Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Farklı Düzeylerde Fosfor İçeren Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Karma Yemlerine Esansiyel Yağ Karışımı İlavesinin Performans ve Bazı Organ Ağırlıklarına Etkisi

Yıl 2017, Cilt 58, Sayı 1, 1 - 7, 23.11.2017
https://doi.org/10.29185/hayuretim.362159

Öz

Bu çalışma; farklı seviyelerde yararlanılabilir fosfor (YP) içeren karma yemlere esansiyel yağ karışımı (EYK) ilavesinin, Japon bıldırcınlarının (Coturnix coturnix japonica) besi performansı değerleri ve bazı organ ağırlıkları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Denemenin hayvan materyalini günlük yaşta ve karışık cinsiyette 480 adet Japon bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) civcivi oluşturmuştur. Civcivler her biri 4 tekerrürden oluşan 4 muamele grubuna rastgele dağıtılmıştır. Muameleler; %0.30 yararlanılabilir fosfor içerikli pozitif kontrol (K+), %0.18 yararlanılabilir fosfor içerikli negatif kontrol (K-), pozitif kontrole EYK ilaveli (K+EYK) ve negatif kontrole EYK ilaveli (K-EYK) gruplardan oluşmaktadır. Pozitif kontrol grubuna EYK ilavesinin canlı ağırlık artışı (CAA) ve yemden yararlanma oranı (YYO) üzerinde istatistiki olarak önemli bir etkisi olmazken (P>0.05), yem tüketimini (YT) istatistiki olarak önemli seviyede azalttığı gözlemlenmiştir (P<0.05). Negatif kontrol grubuna EYK ilavesi ise CAA’nı istatistiki olarak önemli seviyede artırmış (P<0.05), YT ve YYO’nı ise istatistiki olarak önemli seviyede azaltmıştır (P<0.05). Negatif kontrol grubunda karaciğer ağırlığı istatistiki olarak önemli seviyede artmıştır (P<0.05). Diğer taraftan karma yemlere EYK ilavesi karaciğer ağırlığını istatistiki olarak önemli seviyede azalttığı tespit edilmiştir (P<0.05). Kalp ağırlığı ise muamelelerden istatistiki olarak önemli seviyede etkilenmemiştir (P>0.05). Çalışmadan elde edilen sonuçlar düşük yararlanılabilir fosfor içeren bıldırcın karma yemlerinde EYK’nın performans artırıcı katkı maddesi olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

