Yıl 2021, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 186 - 194 2021-02-22

Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Üzerine Bir Bakış
An Overview of Depression and Anxiety Disorders

Ali Yasin KAFES [1]


Depresyon ve anksiyete toplumda en sık karşılaşılan iki hastalıktır. Bu hastalıkların beraber görülme olasılığı da oldukça yüksektir. Yapılan araştırmalarda depresyon hastalarının %75’inde aynı zamanda anksiyete bozukluğu da olduğu tespit edilmiştir. DSM 5 ile anksiyete bozuklukları başlığı altında birçok anksiyete hastalıkları belirlenmiştir. Depresyonun tanı grubunda yer alan semptomlara göre eşlik eden anksiyete bozukluğu da değişebilir. Bununla beraber depresyon tedavisinde eğer hastalığa anksiyete bozukluğu eşlik ediyorsa anksiyete göz ardı edilmemelidir. İlaç kullanımında sadece depresyon hastalarına göre ilacın miktarı daha fazla verilmelidir. Terapi sürecinde ise her iki hastalıkla koordineli olarak gidilmelidir. Makalenin amacı bu iki hastalık arasındaki ilişkiye literatür kapsamında ışık tutmaktır. Ayrıca hangi semptomun hangi anksiyete bozukluğu ile ilişkisi olabileceğine dair görüş bildirmektir.

Depression and anxiety are the two most common illnesses among the community. It is also a high possibility to face them both together. It has been determined due to researches, that 75% of the depression patients have anxiety as well. Many anxiety disorders have been defined below the Anxiety Disorders titel of DSM 5. Anxiety disorder that exists together with symptoms which takes part in the diagnosis group of depression can also change. However, if an anxiety disorder also takes part of the illness during the depression treatment, should anxiety not be undervalued. During the medicine usage, amount of the medicine should be increased only when it is due to a depression disorder. But during therapy, both disorders must be considered together. The purpose of this article is to enlighten the relationship between these disorders, under the scope of literatur. It’s also aimed to remark an opinion about which symptom can be related to which anxiety disorder.

 • Amerikan Psikiyatri Birliği. (2013) Ruhsal bozuklukların tanımsal ve sayımsal el kitabı (DSM-5). (E. Köroğlu, Çev.) Hekimler Yayın Birliği.
 • Berrios, G. E. (1996) Anxiety and cognate disorders. Cambridge University Press.
 • Demir, Y. ve Kumcağız, H. (2020). Ergenlerde yeme tutum bozuklukluğunun öznel iyi oluş, depresyon, anksiyete ve stres üzerine etkisi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 6(1), 24-36. https://doi.org/10.32570/ijofe.696583
 • Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. (3. Baskı). Sage Publication.
 • Gülseren, Ş. (2004) Depresyon ve anksiyete. Klinik Psikiyatri Dergisi, Ek 1, 5-13.
 • Hirschfeld, R. M. (2001) The comorbidity of major depression and anxiety disorders: recognition and management in primary care. Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry, 3, 244-254. https://doi.org/10.4088/pcc.v03n0609
 • Keller, M. B., Lavori, P. W., Lewis, C. E. ve Klerman, G. L. (1983). Predictors of relapse in major depressive disorder. JAMA, 250(24), 3299–3304.
 • Kelsey, J. E. (2002) Treatment strategies in achieving remission in major depressive disorder. Acta Psychiatry Scand, 106, 18-25.
 • Kessler, R. C., Nelson, C. B., McGonagle, K. A., Liu, J., Swartz, M. ve Blazer, D. G. (1996). Comorbidity of DSM-III-R major depressive disorder in the general population: results from the US National Comorbidity Survey. The British journal of psychiatry. Supplement, (30), 17–30.
 • Psikofarmakoloji Bilimsel Çalışma Birimi (2020, Aralık 25). Depresyon konusunda bilmek istedikleriniz. Türkiye Psikiyatri Derneği. https://www.psikiyatri.org.tr/halka-yonelik/24/depresyonkonusundabilmek-istedikleriniz Stahl, S. M. (2013). Stahl's essential psychopharmacology: neuroscientific basis and practical applications. (4. Baskı). Cambridge University Press.
 • Tan, M. E., Aksu, G. G. ve Toros, F. (2020). Tik bozukluğu olan çocukların sosyal fobi, benlik saygısı, anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi. Turk J Child Adolesc Ment Health, 27(3), 140-146. https://doi.org/10.4274/tjcamh.galenos.2020.58077
 • Türkçapar, H. (2004). Anksiyete bozukluğu ve depresyonun tanısal ilişkileri. Klinik Psikiyatri, 4, 12-16.
 • Wakefield, J. C., Lorenzo-Luaces, L. ve Lee, J, J. (2007). Taking people as they are: evolutionary psychopathology, uncomplicated depression, and distinction between normal and disordered sadness (1. baskı) içinde (s.45-47). Cham: Springer Yayınları.
 • Yetkin, S. ve Özgen, F. (2007) Tarihsel bakış içinde depresyon. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi, 3(47), 1-5.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji, Klinik
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8739-7087
Yazar: Ali Yasin KAFES (Sorumlu Yazar)
Kurum: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 20 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 22 Şubat 2021

APA Kafes, A . (2021). Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Üzerine Bir Bakış . Humanistic Perspective , 3 (1) , 186-194 . DOI: 10.47793/hp.867111