Dergi Kurulları

Baş Editör

    
Doç. Dr. Çağrı KANDEMİR Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 0000-0001-7378-6962 Türkiye
Hayvan Biyoteknolojisi, Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri, Hayvansal Üretim, Hayvan Besleme, Hayvan Beslenmesi, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Veteriner Bilimleri, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği, Veteriner Anatomi ve Fizyoloji, Veteriner Doğum ve Jinekoloji, Veteriner Parazitoloji

Alan Editörleri

Alan editörleri, derginin yayın kurulunun ilkelerini izleyerek telif hakkı ihlali ve intihal gibi konuları bu ilkeler doğrultusunda değerlendirirler. Alan editörleri, ilgili alanda uzman hakemler aracılığıyla değerlendirme sürecinin eşit, adil ve zamanında tamamlanmasından sorumludurlar. Herhangi bir ek hakeme ihtiyaç duyulmadıkça, dergiye gönderilen makalenin en az iki harici ve bağımsız hakem tarafından değerlendirilmesini sağlarlar. Makaleler, yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık veya siyaset felsefesi dikkate alınmadan, Alan editörleri tarafından içeriklerine ve yeniliklerine göre değerlendirilmelidirler. Derginin yayın politikaları şeffaf olmalı ve hakemler ve yazarlardan gelen dürüst raporlar içermelidir. Ayrıca, Alan editörleri herhangi bir teknik problem haricinde, tüm dergi iletişimleri için, dergi standart elektronik sistemi olan “DergiPark”ı kullanmalıdırlar. Alan editörleri kararlarının temyizinde, şeffaf bir açıklama süreci kullanacaktır. Alan editörleri, derginin sıralamasını etkilemeye çalışmamalı ve bu amaçla mantıklı bilimsel nedenler olmadıkça, yazarları editörün veya alan editörlerinin makalelerini eklemek için zorlamamalıdır. Dergiye gönderilen tüm makalelerin gizliliği, ilgili taraflarla iletişimler ve hakemlerin kimlik bilgileri Alan editörleri tarafından korunmalıdır. Henüz basılmamış materyaller, gönderilen makalenin bilgi ve içerdiği fikirler Alan editörlerinin kendi araştırmasında, yazarın yazılı rızası olmadan kullanılmamalıdır. Yazar herhangi bir potansiyel editöriyel çıkar çatışması varlığında bilgilendirilmesi gerekir. Yayıncı, buna ilişkin bildirimleri dergide yayınlayabilir. Alan editörleri, şüpheli suistimali inceleyerek yayınlanan kaydın bütünlüğünü korumalıdır. Şüpheli bir durum varlığında, eğer gerekirse, Alan editörleri makale yazarıyla bağlantıya geçmeli ve ilgili talepler hakkında kendisini bilgilendirmelidir. Ancak böyle bir durumda Alan editörleri, ilgili kurumlar ve araştırma merkezleriyle de iletişim kurabilmelidir. İntihal durumunda, Alan editörleri ve editör birlikte hareket etmeli ve bu duruma ilişkin düzeltilme, geri çekilme veya açıklayıcı ifadenin derhal yayınlanmasını sağlamalıdırlar.


