Hayvansal Üretim
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1301-9597 | e-ISSN 2645-9043 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1974 | Yayıncı Ege Zootekni Derneği |


Hayvansal Üretim, 1974 yılından bu yana Ege Zootekni Derneği’nin bilimsel hakemli yayın organı olarak yayınlanmaktadır. Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır. Dergi, Zootekni Biliminin tüm alanlarında (temel bilimler, hayvan yetiştiriciliği, hayvan refahı, genetik, biometri, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, gıda hijyeni ve teknolojisi vb) Türkçe ve İngilizce olmak üzere  özgün makale ve derlemeler türünde güncel çalışmaları yayımlamaktadır. Derginin amacı tüm Zootekni alanlarında ulusal-uluslararası literatüre katkı sağlamak ve nitelikli özgün araştırma yazıları yayımlamaktır.

Hayvansal Üretim, makaleleri ücretsiz değerlendirmeye almaktadır ve basımı kabul edilen makalelerden basım masraflarını talep etmektedir. 

Hayvansal Üretim, yabancı dilde yazılan makalelere basım önceliği tanımaktadır. Kabul edilmiş bu makaleler kabul tarihine göre basım için ön sıralarda yer almaktadır. Bilimsel yayınlara elektronik ve yazılı erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere dergi basımından hemen sonra erişilebilir.
Hayvansal Üretim

ISSN 1301-9597 | e-ISSN 2645-9043 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1974 | Yayıncı Ege Zootekni Derneği |
Kapak Resmi


Hayvansal Üretim, 1974 yılından bu yana Ege Zootekni Derneği’nin bilimsel hakemli yayın organı olarak yayınlanmaktadır. Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayımlanır. Dergi, Zootekni Biliminin tüm alanlarında (temel bilimler, hayvan yetiştiriciliği, hayvan refahı, genetik, biometri, hayvan besleme ve beslenme hastalıkları, gıda hijyeni ve teknolojisi vb) Türkçe ve İngilizce olmak üzere  özgün makale ve derlemeler türünde güncel çalışmaları yayımlamaktadır. Derginin amacı tüm Zootekni alanlarında ulusal-uluslararası literatüre katkı sağlamak ve nitelikli özgün araştırma yazıları yayımlamaktır.

Hayvansal Üretim, makaleleri ücretsiz değerlendirmeye almaktadır ve basımı kabul edilen makalelerden basım masraflarını talep etmektedir. 

Hayvansal Üretim, yabancı dilde yazılan makalelere basım önceliği tanımaktadır. Kabul edilmiş bu makaleler kabul tarihine göre basım için ön sıralarda yer almaktadır. Bilimsel yayınlara elektronik ve yazılı erişim sağlar. Tüm bilimsel makalelere dergi basımından hemen sonra erişilebilir.
Cilt 61 - Sayı 2 - 29 Ara 2020
 1. Türkiye’de Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerin Doğrusal Tip Özellikleri, Birinci Laktasyon Karlılığı ve Verim Özellikleri Arasındaki Genotopik Korelasyonlar
  Sayfalar 83 - 90
  İbrahim TAPKI, Nuran TAPKI, Yusuf Ziya GÜZEY, Muhammet Hanifi SELVİ
 2. Yozgat İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Durumu ve Geliştirme Olanaklarının Belirlenmesi
  Sayfalar 91 - 100
  Hacer TÜFEKCİ
 3. Broyler Karma Yemlerine İlave Edilen Kekik Yağı (Orıganum vulgare) ve Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua l.) Karışımının Besi Performansı, Karkas Parametreleri ve Bazı İç Organ Ağırlıkları Üzerine Etkisi
  Sayfalar 101 - 107
  Tarkan ŞAHİN, Ali ADIGÜZEL, Mükremin ÖLMEZ, Özlem KARADAĞOĞLU
 4. Effect of transport duration, access to feed and water during transportation on growth performance and organ development of broilers
  Sayfalar 109 - 120
  Tarek BOUSSAADA, Derradji OUACHEM, Tahir SHAH, Sezen ÖZKAN
 5. Bal Arısı Yetiştiriciliğinde Yerel Kışlatma Alanlarına Yönelik Bir Değerlendirme: Cizre Örneği*
  Sayfalar 121 - 126
  Önder ÖZTÜRK, Cengiz ERKAN
 6. Süt Tüketiminde Laktoz Duyarlılığının (İntolerans) Analizi: İzmir İli Bornova İlçesi Örneği
  Sayfalar 127 - 134
  Awo Abdoulaye GBADAMONSİ, Aysar Shihab AHMED, Alpha SALOUM CİSSE, Ahmed SEİOUDY, Turgay TAŞKIN, Sait ENGİNDENİZ, Çağrı KANDEMİR, Nedim KOŞUM
 7. Comparing Autosomal SSR and PCR-RFLP Markers to Determine Phylogenetic Relationship Based on Genetic Distances in Livestock
  Sayfalar 135 - 141
  Taki KARSLI, Eymen DEMİR, Bahar ARGUN KARSLI, Hüseyin Göktuğ FİDAN, Murat BALCIOĞLU
 8. Effects of Some Environmental Factors on Morphological Characteristics of Yalova Genotype
  Sayfalar 143 - 150
  Emre ALARSLAN, Turgut AYGÜN
 9. Doğu Anadolu Bölgesinde Kaz Eti Üretiminde Organik Üretim Olanaklarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 151 - 156
  Hülya HANOĞLU ORAL, İbrahim AK
 10. İklim Değişikliğinin Sürdürülebilir Hayvancılığa Etkileri
  Sayfalar 157 - 167
  Mehmet KOYUNCU, Farida NAGEYE
Dizinler
DOAJ

Creative Commons License

 

Journal of Animal Production is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.