Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon Epidemiyolojisi ve Sürveyansı

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 41 - 45, 29.04.2021

Öz

Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar (SHİE) hastaların morbidite ve mortalitesini arttırıp hastanede kalış süresini arttırmasına bağlı oluşturduğu ekonomik yük nedeniyle sağlık hizmeti sunan kurumlar için son derece önemlidir. Uygun kontrol önlemlerinin alınması ile önlenebilir nitelikte enfeksiyonlardır. Yapılan çalışmalara göre ülkemizde sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyon (SHİE) hızı %1 ile %16,5 arasında değişmektedir. Bazı yoğun bakım ünitelerinde bu sayı daha da artmaktadır. Etkili enfeksiyon kontrol programı uygulayan ABD’deki hastanelerde dolaşım sistemi ve cerrahi alan enfeksiyonlarında %35, üriner sistem enfeksiyonlarında %31, alt solunum yolu enfeksiyonlarında %27 ve toplamda %32’lik bir azalma olduğu belirlenmiştir. SHİE önlemede “paket yaklaşımı” , “standardize enfeksiyon oranı” ve “kümülatif atfedilir fark” gibi kavramlar önem kazanmaktadır. Bunlara ek olarak etkin sürveyans uygulamalarıyla elde edilen standardize enfeksiyon oranı ve kümülatif atfedilebilir fark ölçütleriyle ulusal düzeyde infeksiyon hızlarını karşılaştırmak mümkündür. Bu derlemede SHİE’ların epidemiyolojisi ve sürveyansı ele alınmıştır.

Kaynakça

  • Kaynaklar 1. Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberi. 2017.
  • 2. World Health Organization (Who). Report On The Burden Of Endemic Health Care-Associated Infection Worldwide. Who Libr Cat Data. 2011:40. Doi:Http://Whqlibdoc.Who.İnt/Publications/2011/9789241501507_Eng.Pdf Son erişim tarihi:23.09.2019
  • 3. Büke Çağrı, Sipahi Oğuz Reşat Taşbakan Meltem, Yamazhan Tansu, Arda Bilgin, Özinel M. Ali, Akçiçek Fehmi Us. İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen İnfeksiyonların Değerlendirilmesi The Evaluatıon Of Infectıons Developıng In The Intensıve Care Unıt , Internal Medıcıne Department. Turkish J Infect. 2005;19(May 2003):67-73.
  • 4. Isıkgöz Tasbakan Meltem, Sıpahı Oguz Resat, Pullukçu Hüsnü Astaytbç. Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Hastane Enfekjsiyonlrının Değerlendirilmesi. Ege Tıp Derg. 2006;45(2):127-130.

HEALTH CARE RELATED INFECTION EPIDEMIOLOGY AND SURVEILLANCE

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 41 - 45, 29.04.2021

Öz

Health care related infections are extremely important for health care providers because of the economic burden caused by increasing the morbidity and mortality of patients and increasing the length of hospital stay. They are preventable by taking appropriate control measures. According to the studies, the rate of health care related infection in our country varies between 1% and 16.5%. In some intensive care units this number is increasing. In US hospitals where effective infection control programs were applied, were found to have a 35% reduction in circulatory and surgical site infections, 31% in urinary tract infections, 27% in lower respiratory tract infections, and a total decrease of 32%. Concepts such as “bundle approach”, “standardized infection rate” and “cumulative attributable difference” are important in preventing healthcare related infections. In addition it is also possible to set targets and make comparisons at national level with the standardized infection rate and cumulative attributable difference criteria obtained by effective surveillance practices. In this review, epidemiology and surveillance studies of healthcare related infections are discussed.

Kaynakça

  • Kaynaklar 1. Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonlar Sürveyans Rehberi. 2017.
  • 2. World Health Organization (Who). Report On The Burden Of Endemic Health Care-Associated Infection Worldwide. Who Libr Cat Data. 2011:40. Doi:Http://Whqlibdoc.Who.İnt/Publications/2011/9789241501507_Eng.Pdf Son erişim tarihi:23.09.2019
  • 3. Büke Çağrı, Sipahi Oğuz Reşat Taşbakan Meltem, Yamazhan Tansu, Arda Bilgin, Özinel M. Ali, Akçiçek Fehmi Us. İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen İnfeksiyonların Değerlendirilmesi The Evaluatıon Of Infectıons Developıng In The Intensıve Care Unıt , Internal Medıcıne Department. Turkish J Infect. 2005;19(May 2003):67-73.
  • 4. Isıkgöz Tasbakan Meltem, Sıpahı Oguz Resat, Pullukçu Hüsnü Astaytbç. Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde Görülen Hastane Enfekjsiyonlrının Değerlendirilmesi. Ege Tıp Derg. 2006;45(2):127-130.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hemşirelik
Bölüm Derleme
Yazarlar

Aylin SÖNMEZ (Sorumlu Yazar)
TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-5871-2073
Türkiye


Şerife Barçın ÖZTÜRK
TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-3756-8276
Türkiye


Filiz ABACIGİL
TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-4291-0013
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { hbd766613, journal = {Hemşirelik Bilimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8439}, address = {tralleisnursingsciences@gmail.com}, publisher = {Aydın Adnan Menderes Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {41 - 45}, doi = {}, title = {Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon Epidemiyolojisi ve Sürveyansı}, key = {cite}, author = {Sönmez, Aylin and Öztürk, Şerife Barçın and Abacıgil, Filiz} }
APA Sönmez, A. , Öztürk, Ş. B. & Abacıgil, F. (2021). Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon Epidemiyolojisi ve Sürveyansı . Hemşirelik Bilimi Dergisi , 4 (1) , 41-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hbd/issue/62127/766613
MLA Sönmez, A. , Öztürk, Ş. B. , Abacıgil, F. "Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon Epidemiyolojisi ve Sürveyansı" . Hemşirelik Bilimi Dergisi 4 (2021 ): 41-45 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hbd/issue/62127/766613>
Chicago Sönmez, A. , Öztürk, Ş. B. , Abacıgil, F. "Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon Epidemiyolojisi ve Sürveyansı". Hemşirelik Bilimi Dergisi 4 (2021 ): 41-45
RIS TY - JOUR T1 - Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon Epidemiyolojisi ve Sürveyansı AU - Aylin Sönmez , Şerife Barçın Öztürk , Filiz Abacıgil Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Hemşirelik Bilimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 45 VL - 4 IS - 1 SN - -2636-8439 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hemşirelik Bilimi Dergisi Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon Epidemiyolojisi ve Sürveyansı %A Aylin Sönmez , Şerife Barçın Öztürk , Filiz Abacıgil %T Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon Epidemiyolojisi ve Sürveyansı %D 2021 %J Hemşirelik Bilimi Dergisi %P -2636-8439 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Sönmez, Aylin , Öztürk, Şerife Barçın , Abacıgil, Filiz . "Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon Epidemiyolojisi ve Sürveyansı". Hemşirelik Bilimi Dergisi 4 / 1 (Nisan 2021): 41-45 .
AMA Sönmez A. , Öztürk Ş. B. , Abacıgil F. Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon Epidemiyolojisi ve Sürveyansı. HBD. 2021; 4(1): 41-45.
Vancouver Sönmez A. , Öztürk Ş. B. , Abacıgil F. Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon Epidemiyolojisi ve Sürveyansı. Hemşirelik Bilimi Dergisi. 2021; 4(1): 41-45.
IEEE A. Sönmez , Ş. B. Öztürk ve F. Abacıgil , "Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyon Epidemiyolojisi ve Sürveyansı", Hemşirelik Bilimi Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 41-45, Nis. 2021