Yıl 2019, Cilt , Sayı 10, Sayfalar 304 - 317 2019-04-30

TÜRK MASAL ARAŞTIRMACILIĞINDA YÜZ YILLIK BİR MUAMMA: BİR “HANIM” OLDUĞU SANILAN “K. D.” MÜSTEAR ADI KİME AİTTİR?

İlyas KAYAOKAY [1]


Türk halk edebiyatı sahasının önemli araştırma alanlarından biri olan masallarla ilgili ilk bilinçli ve ciddî çalışmalar 20. asrın ilk çeyreğinde başlamıştır. Türkçülük akımının tesiriyle sadece derleme faaliyetleriyle sınırlı kalan masal çalışmalarının ilk ürünü; “K. D.” müstear ismiyle 1328’da Mahmud Beg Matbaası’nda basılan Türk Masalları adlı kitaptır. İçerisinde 13 masal bulunan 317 sayfalık bu eser, ilk olarak 1991 yılında İbrahim Arslanoğlu tarafından ve 2006 yılında da Erol Ülgen tarafından yeni harflere aktarılmıştır. Özellikle Arslanoğlu’nun çalışması, masal konusunda yapılan pek çok akademik araştırmada kaynak olarak kullanılmıştır. Her iki çalışmanın da en temel eksikliği; “K. D.” müstear adının araştırılmamış olmasıdır. Masal araştırmaları açısından böyle önemli bir eserin müellifinin bugüne kadar tespit edilememiş olması, bilgi yetersizliğinden değil yanlış yönlendirmelerden dolayıdır.


Bu çalışmada; yüzyılı aşkın bir süredir irdelenmeyen, çözülmeyen bir muammanın bazı deliller ışığında izahı yapılmış ve “K. D. Hanım” diye bilinen müellifin aslında kim olduğu ortaya çıkarılmıştır. Buna göre; K. D. müstear adıyla Türk Masalları ve daha pek çok eser vermiş sanatkâr, “Kâşif Dehrî” rumuzunu kullanan meşhur Dagıstanlı Hüseyin Kâmî Bey’den başkası değildir.