Prof. Dr. Servet YALÇIN EGE UNIVERSITY Türkiye
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Hayvan Besleme
Prof. Dr. Sezen ÖZKAN EGE UNIVERSTY Türkiye
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Doç. Dr. Mehmet Akif BOZ Yozgat Bozok Universitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Türkiye
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Figen KIRKPINAR EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hayvan Besleme
Prof. Dr. Türker SAVAŞ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 0000-0002-3558-2296 Türkiye
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar
Prof. Dr. Hülya ATIL EGE UNIVERSITY Türkiye
Biyoistatistik
Prof. Dr. Yavuz AKBAŞ EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ 0000-0001-6863-6732 Türkiye
İstatistiksel Analiz, Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar
Prof. Dr. Turgay TAŞKIN EGE UNIVERSITY Türkiye
Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Ali KAYGISIZ KSÜ Ziraat Fakültesi 0000-0002-5302-2735 Türkiye
Hayvansal Üretim, Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Hayvan Yetiştirme, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Doç. Dr. Ferda KARAKUŞ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Nedim KOŞUM EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Can UZMAY EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Ahmet ŞAHİN KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ Türkiye
Hayvansal Üretim
Hayvan Besleme
Prof. Dr. Banu YÜCEL EGE UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE, ANIMAL BREEDING AND IMPROVEMENT PR. 0000-0003-4911-7720 Türkiye
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ 0000-0001-5517-4153 Türkiye
Hayvan Besleme
Prof. Dr. İbrahim CEMAL ADNAN MENDERES UNIVERSITY Türkiye
Genomik, Hayvan Koruma, Hayvan Üreme ve Islahı, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar, Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Prof. Dr. Çiğdem TAKMA EGE ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8561-8333 Türkiye
Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar
Prof. Dr. Atakan KOÇ AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ Türkiye
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Hayati KÖKNAROĞLU ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4725-5783 Türkiye
Hayvansal Üretim, Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Özer Hakan BAYRAKTAR Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 0000-0002-7071-5947 Türkiye
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Yakut GEVREKÇİ Ege Üniversitesi Türkiye
Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar
Hayvan Besleme
Prof. Dr. Yusuf CUFADAR SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ 0000-0001-9606-791X Türkiye
Hayvan Besleme
Prof. Dr. Serkan ÖZKAYA Isparta University of Applied Sciences Faculty of Agriculture, Department of Animal Science 0000-0003-3389-0188 Türkiye
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Hayvan Besleme
Doç. Dr. Ali GARİPOĞLU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ Türkiye
Hayvan Besleme
Yrd. Doç. Dr. Hayrullah ÜNLÜ EGE UNIVERSITY Türkiye
Hayvan Besleme
Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar
Doç. Raziye IŞIK TEKIRDAG NAMIK KEMAL UNIVERSITY 0000-0003-2982-6562 Türkiye
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri, Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇELİKYÜREK VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5154-7979 Türkiye
Hayvansal Üretim, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Dr. Funda ATAÇ EGE UNIVERSITY Türkiye
Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Dr. Selim MERT EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ, YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI Türkiye
Hayvan Besleme
Prof. Dr. Mustafa TEKERLİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ Türkiye
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Dr. Tarik AYYILMAZ EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ERKAN Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science 0000-0003-3510-2800 Türkiye
Hayvansal Üretim, Arı ve İpek Böceği Yetiştiriciliği ve Islahı, Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Arş. Gör. Ekin VAROL EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ZOOTEKNİ (DR) 0000-0003-4382-5427 Türkiye
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Arş. Gör. Helin ATAN EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hayvan Besleme

