Dergi Kurulları

Baş Editör

    
Dr. Çağrı KANDEMİR Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 0000-0001-7378-6962 Türkiye
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği, Veteriner Hekimlik, Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi, Veterinerlik Fizyolojisi, Veterinerlik Parazitolojisi, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Zootekni, Hayvan Besleme, Hayvansal Biyoteknoloji, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

Alan Editörleri

Alan editörleri, derginin yayın kurulunun ilkelerini izleyerek telif hakkı ihlali ve intihal gibi konuları bu ilkeler doğrultusunda değerlendirirler. Alan editörleri, ilgili alanda uzman hakemler aracılığıyla değerlendirme sürecinin eşit, adil ve zamanında tamamlanmasından sorumludurlar. Herhangi bir ek hakeme ihtiyaç duyulmadıkça, dergiye gönderilen makalenin en az iki harici ve bağımsız hakem tarafından değerlendirilmesini sağlarlar. Makaleler, yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık veya siyaset felsefesi dikkate alınmadan, Alan editörleri tarafından içeriklerine ve yeniliklerine göre değerlendirilmelidirler. Derginin yayın politikaları şeffaf olmalı ve hakemler ve yazarlardan gelen dürüst raporlar içermelidir. Ayrıca, Alan editörleri herhangi bir teknik problem haricinde, tüm dergi iletişimleri için, dergi standart elektronik sistemi olan “DergiPark”ı kullanmalıdırlar. Alan editörleri kararlarının temyizinde, şeffaf bir açıklama süreci kullanacaktır. Alan editörleri, derginin sıralamasını etkilemeye çalışmamalı ve bu amaçla mantıklı bilimsel nedenler olmadıkça, yazarları editörün veya alan editörlerinin makalelerini eklemek için zorlamamalıdır. Dergiye gönderilen tüm makalelerin gizliliği, ilgili taraflarla iletişimler ve hakemlerin kimlik bilgileri Alan editörleri tarafından korunmalıdır. Henüz basılmamış materyaller, gönderilen makalenin bilgi ve içerdiği fikirler Alan editörlerinin kendi araştırmasında, yazarın yazılı rızası olmadan kullanılmamalıdır. Yazar herhangi bir potansiyel editöriyel çıkar çatışması varlığında bilgilendirilmesi gerekir. Yayıncı, buna ilişkin bildirimleri dergide yayınlayabilir. Alan editörleri, şüpheli suistimali inceleyerek yayınlanan kaydın bütünlüğünü korumalıdır. Şüpheli bir durum varlığında, eğer gerekirse, Alan editörleri makale yazarıyla bağlantıya geçmeli ve ilgili talepler hakkında kendisini bilgilendirmelidir. Ancak böyle bir durumda Alan editörleri, ilgili kurumlar ve araştırma merkezleriyle de iletişim kurabilmelidir. İntihal durumunda, Alan editörleri ve editör birlikte hareket etmeli ve bu duruma ilişkin düzeltilme, geri çekilme veya açıklayıcı ifadenin derhal yayınlanmasını sağlamalıdırlar.


