Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A critical review of Nurettin Topçu’s understanding of Education, Teacher and School

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 1, 50 - 64, 30.06.2019
https://doi.org/10.22596/2019.0401.50.64

Öz

Nurettin Topçu draws attention because of national
and holy characteristics of his educational views based on the action
philosophy which played the most important role to construct the ideas. Despite
being similar to some mystical approaches, the action philosophy on which the
construction of existence, will and ethics are based, is directly influenced by
the leading action philosophers. As a consequence, Topçu’s educational views are
under the effect of these philosophers. Concepts of education, school and
teacher
 are also
constructed by this philosophy. In this study, Topçu’s views on education,
school and teacher is reviewed and his aspect of education is criticized in
connection with today’s educational issues. The search is based on his writings
on education.
The main purpose of the study is to summarize
Topçu’s views on education, teacher and school influenced by his action
philosophy and to determine its capability to solve today’s educational issues.

Kaynakça

 • Gündoğan, A.O . (2006).Topçu ve hareket felsefes i. H ece Dergisi, (Topçu Özel Sayısı), Yıl: 10, Sayı: 109.
 • Gündüz, M. (2015). Muhafazakâr-Modernist bir cumhuriyet aydını: Nurettin Topçu’nun eğitim görüşleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 45-88.
 • Kara, İ. (2009). Ahlâk davasına adanmış bir ömür: Nurettin Topçu. İş Ahlakı Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 89 – 101.
 • Kara, İ. (Ed.). (2009). Nurettin Topçu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Topçu, N. (2017).İsyan ahlâkı. (Tercüme: Mustafa Kök-Musa Doğan). İstanbul: Dergâh Yayınları, 22.Baskı.
 • Topçu, N. (1997). Türkiye’nin maarif davası. ( Haz. Ezel Erverdi-İsmail Kara). İstanbul: Dergâh Yayınları, 3. Baskı.
 • Topçu, N. (2004). İradenin davası / devlet ve demokrasi. (Haz. Ezel Erverdi-İsmail Kara), İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Topçu, N. (2006). Var oluş felsefesi, hareket felsefesi. ( Haz. Ezel Erverdi-İsmail Kara). İstanbul: Dergâh Yayınları, 2. Baskı.
 • Utku, A.(2016).Nurettin Topçu: İtaatkârlık ve isyan bir inanç psikolojisi taslağı. Temaşa, Sayı 5, 33-48.

Nurettin Topçu'nun Eğitim, Öğretmen ve Okul Anlayışına Eleştirel Bir Bakış

Yıl 2019, Cilt: 4 Sayı: 1, 50 - 64, 30.06.2019
https://doi.org/10.22596/2019.0401.50.64

Öz

Eğitim, öğretmen ve okul
kavramlarına yüklediği milliyetçi mukaddesatçı söylemle dikkat çeken Nurettin
Topçu’nun düşüncelerinin dayandığı Hareket Felsefesi, bu düşüncelerin
şekillenmesinde temel rol oynamıştır.
Topçu’nun
eğitim anlayışına etki eden Hareket Felsefesi, her ne kadar bazı tasavvuf
akımlarına benzese de varlık, irade ve ahlak gibi kavramların inşasında
doğrudan bu felsefenin kurucularının etkisi altındadır. Bu nedenle, eğitim
anlayışı bu felsefenin temel düşüncelerinden etkilenerek inşa edilmiştir. Eğitim,
okul ve öğretmen kavramlarının içeriği de doğrudan bu felsefeden etkilenmiştir. Bu makalede,
 Topçu’nun eğitim ile ilgili yazıları esas alınarak
eğitim, öğretmen ve okul kavramlarına yüklediği manalar incelenmiş ve ülkemiz
özelinde eğitime nasıl baktığı irdelenmiştir. Böylece, Topçu’nun, düşüncelerinin
dayandığı Hareket Felsefesi ve eğitim meselesine bakışı ile bu yaklaşımın
günümüz eğitim meselelerini çözebilme kabiliyetinin daha iyi anlaşılması
amaçlanmıştır
.

Kaynakça

 • Gündoğan, A.O . (2006).Topçu ve hareket felsefes i. H ece Dergisi, (Topçu Özel Sayısı), Yıl: 10, Sayı: 109.
 • Gündüz, M. (2015). Muhafazakâr-Modernist bir cumhuriyet aydını: Nurettin Topçu’nun eğitim görüşleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, Özel Sayı, 45-88.
 • Kara, İ. (2009). Ahlâk davasına adanmış bir ömür: Nurettin Topçu. İş Ahlakı Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 89 – 101.
 • Kara, İ. (Ed.). (2009). Nurettin Topçu. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Topçu, N. (2017).İsyan ahlâkı. (Tercüme: Mustafa Kök-Musa Doğan). İstanbul: Dergâh Yayınları, 22.Baskı.
 • Topçu, N. (1997). Türkiye’nin maarif davası. ( Haz. Ezel Erverdi-İsmail Kara). İstanbul: Dergâh Yayınları, 3. Baskı.
 • Topçu, N. (2004). İradenin davası / devlet ve demokrasi. (Haz. Ezel Erverdi-İsmail Kara), İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Topçu, N. (2006). Var oluş felsefesi, hareket felsefesi. ( Haz. Ezel Erverdi-İsmail Kara). İstanbul: Dergâh Yayınları, 2. Baskı.
 • Utku, A.(2016).Nurettin Topçu: İtaatkârlık ve isyan bir inanç psikolojisi taslağı. Temaşa, Sayı 5, 33-48.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erkan GÖKTAŞ

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA GÖKTAŞ, E. (2019). Nurettin Topçu’nun Eğitim, Öğretmen ve Okul Anlayışına Eleştirel Bir Bakış. Harran Maarif Dergisi, 4(1), 50-64. https://doi.org/10.22596/2019.0401.50.64