Uluslararası Yayın Kurulu

Uluslararası Yayın Kurulu Üyeleri, cografi toplulaşmayı önleyecek şekilde dizayn edilmiş ve derginin alanında uzmanlardan oluşmaktadır. Hayvansal Üretim Dergisi adına farklı yerlerde elçi görevinde bulunmaktadırlar. Üyeler, dergi politikası ve kapsamı hakkında tavsiyelerde bulunur. Davetli olarak makale yada Bölüm düzenleyebilirler. Gönderilen makaleleri inceleyebilirler. Özel sorunlar içeren konuları belirleyebilir ve bu konularda davetli yazılar talep edebilirler. Yeni yazarlar ve gönderiler ekleyebilirler. Dergiyi meslektaşlarına ve çevresine tanıtırlar. Editörlere, şikayet, intihal iddiaları ve gözden geçirenlerin bir karar üzerinde anlaşamadıkları konularda karar vermede yardımcı olurlar.Doç. Dr. Janka VAšKOVá Department of Medical and Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine at Pavol Jozef Safarik University, Kosice, Slovakia Slovakya Web
Tıbbi Biyokimya ve Metabolomik
Dal Bosco ALESSANDRO Università degli Studi di Perugia İtalya
Hayvansal Üretim
Doç. Dr. Kadyrbai CHEKİROV KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6146-6750 Kırgızistan
Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji
Prof. Dr. Gniewko NIEDBALA Poznań University of Life Sciences 0000-0003-3721-6473 Polonya
Ziraat Mühendisliği, Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Prof. Dr. Hayrettin OKUT University of Kansas School of Medicine 0000-0003-4084-8404 Amerika Birleşik Devletleri
Biyoistatistik, İstatistiksel Analiz, İstatistiksel Deney Tasarımı, Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar
Doç. Dr. Marwa A. A. FAYED University of Sadat City 0000-0001-5609-7436 Mısır
Farmasotik Botanik, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Doç. Dr. Yuriy KRAVCHENKO DİCLE ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4175-9622 Ukrayna Web
Çevre Mühendisliği, Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Dr. Enes TAYLAN Department of Obstetrics and Gynecology, Wayne State University School of Medicine Amerika Birleşik Devletleri
Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Fizyopatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum
Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar
Prof. Dr. Calogero STELLETTA University of Padua Department of Animal Medicine İtalya
Veteriner Bilimleri
Prof. Dr. Sezen ÖZKAN EGE UNIVERSTY Türkiye
Hayvan Refahı, Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Askarbek TULOBAEV KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY Kırgızistan
Veteriner Bilimleri, Veteriner Anatomi ve Fizyoloji, Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik
Prof. Dr. Mohammad Sohidul ISLAM Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University Bangladeş
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Prof. Dr. Cemal UN EGE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4248-9671 Türkiye
Biyoloji, Biyoinformatik ve Hesaplamalı Biyoloji, Genetik, Hayvan Hücresi ve Moleküler Biyoloji
Dr. Kushvar MAMMADOVA Azerbaijan State Agricultural University Azerbaycan
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Doç. Dr. Muhammad Qasim SHAHID South China Agricultural University 0000-0002-6767-4355 Çin
Endüstriyel Biyoteknoloji, Moleküler Genetik, Tarımsal Biyoteknoloji
Heslop HARRİSON Department of Genetics and Genome Biology University of Leicester, Leicester LE1 7RH UK
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Charles I. ABRAMSON Oklahoma State University
Makine Öğrenme
Prof. Dr. Fatih HATİPOĞLU *Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kampüs, Konya/TÜRKİYE **Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Bişkek/KIRGIZİSTAN 0000-0002-0103-5868 Türkiye
Sağlık Bilimleri, Veteriner Bilimleri, Veteriner Patoloji
Paul CROSS Bangor University
Hayvansal Üretim
Su Arıtma Süreçleri
Yrd. Doç. Dr. Muhammad Aamir IQBAL University of Poonch Rawalakot 0000-0003-2701-0551 Pakistan
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Prof. Dr. Noureddine DJEBLI Mostaganem University Cezayir
Farmasotik Botanik
Vinayak S. SHEDEKAR The Ohio State University, Piketon, USA
Gıda Bilimleri
Alisa PîRLOG The State Agrarian University of Moldova (SAUM) Moldova
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Dr. Kushvar MAMMADOVA Azerbaijan State Agricultural University Azerbaycan
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Tuğrul GİRAY University of Puerto Rico Porto Riko
Biyoloji
Jiban SHRESTHA Nepal Agricultural Research Council, National Plant Breeding and Genetics Research Centre, Khumaltar, Lalitpur, Nepal 0000-0002-3755-8812 Nepal Web
Agronomi
Prof. Dr. Stanisaw HURUK The Jan Kochanowski University Polonya
Hayvan Fizyolojisi - Ekofizyoloji
Hayvan Besleme
Prof. Dr. Servet YALÇIN EGE UNIVERSITY Türkiye
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Larisa CAISIN State Agrarian University of Moldova Moldova
Hayvan Besleme
Shimon HARRUS Koret School of Veterinary Medicine, Veterinary Internal Medicine, Israel
Veteriner Bilimleri
Laura Hernández HURTADO The Polytechnic of Portalegre, Department of Agricultural and Veterinary Sciences, Portugal
Veteriner Bilimleri
Erdoğan MEMİLİ Functional Genomics of Animal Reproduction and Development, Department of Animal and Dairy Sciences, Mississippi State University, USA
Veteriner Bilimleri
Dušan PALİć Ludwig-Maximilians-University Munich, Veterinary Faculty, Chair of Fish Diseases and Fisheries Biology, Germany
Veteriner Bilimleri
Prof. Dr. Figen KIRKPINAR EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Hayvansal Üretim, Hayvan Besleme, Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Angel VODENİCHAROV Trakia University Stara Zagora Bulgaria Bulgaristan
Anatomi
Yrd. Doç. Panagiotis SİMİTZİS Agricultural University of Athens Yunanistan
Hayvan Fizyolojisi - Ekofizyoloji
Prof. Dr. Juan Manuel SANCHEZ-YAñEZ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Meksika
Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Peter YANKOV Technical University of Varna 0000-0002-7953-9871 Bulgaristan
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Yrd. Doç. Dr. Markéta MIHáLIKOVá Czech University of Life Sciences Prague 0000-0001-6658-561X Çek Cumhuriyeti
Toprak Bilimi ve Ekolojisi, Toprak Fiziği, Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması ve Islahı
Biyoloji, Entomoloji
Doç. Dr. Eslam FAİD-ALLAH Faculty of Agriculture 0000-0003-2677-0735 Mısır
Biyoistatistik, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar
Cecilia COSTA Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis
Ziraat, Veterinerlik ve Gıda Bilimleri
Ba Tiep NGUYEN Hanoi University of Agriculture, Department Department of Endocrinology, Vietnam
Veteriner Bilimleri
Maria Graca LOPES University of Porto, The Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar (ICBAS), Resident Theriogenology, Portugal
Veteriner Bilimleri