Prof. Dr. Servet YALÇIN EGE UNIVERSITY Türkiye
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Hayvan Besleme
Doç. Dr. Mehmet Akif BOZ Yozgat Bozok Universitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü 0000-0002-7452-6895 Türkiye
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Sezen ÖZKAN EGE UNIVERSTY Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Zootekni
Prof. Dr. Figen KIRKPINAR EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Zootekni
Biyometri ve Genetik
Prof. Dr. Türker SAVAŞ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 0000-0002-3558-2296 Türkiye
Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik, Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Hülya ATIL EGE UNIVERSITY Türkiye
Biyoistatistik
Prof. Dr. Yavuz AKBAŞ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 0000-0001-6863-6732 Türkiye
Biyometri ve Genetik
Prof. Dr. Turgay TAŞKIN EGE UNIVERSITY Türkiye
Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Ali KAYGISIZ KSÜ Ziraat Fakültesi 0000-0002-5302-2735 Türkiye
Zootekni, Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Doç. Dr. Ferda KARAKUŞ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türkiye
Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Nedim KOŞUM EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Zootekni, Hayvansal Biyoteknoloji, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Can UZMAY EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Zootekni
Hayvan Besleme
Prof. Dr. Banu YÜCEL EGE UNIVERSITY, FACULTY OF AGRICULTURE, ANIMAL BREEDING AND IMPROVEMENT PR. 0000-0003-4911-7720 Türkiye
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ 0000-0001-5517-4153 Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Zootekni
Prof. Dr. Çiğdem TAKMA EGE ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8561-8333 Türkiye
Biyometri ve Genetik, Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. İbrahim CEMAL ADNAN MENDERES UNIVERSITY Türkiye
Biyometri ve Genetik, Hayvansal Biyoteknoloji
Zootekni
Prof. Dr. Atakan KOÇ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ Türkiye
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Hayati KÖKNAROĞLU ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4725-5783 Türkiye
Zootekni, Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Prof. Dr. Özer Hakan BAYRAKTAR Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi 0000-0002-7071-5947 Türkiye
Zootekni
Doç. Dr. Yakut GEVREKÇİ Ege Üniversitesi Türkiye
İstatistik, Zootekni
Zootekni, Hayvan Besleme
Doç. Dr. Serkan ÖZKAYA Isparta University of Applied Sciences Faculty of Agriculture, Department of Animal Science 0000-0003-3389-0188 Türkiye
Hayvan Besleme
Doç. Dr. Ali GARİPOĞLU ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ Türkiye
Hayvan Besleme
Yrd. Doç. Dr. Hayrullah ÜNLÜ EGE UNIVERSITY Türkiye
Hayvan Besleme
Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyometri ve Genetik
Dr. Raziye IŞIK TEKIRDAG NAMIK KEMAL UNIVERSITY 0000-0003-2982-6562 Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Biyometri ve Genetik
Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇELİKYÜREK VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5154-7979 Türkiye
Zootekni, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Dr. Funda ATAÇ EGE UNIVERSITY Türkiye
Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Dr. Selim MERT EGE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ, YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI Türkiye
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
Prof. Dr. Mustafa TEKERLİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ Türkiye
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Hayvansal Biyoteknoloji, Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Arş. Gör. Tarik AYYILMAZ EGE UNIVERSITY Türkiye
Zootekni
Dr. Öğr. Üyesi Cengiz ERKAN Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science Türkiye
Zootekni
Arş. Gör. Ekin VAROL EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ZOOTEKNİ (DR) 0000-0003-4382-5427 Türkiye
Zootekni
Arş. Gör. Helin ATAN EGE ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3574-2891 Türkiye
Hayvan Besleme

