Cilt: 5 Sayı: 1, 26.06.2023

Yıl: 2023

Hagia Sophia Journal of Geometry (HSJG) Matematik'in ilerlemesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Editörler ve hakemler, dergiye iletilen makaleleri, yazarların uyruğu ve cinsiyetini, ikamet ettikleri ülkeleri, çalıştıkları kurumları ve politik görüşlerini ayırt etmeksizin bilimsel esasa dayalı olarak değerlendirir. 

Hagia Sophia Journal of Geometry (HSJG), Geometri'nin her alanından özgün araştırma makalelerini kabul etmektedir. HSJG, diferansiyel geometri, manifoldlar, Lie grupları, geometrik cebir, sonlu geometriler, kombinasyonal geometri, kinematik geometri, Öklid geometrisi, Öklid dışı geometriler, matris teorisi, kuantum grupları, Hopf cebirleri ve Clifford cebiri konularını kapsamaktadır.

Bu konulardaki araştırmalar son zamanlarda oldukça ses getirmiş ve alanlar arasındaki etkileşim sayesinde bilimsel anlamda zenginleşme sağlanmıştır. Hagia Sophia Journal of Geometry (HSJG), hem araştırma, hem de açıklama niteliği taşıyan yüksek kaliteli özgün makaleleri yayına kabul etmektedir. 

Manuscript Submission

Submission of a manuscript implies: that the work described has not been published before; that it is not under consideration for publication anywhere else; that its publication has been approved by all co-authors, if any, as well as by the responsible authorities – tacitly or explicitly – at the institute where the work has been carried out. The publisher will not be held legally responsible should there be any claims for compensation.

Copyright Form


The corresponding author should sign copyright form and upload as a pdf file to evaluation system.Permissions

Authors wishing to include figures, tables, or text passages that have already been published elsewhere are required to obtain permission from the copyright owner(s) for both the print and online format and to include evidence that such permission has been granted when submitting their papers. Any material received without such evidence will be assumed to originate from the authors.


Online Submission


Please follow the hyperlink “Submit a Manuscript” on the right and upload all of your manuscript files following the instructions given on the screen.Title Page


The title page must include:
· The name(s) of the author(s)

· A concise and informative title

· The affiliation(s) and address(es) of the author(s)

· The e-mail address of the corresponding author

· The 16-digit ORCID of the author(s)Abstract

Please provide an abstract of maximum 350 words. The abstract should not contain any undefined abbreviations or unspecified references.Keywords

Please provide at least 3 keywords which can be used for indexing purposes.Text Formatting

Manuscripts should be submitted in PDF. After acceptance, Please use HSJG template.tex. The template file will be sent to authors after acceptance decision.

Word files or other formats are not accepted.Headings


Please use the decimal system of headings with no more than three levels.Abbreviations

Abbreviations should be defined at first mention and used consistently thereafter.Conclusion

Section of "Conclusion" is mandatory which includes a summary of your paper and future works.Acknowledgments


Acknowledgments of people, grants, funds, etc. should be placed in a separate section on the title page. The names of funding organizations should be written in full.Reference list


The list of references should only include works that are cited in the text and that have been published or accepted for publication. Personal communications and unpublished works should only be mentioned in the text. Do not use footnotes or endnotes as a substitute for a reference list.


No Charge

There is no publication fee and no charge for submitting or processing a manuscript to HSJG.HSJG Style Package


Please make sure the following files are in the same folder:

1) HSJG Template-Latex
2) HSJG Template-Logo
3) HSJG Template-cls
Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bu kılavuz yayıncı, baş editörler, hakemler ve yazarların etik ilkelere ve bilimsel verilere uyması adına Hagia Sophia Journal of Geometry (HSJG) tarafından hazırlanmıştır. Bu derginin yayın kurulu, Uluslararası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Yayın Etik Komitesinin yayımlamış olduğu Dergi Editörleri Uygulama Kılavuzunun yönergelerini uygular, (Yayın Etik Komitesi, 2011).

