Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Bu kılavuz yayıncı, baş editörler, hakemler ve yazarların etik ilkelere ve bilimsel verilere uyması adına Hagia Sophia Journal of Geometry (HSJG) tarafından hazırlanmıştır. Bu derginin yayın kurulu, Uluslararası Etik İlkeler ve Yayın Politikası Yayın Etik Komitesinin yayımlamış olduğu Dergi Editörleri Uygulama Kılavuzunun yönergelerini uygular, (Yayın Etik Komitesi, 2011).

Baş Editör ve Editörler
Baş editör ve editörler işlem yapılan makale ile ilgili bilgileri yazar/yazarlar, dil, yazım, mizanpaj ve diğer yayın editörleri dışında kimselerle paylaşmaz. Editörler makaleleri yazarın/yazarların etnik kökeni, cinsiyeti, uyruğu ve dini inançları ne olursa olsun değerlendirirler.
Baş editör ve editörler bilimsel ve etik değerlere dikkat ederek makaleyi değerlendirir ve nihai karar verir. Hakemlerin çalışmaya uygun seçilmesi, yazarlar ile hakemler arasında herhangi bir çıkar ilişkisinin olmaması ve çalışmanın hakemler tarafından tarafsız ve bilimsel şartlara uygun değerlendirilmesi için gerekli tedbirleri almak baş editörün sorumluluğudur.
Baş editör ve editörler, yayın etiğine aykırı bir durum tespit edilirse veya bu konuda bir durum bildirilirse yayını etik kurallara göre inceler ve karar verir. Aykırı bir durum tespit edilirse bu yayına ilişkin bir bildiri yayımlar.

Hakemler
Hakemler makaleleri gizlilik, tarafsızlık, çıkar ilişkisi veya çıkar çatışması ve etik ilkeler gibi kurallara dikkat ederek yazarın/yazarların cinsiyetinin dininin, ırkının, milliyetinin değerlendirmesine etki etmesine izin vermeden değerlendirir.
İncelenen makale daha önce yayımlanmış bir çalışmaya tamamen ve kısmen benziyorsa, ilgili kanıtlar hakem tarafından rapor edilmeli ve durum editörlere bildirilmelidir.
Hakemler çalışmada kaynak gösterilmeden kullanılan alıntılar veya metotlar fark ederse yazara bildirmelidir.

Yazarlar
İntihal, çıkar çatışmasının gizlenmesi, aşırma, sahtecilik, çarpıtma, duplikasyon, dilimleme, haksız yazarlık, sanal veya gölge yazarlık, armağan yazarlık, onursal yazarlık etik sorun olarak kabul edilir.
Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazar/yazarların sorumluluğundadır.
Dergiye yollanan bilimsel çalışmanın hazırlık aşamasında tehlikeli madde veya maddeler, olağandışı malzeme veya prosedür kullanılmış ise çalışmada bu konular ayrıntılı bir şekilde açıklanmalıdır.
Bilimsel araştırmada denek, kobay, sağlıklı veya hasta birey kullanılmış ise kullanım gerekçeleri açık bir şekilde ifade edilmelidir.
Ayrıca gerekli olan tüm izinlerin alındığı ve gönüllülüğün esas olduğu garanti altına alınmalıdır.
Bilimsel araştırma yapılırken çalışma ile ilgili yeterli ve ilgili kaynaklar verilmelidir.
Dergiye yollanan makalenin orijinal olması, daha önce başka bir yerde yayımlanmaması, başka bir yerde ve başka bir dilde değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir.
Makale yazarlarının her birinin makaleye önemli ölçüde katkıda bulunması gerekmektedir, makaleye katkısı olmayan kişi veya kişiler yazar olarak makaleye eklenmemelidir.
Makale değerlendirilirken ya da makale kabul edildikten sonra yazar ekleme veya çıkarma yapılmaz.

Arşivleme
Hagia Sophia Journal of Geometry (HSJG) yayımlamış olduğu makaleleri tam metin olarak Dergipak sistemi üzerinden tüm kullanıcıların erişimine sunmaktadır.

Telif Hakkı
Hagia Sophia Journal of Geometry (HSJG), Creative Commons Attribution-NonCommercial- NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) kapsamında lisanslanan ücretsiz bir açık erişim dergisidir.
Yazarlar telif haklarını korurlar ve eserin eşzamanlı olarak Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) altında lisanslanmış olmasıyla birlikte ilk yayınlama hakkını korurlar ve bu da başkalarının çalışmayı yazarın/yazarların onayı ile paylaşmasına izin verir.