Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DAVRANIŞSAL İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ: KARAMAN İLİNDE BULUNAN KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt: 2 Sayı: 2, 233 - 237, 30.12.2022

Öz

Davranışsal iktisat çerçevesinde tüketici davranışları incelenmesi: Karaman ilinde bulunan katılım bankası çalışanları örneği

Kaynakça

  • Yayar, R.& Karaca Eker Ö.(2019), ‘Davranışsal İktisat Bağlamında Kamu Çalışanlarının Tüketim Davranış Eğilimleri,’ Akdeniz İİBF Dergisi, Araştırma Makalesi, 19(1) 1-29
  • Can Kamber, S.(2018), ‘Davranışsal İktisat Ve Rasyonellik Varsayımı: Literatür İncelemesi,’ Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Cilt:7 Sayı:1
  • Barış, S. & Bursal, M. (2020), ‘Davranışsal İktisat Perspektifinde Bireylerin Tüketim Davranışları Eğilimleri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Uygulamalı Bir Örnek,’ Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(21), 52-71
  • Keleş, Ş. & Atabeyli, O. C. (2020), ‘Konut Tercihinde Cinsiyet Etkili Mi? Davranışsal İktisat Ve Rasyonelite Paradoksu,’ İşletme Ve İktisat Çalışmaları Dergisi, Cilt:8 Sayı:2 s. 126-145
  • Eser, R. & Toıgonbaeva, D.(2011), ‘Psikoloji Ve İktisadın Birleşimi Olarak, Davranışsal İktisat,’ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan 2011, 6(1), 287-321
  • Aygün, H.(2021), ‘XYZ Kuşağı Tüketicilerin Finansal İyilik Hali Algıları İle Tüketim Davranışlarındaki İlişkinin Davranışsal İktisat Çerçevesinde Karşılaştırılması,’ Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 8(1) 87-112
  • Can, Y. (2012), ‘İktisatta Psikolojik İnsan Faktörü: Davranışsal İktisat,’ Hukuk Ve İktisat Araştırmaları Dergisi, Cilt:4 No:2 Issn: 2146-0817
  • Akboz, A. & Samırkaş Komşu, M. (2019), ‘Davranışsal İktisat Bağlamında İnternet Alışverişleri Yapan Tüketicilerin Tüketim Tarzlarının Demografik Özellikler Bağlamında İncelenmesi: Mersin Örneği,’ Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi, 4(3): 337-349
  • Ünal, R.(2019), ‘Davranışsal İktisat Bağlamında Z Kuşağı Tüketici Davranışlarının Cinsiyet Farkına Göre İncelenmesi,’ Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi(ASEAD) Cilt:6 Sayı:6.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gamze TAN
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-1921-2842
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 26 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 15 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Tan, G. (2022). DAVRANIŞSAL İKTİSAT ÇERÇEVESİNDE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI İNCELENMESİ: KARAMAN İLİNDE BULUNAN KATILIM BANKASI ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ . Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi , 2 (2) , 233-237 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hepdergi/issue/74981/1121668