ISSN: 2146-5959
e-ISSN: 2146-5967
Başlangıç: 2011
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Bülent Ecevit Üniversitesi

2021 - Cilt: 11 Sayı: 2