Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 3, Sayfalar 79 - 85 2019-10-29

Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan ST Elevasyonlu MI Hastalarında Enfarkt Lokalizasyonuna Göre Kalp Hızı Türbülansı Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Heart Rate Turbulence According to Infarct Localization in ST Elevation MI Patients Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention

Ozge OZCAN ABACIOGLU [1]


Amaç: ST elevasyonlu miyokard enfarktüsü (MI) hastalarında kalp hızı türbülansı parametrelerini enfarktüs lokalizasyonuna ve enfarktla ilişkili artere göre değerlendirmek.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya primer perkütan koroner girişim uygulanan toplam 96 hasta dahil edildi. Hastalar enfarktüsün lokalizasyonuna göre iki gruba ayrıldı. Atriyal fibrilasyon, MI veya koroner arter baypass öyküsü olanlar, sadece posterior veya lateral lokalizasyonlu enfarktüsü veya sistemik enflamatuvar hastalıkları olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm katılımcılar için transtorasik ekokardiyografi yapıldı ve taburculuktan önce 24 saat holter kaydı alındı. Kalp hızı türbülansı parametreleri, Schmidt kriterleri kullanılarak hesaplandı.

Bulgular: Türbülans eğimi düzeyleri tüm çalışma popülasyonunda normal sınırlardaydı ve gruplar arasında fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p = 0,483). 21 hastada türbülans başlangıç düzeyleri anormaldi; bunların 15'i anterior miyokard enfarktüsü geçiren gruptaydı ve inferior miyokard enfarktüs grubunda diğerlerine göre anlamlı olarak daha düşüktü (p = 0,005). Circumflex arter,anterior miyokard enfarktüslü hastalarda enfarktla ilişkili arter olduğunda;fark anlamlıydı ve p değeri 0,007 idi.

Sonuç: Kalp hızı türbülansı parametrelerinden türbülans başlangıcı erken dönemde miyokard enfarktüsü sonrası bir risk belirleyici olabilir ve enfarkt ile ilişkili arter bu kararda rol oynayabilir.

Objective: To evaluate heart rate turbulence parameters in ST elevation myocardial infarction (MI) patients according to localization of infarction and infarct related artery. Material and

Material and Method: A total of 96 patients who underwent primary percutaneous coronary intervention were included in this study. They were grouped into two according to localization of infarction. Patients with atrial fibrillation, prior MI or coronary artery bypass, only posterior or lateral localization infarct or systemic inflammatory diseases were excluded. Transthoracic echocardiography was performed and 24- hour holter record was taken before discharge for all the participants. Heart rate turbulence parameters were calculated using Schmidt's critearias.

Results: Turbulence slope levels were at normal range in all study population and the difference was not statistically significant between groups (p= 0.483); turbulence onset levels were abnormal in 21 patients; 15 of them were in anterior group and it was significantly lower in inferior infarction group than anteriors (p= 0.005). When circumflex artery is the infarct related artery in anterior myocardial infarction patients; the difference was significant and p value was 0.007.

Conclusion: Heart rate turbulence; not turbulence slope but turbulence onset may be a risk determinator after myocardial infarction at early period and infarct related artery may play a role in this decision.