Uluslararası Yayın Kurulu

Uluslararası Yayın Kurulu Üyeleri, cografi toplulaşmayı önleyecek şekilde dizayn edilmiş ve derginin alanında uzmanlardan oluşmaktadır. Hayvansal Üretim Dergisi adına farklı yerlerde elçi görevinde bulunmaktadırlar. Üyeler, dergi politikası ve kapsamı hakkında tavsiyelerde bulunur. Davetli olarak makale yada Bölüm düzenleyebilirler. Gönderilen makaleleri inceleyebilirler. Özel sorunlar içeren konuları belirleyebilir ve bu konularda davetli yazılar talep edebilirler. Yeni yazarlar ve gönderiler ekleyebilirler. Dergiyi meslektaşlarına ve çevresine tanıtırlar. Editörlere, şikayet, intihal iddiaları ve gözden geçirenlerin bir karar üzerinde anlaşamadıkları konularda karar vermede yardımcı olurlar.Doç. Dr. Janka VAŠKOVÁ Department of Medical and Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine at Pavol Jozef Safarik University, Kosice, Slovakia Slovakya Web
Tıbbi Biyokimya
Dal Bosco ALESSANDRO Università degli Studi di Perugia İtalya
Zootekni
Doç. Dr. Kadyrbai CHEKİROV KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-6146-6750 Kırgızistan
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Prof. Dr. Gniewko NIEDBALA Poznań University of Life Sciences 0000-0003-3721-6473 Polonya
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Biyosistem Mühendisliği
Prof. Dr. Hayrettin OKUT University of Kansas School of Medicine 0000-0003-4084-8404 Amerika Birleşik Devletleri
İstatistiksel Analiz, İstatistiksel Deney Tasarımı, Biyoistatistik, Biyometri ve Genetik
Doç. Dr. Marwa FAYED University of Sadat City 0000-0001-5609-7436 Mısır
Farmakognozi ve Farmasotik Botanik, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Doç. Dr. Yuriy KRAVCHENKO DİCLE ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-4175-9622 Ukrayna Web
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Biyometri ve Genetik
Dr. Enes TAYLAN Samuel Oschin Comprehensive Cancer Institute at Cedars-Sinai Medical Center, LA, CA. Amerika Birleşik Devletleri
Dölerme ve Suni Tohumlama, Fizyopatoloji, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
Prof. Dr. Calogero STELLETTA University of Padua Department of Animal Medicine İtalya
Veteriner Hekimlik
Prof. Dr. Sezen ÖZKAN EGE UNIVERSTY Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Zootekni
Prof. Dr. Askarbek TULOBAEV KYRGYZ - TURKISH MANAS UNIVERSITY 0000-0003-1349-6511 Kırgızistan
Veteriner Hekimlik, Veteriner Hekimlik Tarihi ve Etik, Veterinerlik Fizyolojisi
Prof. Dr. Mohammad Sohidul ISLAM Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University 0000-0002-9690-8720 Bangladeş
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Prof. Dr. Cemal UN EGE ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4248-9671 Türkiye
Biyoloji, Biyo-enformatik, Genetik, Moleküler Biyoloji
Dr. Kushvar MAMMADOVA Azerbaijan State Agricultural University 0000-0002-6293-2079 Azerbaycan
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Doç. Dr. Muhammad Qasim SHAHID South China Agricultural University 0000-0002-6767-4355 Çin
Biyoteknoloji, Moleküler Genetik, Tarımsal Biyoteknoloji
Heslop HARRİSON Department of Genetics and Genome Biology University of Leicester, Leicester LE1 7RH UK
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Charles I. ABRAMSON Oklahoma State University
Yapay Öğrenme
Prof. Dr. Fatih HATİPOĞLU *Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kampüs, Konya/TÜRKİYE **Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Bişkek/KIRGIZİSTAN 0000-0002-0103-5868 Türkiye
Sağlık Bilimleri, Veteriner Hekimlik, Veterinerlik Patolojisi
Paul CROSS Bangor University
Zootekni
Yrd. Doç. Dr. Muhammad Aamir IQBAL University of Poonch Rawalakot 0000-0003-2701-0551 Pakistan
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Noureddine DJEBLI Mostaganem University Cezayir
Farmakognozi ve Farmasotik Botanik
Vinayak S. SHEDEKAR The Ohio State University, Piketon, USA
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Alisa PÎRLOG The State Agrarian University of Moldova (SAUM) Moldova
Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Dr. Kushvar MAMMADOVA Azerbaijan State Agricultural University 0000-0002-6293-2079 Azerbaycan
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Tuğrul GİRAY University of Puerto Rico Porto Riko
Biyoloji
Jiban SHRESTHA Nepal Agricultural Research Council, National Plant Breeding and Genetics Research Centre, Khumaltar, Lalitpur, Nepal 0000-0002-3755-8812 Nepal Web
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Prof. Dr. Stanisaw HURUK The Jan Kochanowski University Polonya
Hayvan Fizyolojisi-Ekofizyolojisi
Hayvan Besleme
Prof. Dr. Servet YALÇIN EGE UNIVERSITY Türkiye
Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Larisa CAISIN State Agrarian University of Moldova Moldova
Hayvan Besleme
Shimon HARRUS Koret School of Veterinary Medicine, Veterinary Internal Medicine, Israel
Veteriner Hekimlik
Laura Hernández HURTADO The Polytechnic of Portalegre, Department of Agricultural and Veterinary Sciences, Portugal
Veteriner Hekimlik
Erdoğan MEMİLİ Functional Genomics of Animal Reproduction and Development, Department of Animal and Dairy Sciences, Mississippi State University, USA
Veteriner Hekimlik
Dušan PALİĆ Ludwig-Maximilians-University Munich, Veterinary Faculty, Chair of Fish Diseases and Fisheries Biology, Germany
Veteriner Hekimlik
Prof. Dr. Angel VODENİCHAROV Trakia University Stara Zagora Bulgaria Bulgaristan
Anatomi
Prof. Dr. Figen KIRKPINAR EGE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Zootekni
Yrd. Doç. Panagiotis SİMİTZİS Agricultural University of Athens 0000-0002-1450-4037 Yunanistan
Hayvan Fizyolojisi-Ekofizyolojisi
Prof. Dr. Juan Manuel SANCHEZ-YAÑEZ Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Meksika
Mikrobiyoloji
Doç. Dr. Peter YANKOV Technical University of Varna 0000-0002-7953-9871 Bulgaristan
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik
Yrd. Doç. Dr. Markéta MIHÁLIKOVÁ Czech University of Life Sciences Prague 0000-0001-6658-561X Çek Cumhuriyeti
Toprak Bilimi, Toprak Fiziği, Toprak-Su Koruma
Biyoloji, Entomoloji
Doç. Dr. Eslam FAİD-ALLAH Menofia University, Agriculture Faculty, Animal Production Department, EGYPT 0000-0003-2677-0735 Mısır
Biyoistatistik, Biyometri ve Genetik, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı
Cecilia COSTA Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri
Ba Tiep NGUYEN Hanoi University of Agriculture, Department Department of Endocrinology, Vietnam
Veteriner Hekimlik
Maria Graca LOPES University of Porto, The Institute of Biomedical Sciences Abel Salazar (ICBAS), Resident Theriogenology, Portugal
Veteriner Hekimlik

