Yıl 2015, Cilt , Sayı 2, Sayfalar 39 - 87 2015-12-30

TAHRAN’DA BULUNAN TÜRKÇE BİR ŞİİR MECMÛASI VE NEŞREDİLMEMİŞ BAZI ŞİİRLER

Ahmet TANYILDIZ [1]


: Osmanlı edebiyatı araştırmalarının ehemmiyeti geç fark edilmiş sahalarından biri olan mecmûa geleneği, ihtiva ettiği muhtelif ürünlerle edebiyat tarihimizi aydınlatmaya devam etmektedir. Bu makale çerçevesinde incelenen mecmûa da klâsik dönem şairlerinin bilinmeyen manzûmelerini barındırması yönüyle önem arz etmektedir. Çalışmamızda söz konusu mecmûa ile ilgili şekil ve muhteva bilgileri verildikten sonra eserde yer alan bütün şiirlerin ilk beyit/bendleri mahlas sırası gözetilerek düzenlenmiş ve şiirler değerlendirilmiştir. Mecmûada bulunan Bâkî, Emrî, Hayâlî, Hüdâyî, Nef’î ve Ulvî’ye ait şiirlerin dîvân neşirlerinde olmadığı tespit edilmiş ve çalışmanın son bölümünde bu şiirlerin metinlerine de yer verilmiştir. 

Tahran, Şiir Mecmûası, Neşredilmemiş Şiirler
  • Açıkgöz, Namık (1990). Riyazî Divanı’ndan Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Ahmet TANYILDIZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2015

Bibtex @araştırma makalesi { hikmet283365, journal = {Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)}, issn = {2458-8636}, eissn = {2458-8636}, address = {}, publisher = {Ahmet TANYILDIZ}, year = {2015}, volume = {}, pages = {39 - 87}, doi = {}, title = {TAHRAN’DA BULUNAN TÜRKÇE BİR ŞİİR MECMÛASI VE NEŞREDİLMEMİŞ BAZI ŞİİRLER}, key = {cite}, author = {TANYILDIZ, Ahmet} }
APA TANYILDIZ, A . (2015). TAHRAN’DA BULUNAN TÜRKÇE BİR ŞİİR MECMÛASI VE NEŞREDİLMEMİŞ BAZI ŞİİRLER. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) , (2) , 39-87 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hikmet/issue/26317/283365
MLA TANYILDIZ, A . "TAHRAN’DA BULUNAN TÜRKÇE BİR ŞİİR MECMÛASI VE NEŞREDİLMEMİŞ BAZI ŞİİRLER". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2015 ): 39-87 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hikmet/issue/26317/283365>
Chicago TANYILDIZ, A . "TAHRAN’DA BULUNAN TÜRKÇE BİR ŞİİR MECMÛASI VE NEŞREDİLMEMİŞ BAZI ŞİİRLER". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2015 ): 39-87
RIS TY - JOUR T1 - TAHRAN’DA BULUNAN TÜRKÇE BİR ŞİİR MECMÛASI VE NEŞREDİLMEMİŞ BAZI ŞİİRLER AU - Ahmet TANYILDIZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 87 VL - IS - 2 SN - 2458-8636-2458-8636 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) TAHRAN’DA BULUNAN TÜRKÇE BİR ŞİİR MECMÛASI VE NEŞREDİLMEMİŞ BAZI ŞİİRLER %A Ahmet TANYILDIZ %T TAHRAN’DA BULUNAN TÜRKÇE BİR ŞİİR MECMÛASI VE NEŞREDİLMEMİŞ BAZI ŞİİRLER %D 2015 %J Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) %P 2458-8636-2458-8636 %V %N 2 %R %U
ISNAD TANYILDIZ, Ahmet . "TAHRAN’DA BULUNAN TÜRKÇE BİR ŞİİR MECMÛASI VE NEŞREDİLMEMİŞ BAZI ŞİİRLER". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) / 2 (Aralık 2016): 39-87 .
AMA TANYILDIZ A . TAHRAN’DA BULUNAN TÜRKÇE BİR ŞİİR MECMÛASI VE NEŞREDİLMEMİŞ BAZI ŞİİRLER. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2015; (2): 39-87.
Vancouver TANYILDIZ A . TAHRAN’DA BULUNAN TÜRKÇE BİR ŞİİR MECMÛASI VE NEŞREDİLMEMİŞ BAZI ŞİİRLER. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2015; (2): 87-39.