Amaç ve Kapsam

Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayınlanan Harran Education Journal,  uluslararası, hakemli ve elektronik bir dergidir ve 'eğitim' alanında yapılan çalışma ve araştırmaları yayınlama ve bilim insanlarının hizmetine sunmayı amaçlamaktadır. Kış (Aralık) ve Yaz (Haziran) dönemleri olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Yayına kabul edilen makaleler yayın dönemi beklenmeksizin dergimizin web sitesinde çevrimiçi olarak yayınlanır. Harran Üniversitesi, Harran Education Journal aracılığıyla eğitim sorunlarına ışık tutmayı ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretilmesini amaçlamaktadır. Harran Education Journal açık erişimli bir dergi olup, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergimiz    crossref-logo-100.svg    üyesi olup, yayınlanan tüm makalelere DOI numarası verilir.


Harran Education Journal yayın politikası gereğince, eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nicel, nitel ve karma yöntem araştırma makalelerine yer vermektedir.


yayınlanma Ayları
Haziran Aralık