ISSN: 1301-9597
e-ISSN: 2645-9043
Başlangıç: 1974
Yayıncı: Ege Zootekni Derneği
Kapak Resmi

Hayvansal Üretim Dergisi, 1974 yılından bu yana Ege Zootekni Derneği’nin bilimsel hakemli yayın organı olarak yayınlanmaktadır. Haziran ve Aralık ayları olmak üzere bir yılda 2 kez yayımlanır.

Hayvansal Üretim Dergisi, Zootekni Biliminin tüm alanlarında (temel bilimler, hayvan yetiştiriciliği, hayvan refahı, genetik, biometri, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, gıda hijyeni ve teknolojisi vb) İngilizce ve Türkçe olmak üzere özgün makale ve derlemeler türünde güncel çalışmaları yayımlamaktadır.

Hayvansal Üretim Dergisinin amacı tüm Zootekni alanlarında ulusal-uluslararası literatüre katkı sağlamak ve nitelikli özgün araştırma yazıları yayımlamaktır.

Hayvansal Üretim Dergisi, makaleleri ücretsiz değerlendirmeye almaktadır ve basımı kabul edilen makalelerden basım masraflarını talep etmektedir.

Hayvansal Üretim Dergisi, yabancı dilde yazılan makalelere basım önceliği tanımaktadır. Kabul edilmiş bu makaleler kabul tarihine göre basım için ön sıralarda yer almaktadır.

Hayvansal Üretim Dergisinde bilimsel yayınlara elektronik ve yazılı erişim sağlanmaktadır. Tüm bilimsel makalelere dergi basımından hemen sonra erişilebilir.

Makalelere açık erim sağlanmaktadır.


26399

26405

Creative Commons License Journal of Animal Production is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


26407 26406 26408   26409  26410263992641126412  26413   26414 26415