ISSN: 1301-9597
e-ISSN: 2645-9043
Başlangıç: 1974
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Ege Zootekni Derneği
Kapak Resmi
       

Hayvansal Üretim, 1974 yılından bu yana Ege Zootekni Derneği’nin bilimsel hakemli yayın organı olarak yayınlanmaktadır. Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır. Dergi, Zootekni Biliminin tüm alanlarında (temel bilimler, hayvan yetiştiriciliği, hayvan refahı, genetik, biometri, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, gıda hijyeni ve teknolojisi vb) Türkçe ve İngilizce olmak üzere  özgün makale ve derlemeler türünde güncel çalışmaları yayımlamaktadır. Derginin amacı tüm Zootekni alanlarında ulusal-uluslararası literatüre katkı sağlamak ve nitelikli özgün araştırma yazıları yayımlamaktır.

Hayvansal Üretim, makaleleri ücretsiz değerlendirmeye almaktadır ve basımı kabul edilen makalelerden basım masraflarını talep etmektedir. 

Hayvansal Üretim, yabancı dilde yazılan makalelere basım önceliği tanımaktadır. Kabul edilmiş bu makaleler kabul tarihine göre basım için ön sıralarda yer almaktadır. Bilimsel yayınlara elektronik ve yazılı erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere dergi basımından hemen sonra erişilebilir.
2021 - Cilt: 62 Sayı: 2

DOAJ

Creative Commons License

 

Journal of Animal Production is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.