Baş Editör ve Editörler
Baş editör ve editörler işlem yapılan makale ile ilgili bilgileri yazar/yazarlar, dil, yazım, mizanpaj ve diğer yayın editörleri dışında kimselerle paylaşmaz. Editörler makaleleri yazarın/yazarların etnik kökeni, cinsiyeti, uyruğu ve dini inançları ne olursa olsun değerlendirirler.
Baş editör ve editörler bilimsel ve etik değerlere dikkat ederek makaleyi değerlendirir ve nihai karar verir. Hakemlerin çalışmaya uygun seçilmesi, yazarlar ile hakemler arasında herhangi bir çıkar ilişkisinin olmaması ve çalışmanın hakemler tarafından tarafsız ve bilimsel şartlara uygun değerlendirilmesi için gerekli tedbirleri almak baş editörün sorumluluğudur.
Baş editör ve editörler, yayın etiğine aykırı bir durum tespit edilirse veya bu konuda bir durum bildirilirse yayını etik kurallara göre inceler ve karar verir. Aykırı bir durum tespit edilirse bu yayına ilişkin bir bildiri yayımlar.

Hakemler
Hakemler makaleleri gizlilik, tarafsızlık, çıkar ilişkisi veya çıkar çatışması ve etik ilkeler gibi kurallara dikkat ederek yazarın/yazarların cinsiyetinin dininin, ırkının, milliyetinin değerlendirmesine etki etmesine izin vermeden değerlendirir.
İncelenen makale daha önce yayımlanmış bir çalışmaya tamamen ve kısmen benziyorsa, ilgili kanıtlar hakem tarafından rapor edilmeli ve durum editörlere bildirilmelidir.
Hakemler çalışmada kaynak gösterilmeden kullanılan alıntılar veya metotlar fark ederse yazara bildirmelidir.

Yazarlar
İntihal, çıkar çatışmasının gizlenmesi, aşırma, sahtecilik, çarpıtma, duplikasyon, dilimleme, haksız yazarlık, sanal veya gölge yazarlık, armağan yazarlık, onursal yazarlık etik sorun olarak kabul edilir.
Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazar/yazarların sorumluluğundadır.
Dergiye yollanan bilimsel çalışmanın hazırlık aşamasında tehlikeli madde veya maddeler, olağandışı malzeme veya prosedür kullanılmış ise çalışmada bu konular ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.
Bilimsel araştırmada denek, kobay, sağlıklı veya hasta birey kullanılmış ise kullanım gerekçeleri açık bir şekilde ifade edilmelidir.
Ayrıca gerekli olan tüm izinlerin alındığı ve gönüllülüğün esas olduğu garanti altına alınmalıdır.
Bilimsel araştırma yapılırken çalışma ile ilgili yeterli ve ilgili kaynaklar verilmelidir.
Dergiye yollanan makalenin orijinal olması, daha önce başka bir yerde yayımlanmaması, başka bir yerde ve başka bir dilde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir.
Makale yazarlarının her birinin makaleye önemli ölçüde katkıda bulunması gerekmektedir, makaleye katkısı olmayan kişi veya kişiler yazar olarak makaleye eklenmemelidir.
Makale değerlendirilirken ya da makale kabul edildikten sonra yazar ekleme veya çıkarma yapılmaz.

Arşivleme
Hagia Sophia Journal of Geometry (HSJG) yayımlamış olduğu makaleleri tam metin olarak Dergipak sistemi üzerinden tüm kullanıcıların erişimine sunmaktadır.

Telif Hakkı
Hagia Sophia Journal of Geometry (HSJG), Creative Commons Attribution-NonCommercial- NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamında lisanslanan ücretsiz bir açık erişim dergisidir.
Yazarlar telif haklarını korurlar ve eserin eşzamanlı olarak Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) altında lisanslanmış olmasıyla birlikte ilk yayınlama hakkını korurlar ve bu da başkalarının çalışmayı yazarın/yazarların onayı ile paylaşmasına izin verir.

There is no publication fee and no charge for submitting or processing a manuscript to HSJG.