Yıl 2019, Cilt , Sayı 10, Sayfalar 211 - 235 2019-04-30

18. YÜZYILA ÂİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT

Dilek ÜNLÜ [1]


Eski Türk Edebiyatı kaynaklarından olan yazma eserlerle ilgili çalışmalar, ilk aşamada metin neşri şeklindedir. Çeviriyazı/transkripsiyon uygulanarak yapılan bu neşirlerin gâyesi, genellikle edebiyat târihimiz ile ilgili bilgilerin gün yüzüne çıkarılması ve değerlendirilmesi şeklinde olmuştur. Edebiyat alanında yapılan tetkik ve değerlendirmeler neticesinde; edebî eserlerin, edebiyat bilimi ile sınırlandırılmayıp târih, sosyoloji, ekonomi, siyâset, iletişim, fen bilimleri gibi diğer bilim dalları için de önemli bilgiler ihtivâ ettiği görülmektedir. Bu kaynak niteliğindeki edebî eserler içinde mecmû’alar da yer almaktadır.

Mecmû’alar, kaleme alındığı dönem ve daha önceki dönemler hakkında az ya da çok, fakat önemli bilgileri günümüze aktarmaktadır. Mecmû’alarda toplumların kültürel, siyâsal, sosyal, ekonomik hayatları ile ilgili bilgilere ulaşmak mümkündür. Böylece toplumların; ne yönde nasıl geliştiği, hangi aşamalardan ve süreçlerden bugünlere geldiği, dönem içinde gelişen durumlara nasıl bir yaklaşım içinde bulunduğu gibi soruların cevaplarına ulaşmak mümkün olabilmektedir.

Bu çalışmada, 18. yüzyıla âit, İBB Atatürk Kitaplığı’nda T 816 T 816 1(Yeni tasnifte: T 816 k.1/1)’de Münşe’ât Mecmû’ası ismiyle kayıtlı bir yazma eserin ihtivâ ettiği resmî mektuplardan hareketle, Balkan köylerinde geçen olay ve olgular incelenip dönemin sosyal hayatıyla ilgili bir değerlendirme yapılacaktır. Neticede hem edebiyatımızla ilgili hem de diğer bilim alanları ile ilgili çalışmalara fikir olabilecek ipucu mâhiyetindeki bilgilerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

Mecmû’a, Balkanlar, sosyal hayat
 • ANTONOV, Aleksandır. (2002), Bulgar Topraklarında Kurulan Menzil Sisteminin Organizasyonu XVI-XVIII Yüzyıllar, (Çev.) Zeynep Zafer, Türkler, C. 10, s.929-931, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara.
 • ÇAĞLAR, İlker Mümin. (2015), “20.273 Numaralı Manisa Şer’iyye Sicillindeki Tereke Kayıtlarına Göre Manisa’da Sosyal Hayat (1836-1837)”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.44, s.198-206.
 • DİMÇEV, Dimo N. (2002), “Osmanlı Döneminde Türk-Ulah Münasebetleri”, XIII. Türk Tarih Kongresi, 4-8 Ekim 1999, C. III, Kısım I, s. 125-132, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 • DOĞAN, Cem. (2013), “Osmanlı Devleti’nde Cadı Avı Var mıydı? (Karşılaştırmalı Bir inceleme)”, Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, C. 2, S.1, s.218-240.
 • KÜTÜKOĞLU, Mübahat. (1998), Tarih Araştırmalarında Usûl, Kubbealtı Neşriyatı, 6. Baskı, İstanbul.MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI, İBB Atatürk Kitaplığı - T 816 T816 1.
 • ÖZTÜRK, Said (e-makale), “Kassam”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (TDVİA) https://islamansiklopedisi.org.tr/kassam (Erişim Tarihi: 26.01.2019)SANCAKTAR, Caner. (2011), “Balkanlar’da Osmanlı Hâkimiyeti Ve Siyasal Mirası”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, C. 2, S. 2, s. 27-47.
 • ŞAHİN, Oğuzhan. (2005), Mecmû’a-i Münşeat, TDK Ktb. A.363/1: İnceleme-Metin- Tıpkıbasım, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, (Dan: Prof. Dr. Atabey Kılıç) Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • UZUN, Mustafa. (2003), “Mecmûa”, Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (TDVİA), C. 28, s. 265-268.
 • UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı (2003), Osmanlı Tarihi, C. 1-4, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
 • ÜNLÜ, Dilek. (2017), Münşe’ât Mecmû’ası (İBB Atatürk Kitaplığı-T 816 T 816 1) (İnceleme-Metin-Sözlük Tıpkıbasım), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, (Dan: Prof. Dr. Atabey Kılıç), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.
 • ÜNLÜ, Dilek. (2018), “18. Yüzyılda Osmanlı Balkan Şehirlerindeki Resmî Yazışmaları İhtivâ Eden Bir Münşe’ât Mecmû’ası Üzerine Notlar”, USBİK, Bildiriler Kitabı, s. 279-298, Kayseri.
 • ÜNLÜ, Mucize. (2009), “Uluslararası Diplomasi ve Ulahlar”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, C.7, S.7, s. 9-26.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Bahar 2019
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3895-4814
Yazar: Dilek ÜNLÜ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hikmet540691, journal = {Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online)}, issn = {2458-8636}, eissn = {2458-8636}, address = {}, publisher = {Ahmet TANYILDIZ}, year = {2019}, volume = {}, pages = {211 - 235}, doi = {10.28981/hikmet.540691}, title = {18. YÜZYILA ÂİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT}, key = {cite}, author = {Ünlü, Dilek} }
APA Ünlü, D . (2019). 18. YÜZYILA ÂİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT . Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) , (10) , 211-235 . DOI: 10.28981/hikmet.540691
MLA Ünlü, D . "18. YÜZYILA ÂİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT" . Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2019 ): 211-235 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hikmet/issue/44876/540691>
Chicago Ünlü, D . "18. YÜZYILA ÂİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) (2019 ): 211-235
RIS TY - JOUR T1 - 18. YÜZYILA ÂİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT AU - Dilek Ünlü Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28981/hikmet.540691 DO - 10.28981/hikmet.540691 T2 - Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 235 VL - IS - 10 SN - 2458-8636-2458-8636 M3 - doi: 10.28981/hikmet.540691 UR - https://doi.org/10.28981/hikmet.540691 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) 18. YÜZYILA ÂİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT %A Dilek Ünlü %T 18. YÜZYILA ÂİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT %D 2019 %J Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) %P 2458-8636-2458-8636 %V %N 10 %R doi: 10.28981/hikmet.540691 %U 10.28981/hikmet.540691
ISNAD Ünlü, Dilek . "18. YÜZYILA ÂİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT". Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online) / 10 (Nisan 2019): 211-235 . https://doi.org/10.28981/hikmet.540691
AMA Ünlü D . 18. YÜZYILA ÂİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2019; (10): 211-235.
Vancouver Ünlü D . 18. YÜZYILA ÂİT BİR MÜNŞE’ÂT MECMÛ’ASI’NDAN HAREKETLE BALKAN KÖYLERİNDE SOSYAL HAYAT. Hikmet-akademik edebiyat dergisi (Online). 2019; (10): 211-235.