Kaynakça

 • Aksu T, Bozkurt AS. 2009. Effect of dietary essential oils and/or humic acids on broiler performance, microbial population of intestinal content and antibody titres in the summer season. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 15(2):185-190.
 • Akyürek H, Okur AA, Samlı HE. 2009. Impacts of phytase and/or carbohydrases on performance, intestinal organs and bone development in broilers fed wheat-based diets containing different levels of phosphorus. Journal of Animal and Veterinary Advances 8(7): 1432-1437.
 • Agostini PS, Sola-Oriol D, Nofrarias M, Barroeta AC, Gasa J, Manzanilla EG. 2012. Role of in-feed clove supplementation on growth performance, intestinal microbiology, and morphology in broiler chicken. Livesock Science 147:113-118.
 • Amad AA, Manner K, Wendler KR, Neumann K, Zentek J. 2011. Effects of a phytogenic feed additive on growth performance and ileal nutrient digestibility in broiler chickens. Poultry Science 90:2811-2816.
 • Amerah AM, Peron A, Zaefarian F, Ravindran V. 2011. Influence of whole wheat inclusion and a blend of essential oils on the performance, nutrient utilization, digestive tract development and ileal microbiota profile of broiler chickens. British Poultry Science 52:124-132.
 • Alçiçek A, Bozkurt M, Çabuk M. 2003. The effect of an essential oil combination derived from selected herbs growing wild in Turkey on broiler performance. South African Journal of Animal Science 33:89-94.
 • Alçiçek A, Bozkurt M, Çabuk M. 2004. The effect of a mixture of herbal essential oils, an organic acid or a probiotic on broiler performance. South African Journal of Animal Science 34: 217-222.
 • Basmacıoğlu H, Tokuşoğlu O, Ergül M. 2004. The effect of oregano and rosemary essential oils or alpha-tocopheryl acetate on performance and lipid oxidation of meat enriched with n-3 PUFA’s in broilers. South African Journal of Animal Science 34: 197-210.
 • Botsoglou NA, Florou-Paneri P, Christaki E, Fletouris DJ, Spais AB. 2002. Effect of dietary oregano essential oil on performance of chickens and on iron-induced lipid oxidation of breast, thigh and abdominal fat tissues. British Poultry Science 43:223-230.
 • Bozkurt M, Çabuk M, Alçiçek A. 2006. The effect of microbial phytase in broiler grower diets containing low phosphourus, energy and protein. The Journal of Poultry Science 43:29-34.
 • Çabuk M, Bozkurt M, Alçiçek A, Akbaş Y, Küçükyılmaz K. 2006. Effect of a herbal essential oil mixture on growth and internal organ weight of broilers from young and old breeder flocks. South African Journal of Animal Science 36:135-141.
 • Ebrahimi H, Shariatmadari F, Karimi Torshizi MA. 2015. Dietary supplementation and in ovo injection of 1α-OHD3 in a low-calcium and low phosphorous diets for broilers. Journal of Applied Animal Research 44(1):113-117.
 • El-Sherbiny AE, Hassan HMA, Abd-Elsamee MO, Samy A, Mohamed MA. 2010. Performance, bone parameters and phosphorus excretion of broiler fed low phosphorus diets supplemented with phytase from 23 to 40 days of age. International Journal of Poultry Science 9(10):972-977.
 • Ertaş ON, Güler T, Çiftçi M, Dalkılıç B, Şimşek G. 2005. The effect of an essential oil mix derived from oregano, clove and anise on broiler performance. International Journal of Poultry Science 4(11):879-884.
 • Fernandes JIM, Lima FR, Mendonca JR.CX, Mabe I, Albuquerque R, Leal PM. 1999. Relative bioavability of phosphorus in feed and agricultural phosphates for poultry. Poultry Science 78:1729-1736.
 • Giil C. 1999. Herbs and plant extracts as growth enhancers. Feed International 4:20-23.
 • Jamal M. Abo Omar, Rabie Sabha. 2009. Effects of phytase on broilers performance and body status of phosphorus. Hebron University Research Journal 4(1):55-66.
 • Jamroz D, Orda J, Kamel C, Wiliczkiewicz A, Wertelecki T, Skorupinska J. 2003. The influence of phytogenic extracts on performance, nutrient digestibility, carcass characteristics, and gut microbial status in broiler chickens. Journal of Animal Feed Science 12:583-596.
 • Jang IS, Ko YH, Kang SY, Lee, CY. 2007. Effect of commercial essential oils on growth performance, digestive enzyme activity and intestinal microflora population in broiler chickens. Animal Feed Science Technology 134:304-315.
 • Konca Y, Yazgan O. 2002. Fosfor seviyesi farklı rasyonların etlik piliçlerin farklı büyüme dönemlerinde besi performansı ve bazı kemik özelliklerine etkileri. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16(29):48-52.
 • Lee KW, Everts H, Kappert HJ, Frehner M, Losa R, Beynen AC. 2003. Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. British Poultry Science 44:450-457.
 • Li YC, Ledoux DR, Veum TL, Raboy V, Ertl DS. 2000. Effects of low phytic acid corn on phosphorus utilization, performance and bone mineralization in broiler chicks. Poultry Science 79:1444-1450.
 • Madrid J, Hernandez F, Garcia V, Orengo J, Megias MD, Sevilla V. 2003. Effect of plant extracts on ileal apparent digestibility and carcass yield in broilers at level of farm. European Symposium Poultry Nutrition, 14th, August, Lillehammer, Norway, p.187-188.
 • Mondal MK, Panda S, Biswas P. 2007. Effect of microbial phytase in soybean meal based broiler diets containing low phosphorous. International Journal of Poultry Science 6(3):201-206.
 • Mountzouris K, Paraskeyas V, Tsirtsikos P, Palamidi I, Steiner T, Schatzmayr G, Fegeros K. 2011. Assessment of a phytogenic feed additive effect on broiler growth performance, nutrient digestibility and caecal microflora composition. Animal Feed Science Technology 168:223-231.
 • Nelson TS, Kirby LK, Johnson ZB. 1990. Effect of minerals on the incidence of leg abnormalities in growing broiler chicks. Nutrition Research 10:525-533.
 • NRC. 1994. Nutrient Requirements of Poultry. 9th rev.ed. National Academy Press, Washington DC.
 • SAS. 2001. Statistical Analysis System user’s guide: Statistics Edition, SAS Institute, Inc., Cary, NC, USA.
 • Simons PCM, Versteegh HAJ, Jongbloed AW, Kemme PA, Slump P, Bos KD, Wolters MGE, Beudeker RF, Verschoor GJ. 1990. Improvement of phosphorus availability by microbial phytase in broilers and pigs. British Journal of Nutrition 64:525-540.
 • Sohail SS, Roland DA. 1999. Influence of supplemental phytase on performance of broiler four to six weeks of age. Poultry Science 76:1535-1542.
 • Tatlı O. 2007. Mineral fosfor kaynağı içermeyen etlik civciv rasyonunda fitaz katkısı etkinliğinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın.
 • TSE. 1991. Hayvan yemleri metabolik (çevrilebilir) enerji tayini (Kimyasal Metot). Türk Standartları Enstitüsü. TS 9610. UDK 636.085. Ankara.
 • Tiihonen K, Kettunen H, Bento MHL, Saarinen M, Lahtinen S, Ouwehand AC, Schulze H, Rautonen N. 2010. The effect of feeding essential oils on broiler performance and gut microbiota. British Poultry Science 51:381-392.
 • Viveros A, Brenes A, Arija I, Centeno C. 2002. Effects of microbial phytase supplementation on mineral utilization and serum enzyme activities in broiler chicks fed different levels of phosphorus. Poultry Science 81:1172-1183.

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmet Engin TÜZÜN (Sorumlu Yazar)


Turan AKDAĞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 23 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 58, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Tüzün, A. E. & Akdağ, T. (2017). Farklı Düzeylerde Fosfor İçeren Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) Karma Yemlerine Esansiyel Yağ Karışımı İlavesinin Performans ve Bazı Organ Ağırlıklarına Etkisi . Hayvansal Üretim , 58 (1) , 1-7 . DOI: 10.29185/hayuretim.362159