  • Schmidt G., Malik M., Barthel P., Schneider R.,Ulm K., Rolnitzky L., Camm AJ., Bigger JT., Schomig A. Heart rate turbulence after ventricular premature beats as a predictor of mortality after acute myocardial infarction. Lanset. 1999; 353: 1390-96.
  • Lin LY., Lai LP., Lin JL., Du CC., Shau WY., Chan HL., Tseng YZ., Huang SK. Tight mechanism correlation between heart rate turbulence anc baroreflex sensitivity: sequential autonomic blockade analysis. J Cardiovasc Electrophysiol. 2002; 13: 427-31.
  • Francis J., Watanabe MA., Schmidt G. Heart rate turbulence: A new predictor for sudden cardiac death. Ann Noninv Electrocardiol. 2005; 10: 102-09.
  • Ghuran A., Reid F., La Rovere MT., Schmidt G., Bigger JT Jr., Camm AJ., Schwartz PJ., Malik M. ATRAMI investigators. Heart rate turbulence based predictors of fatal and non-fatal cardiac arrest (The Autonomic Tone and Reflexes After Myocardial Infarction substudy). Am J Cardiol. 2002; 89: 184-90.
  • La Rovere MT., Bigger JT Jr., Marcus FI., Montara A., Schwartz PJ. Baroreflex sensitivity and heart rate variability in predictionof total cardiac mortalityafter myocardial infarction. ATRAMI (Autonomic Tone and Reflexes After Myocardial Infarction) Investigators. Lanset.1998; 351: 478-84.
  • Cygankiewicz I. Heart rate turbulence. Prog Cardiovasc Dis. 2013; 56: 160-71.
  • Watanabe MA., Schmidt G. Heart rate turbulence : a 5-year review. Heart Rhythm. 2004; 6: 732-8.
  • Şahan E., Şahan S. Heart rate turbulence in patients with stable coronary artery disease and its relationship with the severity of the disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45:106.
  • Disertori M., Mase M., Rigoni M., Nollo G., Ravelli F. Heart rate turbulence is a powerfull predictor of cardiac death and ventricular arrhythmias in post-myocardial infarction and heart failure patients: a systematic review and meta-analysis. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2016; 21:566-71.
  • .Pinnacchio G., Lanza GA., Stazi A., Careri G., Coviello I., Mollo R., Crea F. Determinants of heart rate turbulence in individuals without apparent heart disease and in patienst with stable coronary artery disease. Europace 2015; 12: 1855-61.
Birincil Dil en
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1392-9380
Yazar: Ozge OZCAN ABACIOGLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ADANA ŞEHİR HASTANESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 2 Haziran 2020
Kabul Tarihi : 4 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hititmedj747019, journal = {Hitit Medical Journal}, issn = {}, eissn = {2687-4717}, address = {İkbalkent Kampüsü Ulukavak Mah. Çiftlik Çayırı Cad. No: 45 19040 Çorum}, publisher = {Hitit Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {79 - 85}, doi = {}, title = {Heart Rate Turbulence According to Infarct Localization in ST Elevation MI Patients Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention}, key = {cite}, author = {Ozcan Abacıoglu, Ozge} }
APA Ozcan Abacıoglu, O . (2019). Heart Rate Turbulence According to Infarct Localization in ST Elevation MI Patients Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention . Hitit Medical Journal , 2 (3) , 79-85 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hititmedj/issue/57590/747019
MLA Ozcan Abacıoglu, O . "Heart Rate Turbulence According to Infarct Localization in ST Elevation MI Patients Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention" . Hitit Medical Journal 2 (2019 ): 79-85 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hititmedj/issue/57590/747019>
Chicago Ozcan Abacıoglu, O . "Heart Rate Turbulence According to Infarct Localization in ST Elevation MI Patients Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention". Hitit Medical Journal 2 (2019 ): 79-85
RIS TY - JOUR T1 - Heart Rate Turbulence According to Infarct Localization in ST Elevation MI Patients Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention AU - Ozge Ozcan Abacıoglu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Hitit Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 85 VL - 2 IS - 3 SN - -2687-4717 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Hitit Medical Journal Heart Rate Turbulence According to Infarct Localization in ST Elevation MI Patients Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention %A Ozge Ozcan Abacıoglu %T Heart Rate Turbulence According to Infarct Localization in ST Elevation MI Patients Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention %D 2019 %J Hitit Medical Journal %P -2687-4717 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Ozcan Abacıoglu, Ozge . "Heart Rate Turbulence According to Infarct Localization in ST Elevation MI Patients Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention". Hitit Medical Journal 2 / 3 (Ekim 2019): 79-85 .
AMA Ozcan Abacıoglu O . Heart Rate Turbulence According to Infarct Localization in ST Elevation MI Patients Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention. Hitit Med J. 2019; 2(3): 79-85.
Vancouver Ozcan Abacıoglu O . Heart Rate Turbulence According to Infarct Localization in ST Elevation MI Patients Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention. Hitit Medical Journal. 2019; 2(3): 79-85.
IEEE O. Ozcan Abacıoglu , "Heart Rate Turbulence According to Infarct Localization in ST Elevation MI Patients Who Underwent Primary Percutaneous Coronary Intervention", Hitit Medical Journal, c. 2, sayı. 3, ss. 79-85, Eki. 2019