İstatistik Editörleri

İstatistik Editörleri, yayımlanmak üzere kabul edilmiş makalelere ilişkin istatistiki verileri değerlendirmede görev almaktadırlar.


Prof. Dr. Yavuz AKBAŞ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ 0000-0001-6863-6732 Web
Biyometri ve Genetik
Biyometri ve Genetik, Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Kanatlı Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

Yabancı Dil Editörleri

Yabancı Dil Editörleri, yayımlanmak üzere kabul edilmiş makaleleri dili, dilbilgisi, anlam ve anlatım bozukluğu ingilizce dilinde inceleyerek gerekli düzeltmeleri yapmaktadırlar.

Dr. Nilgün DUNGEN IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS, FACULTY OF ARTS AND SCIENCES Amerika Birleşik Devletleri
İngilizce
Dr. Cihan ÇAKMAKÇI Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 0000-0001-6512-9268 Türkiye
Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Zootekni, Büyükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Küçükbaş Hayvan Yetiştirme ve Islahı

Yazım Editörleri

Yazım Editörleri, yayımlanmak üzere kabul edilmiş makaleleri dili, dilbilgisi, anlam ve anlatım bozukluğu açısından  Türkçe dilinde inceleyerek gerekli düzeltmeleri yapmaktadırlar.


Arş. Gör. Ekin VAROL EGE ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, ZOOTEKNİ (DR) 0000-0003-4382-5427 Türkiye
Zootekni
Doktora Helin ATAN ege üniversitesi Türkiye
Hayvan Besleme

Yayın Evi

Ege Üniversitesi Basım ve Yayınevi

İnternet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi Müdürlüğü, No:172/134

Kampus İçi Bornova / İZMİR TÜRKİYE

Tel: 0 (232) 311 20 59 26405

Creative Commons License Journal of Animal Production is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


26407 26406 26408   26409  26410263992641126412  26413   26414 26415