Cilt: 3 Sayı: 1, 30.06.2023

Yıl: 2023

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi; iktisadi, idari ve siyasi bilimler konularında bilimsel çalışmalar yayımlamayı amaçlamaktadır.

Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi, özel sayılar hariç haziran ve aralık olmak üzere yılda 2 (iki) kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
Dergide; “ekonomi, muhasebe, finans, sigortacılık, islami finans, tarım ekonomisi, kentleşme ve çevre sorunları, uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, bilişim sistemleri, pazarlama, yönetim, üretim yönetimi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, dış ticaret, gümrük yönetimi, sayısal yöntemler, maliye, yönetim bilimleri, uluslararası hukuk, mali hukuk, endüstri ilişkileri, sağlık yönetimi” başta olmak üzere iktisadi, idari ve siyasi bilimler konularında bilimsel çalışmalar yayımlanır.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Dergide yayınlanacak çalışmaların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir. Yayım kabulü öncesinde veya sonrasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Dergiye çalışma göndermek için Derginin web sayfasında belirtilen e-posta aracılığıyla başvuru yapılması gerekmektedir.
Yazar/Yazarlar çalışma dosyalarıyla birlikte iThenticate veya Turnitin programlarından alınan benzerlik raporu da göndermelilerdir. Benzerlik raporu kaynakça hariç %20’nin üzerinde olan çalışmalar doğrudan reddedilmektedir.
Dergiye gönderilen bilimsel çalışmalar kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. 

Makalenizi göndermeden önce yazım kurallarını ve yayın ilkelerini kesinlikle okuyunuz.
Makale, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir.
Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.
Başlık: Her yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir. Makale başlığı bookman old style, tamamı büyük harf, kalın, ortalı 14 punto olmalıdır.
Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Özet en az yüz, en fazla üç yüz kelime uzunlukta olmalı, özetin bir satır altına en az üç, en fazla altı kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığın ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır. Yabancı dilde yazılan makalelerde de Türkçe, İngilizce ve yazılan dilde başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Yabancı dildeki özetlerde dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir. Özet ve Abstract bölümlerinde TAB boşluğu kullanılmamalıdır. Türkçe ve İngilizce Özetler Bookman old style 8 punto şeklinde yazılmalıdır.
Ana Metin: Ana metin Bookman old style 9 punto şeklinde yazılmalıdır. Makalelerin, MS Office Word yazılım programı kullanılarak (.doc veya .docx uzantılı) yazılması tercih edilir.
Sayfa Yapısı: A4 ebadında, Kenar boşlukları sağdan, soldan 2 cm, üstten ve alttan 2,5 cm, Sayfa numarası sayfanın altında, sağa dayalı bir şekilde verilmeli
Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerde alta, tablolarda üste gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 9 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde de Bookman old style 9 punto kullanılmalıdır.


Dergiye gönderilecek olan çalışmalarda, atıflarda ve kaynakçalarda güncel APA stili kullanılır. 

· Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi özel sayılar hariç yılda 2 (iki) kez yayımlanır.

· Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi için bilimsel çalışmalarda dil bilgisi kurallarına uyulması en fazla dikkat edilen hususlardan biridir.

· Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi atıf yapma ve kaynak gösterme düzeni için APA 6. Sürüm ilkelerini benimsemiştir.

· Hitit Ekonomi ve Politika Dergisine gönderilecek çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olması gerekmektedir.

· Hitit Ekonomi ve Politika Dergisinin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayımlanan çalışmaların bilim ve dil açısından sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

· Hitit Ekonomi ve Politika Dergisinde, yönerge ve ilkelerle belirlenen amaç, kapsam ve yazım esasları uyarınca hazırlanan çalışmalar yayınlanır.

· Çalışmalar MS Office Word programında, .doc veya ..docx formatında gönderilmelidir.

· Hitit Ekonomi ve Politika Dergisine gönderilen çalışmalar, ön kontrol aşamasında Editör Kurulu tarafından değerlendirmeye alınıp bilimsel içeriği itibariyle alanındaki literatüre katkı sağlayabilecek olanlar hakemlik sürecine dahil edilir.

· Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar, kabul ediliş tarihi itibariyle sıralanır. Yayıma kabul edilen çalışmaların yazar/yazarlarına kabul maili gönderilir.

· Aynı yazarın/yazarların bir ciltte birden fazla çalışması yayımlanmaz.

· Bir yazar/yazarlar bir takvim yılı içerisinde birden fazla çalışma gönderemez.

· Dergide yayımlanan çalışmalar için yazara/yazarlara telif ödemesi yapılmamaktadır.

· Dergide araştırma makalesi, derleme makale, çeviri ve kitap eleştirisi türünde çalışmalar yayınlanır.

· Derginin bir sayısında en fazla 20 (yirmi) bilimsel çalışma yayımlanır. Bir sayıda yayımlanan çalışmaların en fazla %20’si kurum içinden gelen çalışmalardan oluşur.

· Dergide yayımlanan çalışmalara ilişkin görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

· Dergiye gönderilen çalışmalar herhangi bir kurum tarafından desteklenmişse veya tezden üretilmişse bu durum, yazar bilgilerinin yer aldığı makale dosyasının ilk sayfasında belirtilmelidir.

· Yazar/yazarlar hakemler tarafından istenilen tüm değişiklikleri yapmakla yükümlüdürler. İstenilen değişiklikler yapılmadan çalışmalar yayımlanmaz.

Makale gönderimi/süreç işletimi ücretsizdir.

Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.