİLLÎ MÜCADELE}, key = {cite}, author = {Dönmez, Erdem} }
APA Dönmez, E . (2021). PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDA MİLLÎ MÜCADELE . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi , Ölümünün 60. Yılında Peyami Safa , 51-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/63484/950865
MLA Dönmez, E . "PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDA MİLLÎ MÜCADELE" . Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 (2021 ): 51-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hars/issue/63484/950865>
Chicago Dönmez, E . "PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDA MİLLÎ MÜCADELE". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 (2021 ): 51-64
RIS TY - JOUR T1 - PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDA MİLLÎ MÜCADELE AU - Erdem Dönmez Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 64 VL - 4 IS - 2 SN - -2636-8730 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDA MİLLÎ MÜCADELE %A Erdem Dönmez %T PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDA MİLLÎ MÜCADELE %D 2021 %J Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi %P -2636-8730 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Dönmez, Erdem . "PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDA MİLLÎ MÜCADELE". Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi 4 / 2 (Temmuz 2021): 51-64 .
AMA Dönmez E . PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDA MİLLÎ MÜCADELE. HARS AKADEMİ. 2021; 4(2): 51-64.
Vancouver Dönmez E . PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDA MİLLÎ MÜCADELE. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi. 2021; 4(2): 51-64.
IEEE E. Dönmez , "PEYAMİ SAFA’NIN ROMANLARINDA MİLLÎ MÜCADELE", Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 51-64, Tem. 2021