K. D. Hanım, Hüseyin Kâmî, Kâşif Dehrî, Ziya Gökalp, Masal, Halk Bilimi
 • Arslanoğlu, İbrahim. (1991), Türk Masalları K. D., İstanbul: Anadolu Sanat Yayınları.
 • Birinci, Ali. (1998), “Kâşif Dehrî’yi Keşfeden Var mı?” Türklük Bilgisi, Sayı: 1, Nisan, s.46
 • Hüseyin Kâmî, (1326), Nutk-ı Siyasi, İstanbul.
 • Hüseyin Kâmî, (1327), Dîvânçe-i Dehrî, Nefaset Matbaası.
 • İnal, İbnü’l-Emin Mahmut Kemal. (1969), Son Asır Türk Şairleri, C. 2, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kahraman, Alim. (2002), “Küçük Mecmua”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. 26, ss. 528-529.
 • Kâşif Dehrî. (1328), Kâbus İçinde, Tevsi-i Tıbaat Matbaası.
 • Kâşif Dehrî. (1328), Matem Tülleri, Tevsi-i Tıbaat Matbaası.
 • Kâşif Dehrî. (1328), Mecnûne, Tevsi-i Tıbaat Matbaası.
 • Kâşif Dehrî. (1328), Müteverrime, Tevsi-i Tıbaat Matbaası.
 • Kâşif Dehrî. (1328), Üvey Valide, Tevsi-i Tıbaat Matbaası.
 • Kâşif Dehrî. (1331), Emrâz-ı Müzmine ve Sariyeden Verem, Sancakcıyan Matbaası.
 • Kâşif Dehrî. (1331), Paris Muhasarası, Şems Matbaası.
 • Kâşif Dehrî. (1331), Mayıs Ayında Doğanlar Mesud ve Bahtiyar Olmak İçin Ne Yapmalı Neye Teşebbüs ve Neden İhtiraz Etmeli, Tevsi-i Tıbaat Matbaası.
 • Kâşif Dehrî. (1332), Mazlûme, Sadâ-yı Millet Matbaası.
 • K. D. (1329), Kapitülasyonlar, Sancakcıyan Matbaası.
 • K. D. (y.y.), Zarafet-i Nisvan, Şems Matbaası.
 • Sakaoğlu, Saim. (2010), Masal Araştırmaları, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Tanyıldız, Ahmet. (2013), “Kâmî, Hüseyin Kâmî Bey”, Türk Edebiyatında İsimler Sözlüğü, http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=292 [E.T.: 09.02.2019]
 • Tanyıldız, Ahmet. (2013), Hüseyin Kâmî Dehrî Dîvânçesi, İstanbul: Akademik Kitaplar
 • Ülgen, Erol. (2015), Türk Masalları, (Derleyen K. D.), İstanbul: Akıl Fikir Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Bahar 2019
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8544-2307
Yazar: İlyas KAYAOKAY (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hikmet538215, journal = {Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)}, issn = {2458-8636}, eissn = {2458-8636}, address = {}, publisher = {Ahmet TANYILDIZ}, year = {2019}, volume = {}, pages = {304 - 317}, doi = {10.28981/hikmet.538215}, title = {TÜRK MASAL ARAŞTIRMACILIĞINDA YÜZ YILLIK BİR MUAMMA: BİR “HANIM” OLDUĞU SANILAN “K. D.” MÜSTEAR ADI KİME AİTTİR?}, key = {cite}, author = {Kayaokay, İlyas} }
APA Kayaokay, İ . (2019). TÜRK MASAL ARAŞTIRMACILIĞINDA YÜZ YILLIK BİR MUAMMA: BİR “HANIM” OLDUĞU SANILAN “K. D.” MÜSTEAR ADI KİME AİTTİR? . Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) , (10) , 304-317 . DOI: 10.28981/hikmet.538215
MLA Kayaokay, İ . "TÜRK MASAL ARAŞTIRMACILIĞINDA YÜZ YILLIK BİR MUAMMA: BİR “HANIM” OLDUĞU SANILAN “K. D.” MÜSTEAR ADI KİME AİTTİR?" . Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2019 ): 304-317 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hikmet/issue/44876/538215>
Chicago Kayaokay, İ . "TÜRK MASAL ARAŞTIRMACILIĞINDA YÜZ YILLIK BİR MUAMMA: BİR “HANIM” OLDUĞU SANILAN “K. D.” MÜSTEAR ADI KİME AİTTİR?". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2019 ): 304-317
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK MASAL ARAŞTIRMACILIĞINDA YÜZ YILLIK BİR MUAMMA: BİR “HANIM” OLDUĞU SANILAN “K. D.” MÜSTEAR ADI KİME AİTTİR? AU - İlyas Kayaokay Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28981/hikmet.538215 DO - 10.28981/hikmet.538215 T2 - Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) JF - Journal JO - JOR SP - 304 EP - 317 VL - IS - 10 SN - 2458-8636-2458-8636 M3 - doi: 10.28981/hikmet.538215 UR - https://doi.org/10.28981/hikmet.538215 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) TÜRK MASAL ARAŞTIRMACILIĞINDA YÜZ YILLIK BİR MUAMMA: BİR “HANIM” OLDUĞU SANILAN “K. D.” MÜSTEAR ADI KİME AİTTİR? %A İlyas Kayaokay %T TÜRK MASAL ARAŞTIRMACILIĞINDA YÜZ YILLIK BİR MUAMMA: BİR “HANIM” OLDUĞU SANILAN “K. D.” MÜSTEAR ADI KİME AİTTİR? %D 2019 %J Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) %P 2458-8636-2458-8636 %V %N 10 %R doi: 10.28981/hikmet.538215 %U 10.28981/hikmet.538215
ISNAD Kayaokay, İlyas . "TÜRK MASAL ARAŞTIRMACILIĞINDA YÜZ YILLIK BİR MUAMMA: BİR “HANIM” OLDUĞU SANILAN “K. D.” MÜSTEAR ADI KİME AİTTİR?". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) / 10 (Nisan 2019): 304-317 . https://doi.org/10.28981/hikmet.538215
AMA Kayaokay İ . TÜRK MASAL ARAŞTIRMACILIĞINDA YÜZ YILLIK BİR MUAMMA: BİR “HANIM” OLDUĞU SANILAN “K. D.” MÜSTEAR ADI KİME AİTTİR?. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2019; (10): 304-317.
Vancouver Kayaokay İ . TÜRK MASAL ARAŞTIRMACILIĞINDA YÜZ YILLIK BİR MUAMMA: BİR “HANIM” OLDUĞU SANILAN “K. D.” MÜSTEAR ADI KİME AİTTİR?. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2019; (10): 304-317.