İstatistik Editörleri

İstatistik Editörleri, yayımlanmak üzere kabul edilmiş makalelere ilişkin istatistiki verileri değerlendirmede görev almaktadırlar.


Prof. Dr. Yavuz AKBAŞ EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ 0000-0001-6863-6732 Web
İstatistiksel Analiz, Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Genetiği Değiştirilmiş Hayvanlar

Yabancı Dil Editörleri

Yabancı Dil Editörleri, yayımlanmak üzere kabul edilmiş makaleleri dili, dilbilgisi, anlam ve anlatım bozukluğu ingilizce dilinde inceleyerek gerekli düzeltmeleri yapmaktadırlar.

Dr. Nilgün DUNGEN IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS, FACULTY OF ARTS AND SCIENCES Amerika Birleşik Devletleri
Dr. Cihan ÇAKMAKÇI Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 0000-0001-6512-9268 Türkiye Web
Hassas Tarım Teknolojileri, Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Hayvan Refahı, Hayvan Yetiştirme, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Tarımsal Biyoteknoloji (Diğer)

Yazım Editörleri

Yazım Editörleri, yayımlanmak üzere kabul edilmiş makaleleri dili, dilbilgisi, anlam ve anlatım bozukluğu açısından  Türkçe dilinde inceleyerek gerekli düzeltmeleri yapmaktadırlar.


Arş. Gör. Ekin VAROL EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ZOOTEKNİ (DR) 0000-0003-4382-5427 Türkiye
Hayvansal Üretim, Arı ve İpek Böceği Yetiştiriciliği ve Islahı
Doktora Helin ATAN ege üniversitesi Türkiye
Hayvan Besleme

Yayın Evi

Ege Üniversitesi Basım ve Yayınevi

İnternet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi Müdürlüğü, No:172/134

Kampus İçi Bornova / İZMİR TÜRKİYE

Tel: 0 (232) 311 20 59 


Son Güncelleme Zamanı: 3.04.2024 10:53:47


26405

Creative Commons License Journal of Animal Production is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


26407 26406 26408   26409  26410263992641126412  26413   26414 26415