ISSN: 2147-1339
e-ISSN: 2667-8519
Başlangıç: 2012
Yayıncı: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Kapak Resmi

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’na ait altı ayda bir yayımlanan (Mayıs ve Kasım ayları), hakemli, açık erişimli, süreli, özgün makalelerin yer aldığı bilimsel bir dergidir. Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak harita/geomatik mühendisliği ve ilgili disiplinlerarası araştırma ve çalışmaları yayımlamaktadır. 

Dergi yayın hayatına ilk olarak 1965 yılında “Harita ve Kadastro Mühendisliği Dergisi” adıyla başlamış, 2003-2011 yılları arasında “hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi” adını almıştır. 2012 yılında ise “Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi” adını alarak, günümüze kadar yayımlanmaya devam etmiştir.

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi için bundan sonra yeni makale başvuruları https://dergipark.org.tr/hkmojjd adresinden alınmaya başlanmıştır. Dergide yayımlanacak makalelerin yazım dili Türkçe veya İngilizce’dir. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi sunulan tüm makaleler için intihal durumunu kontrol edecektir. Makalelerin benzerlik oranı %25’i geçmemelidir.  

Özgün bilimsel çalışmalar ile hem araştırmacılara hem de uygulamadaki mühendislere seslenmeyi amaçlayan Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, 2019 yılından itibaren ULAKBİM TR DİZİN'de yer almaktadır.

Değerli okurlarımızın ve yazarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.


Bahattin Erdoğan

Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi Editörü

İletişim Dergi Tarihçesi