Yıl 2019, Cilt 36 , Sayı 2, Sayfalar 336 - 351 2019-12-30

Tayfun Pirselimoğlu’nun “Olası” Distopyası: Şehrin Kuleleri
Tayfun Pirselimoğlu’s “Possible” Dystopia: Şehrin Kuleleri (Towers of the City)

Umut Düşgün [1]


Spekülatif kurgunun alt türlerinden olan distopya Türk edebiyatında fazla örneği olmayan bir türdür. Distopyalar genellikle geleceğe dair ürküler, korkular üzerine kurgulanır. Bu tür eserlerde esasında; “böyle giderse daha kötü olacak”, uyarısı öne öne çıkar. Ancak burada sözü geçen “olası” distopya ise bilimkurgu ve fantastik temellerden ayrı, daha çok Kafkavarî bir bürokratik distopyayı tanımlamak için kullanılmıştır. “Olası”dan kasıt, distopya izleğine sahip olan ancak daha önce toplumların deneyimlediği tasarımlardır. Bu distopik kurgu, “daha önce de böyle olmuştu; böyle giderse yine böyle olacak” yaklaşımı üzerinden aktarılır. Şehrin Kuleleri’ni distopya türünden ayıran en önemli özelliği ise temanın parodi haline getirilmesidir. Yazar, anlatıcı, okur katmanları; metnin içinde karmaşık bir yapı oluşturur ve kesin çizgilerden arınmış bir hikâye üzerine kurgulanır. Hikâyenin oluşturulma sürecinin kurgunun bir parçası olması, okuyucu ile yazar/anlatıcı arasında metnin iletişim zemini haline gelmesi; metnin bütün özellikleriyle oyunsal bir biçimde oluşu, bu eseri farklı kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hem distopya türü üzerinden Tayfun Pirselimoğlu’nun Şehrin Kuleleri adlı romanını incelemek hem de romanı “oyun” ve “geleneksel anlatıcı”, “üstkurmaca” kavramları çizgisinde değerlendirmektir.

Dystopia, a sub-genre of Speculative Fiction, is rarely seen in Turkish literature. Generally, dystopias are fictions based on fears, phobias concerning the future. Essentially, these works bring to the fore the warning that “it will become worse if things continue to be this way.” Nevertheless, the “possible” dystopia mentioned here is different from science fiction and fantasy, and it is used to describe a Kafkaesque bureaucratic dystopia. The term “possible” refers to a dystopic theme that the communities experienced before. This dystopic set up is emphasized by the motto “it happened this way before; it will happen again, if things continue to be so.”The most notable aspect that differentiates Şehrin Kuleleri (Towers of the City) from dystopian genre is the parodic use of the dystopian theme. The layers of the writer, the narrator and the reader construct a complicated structure within the text, and it is fictionalized through a story that is free from an exact pattern. The process of the construction of the plot becoming a part of the fiction; the transformation of the text into a ground of commucation between the reader and the writer/the narrator; the playful nature of the whole text makes this work distinctive. The aim of this study is to examine Tayfun Pirselimoğlu’s novel Şehrin Kuleleri (Towers of the City) both within the context of the dystopian genre and within the line of the concepts of "ludism" and "traditional narrator," "metafiction." 

Tayfun Pirselimoğlu, Distopya, Şehrin Kuleleri, Üstkurmaca, oyun
  • Aktulum, K. (2000). Metinlerarası ilişkiler. Ankara: Öteki.Bradbury, R. (2012). Fahrenheit 451. (Z. Kayalıoğlu, & K. Kayalıoğlu, Çev.) İstanbul: İthaki.Clute, J., & Nicholls, P. (1995). Dystopia. The Encyclopedia Of Science Fiction. içinde New York: ST. Martin's Press.Ecevit, Y. (2012). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. İstanbul: İletişim Yayınları.Foucault, M. (1992). Hapishanenin Doğuşu (5 b.). (M. A. Kılıçbay, Çev.) Ankara: İmge Yayınevi.Hutcheon, L. (1980). Narcisstic Narrative: The Metafictional Paradox. Canada: Wilfrid Laurier Universty Press.Karaca, A. (2004, Şubat). Tayfun Pirselimoğlu'nun Malihulya Romanında Yolculuk Kurgusu, Çerçeve Öykü Yöntemi ve Fantastik Öğeler. Dergâh, s. 16-19.Küçükcoşkun, Y. (2006). 1980-2005 Dönemi Türk Edeibyatında Ütopik Romanlar ve Ütopyanın Kurgusu. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.Özdel, G. (2012). Foucault Bağlamında İktidarın Görünmezliği ve "Panoptikon" ile "İktidarın Gözü" Göstergeleri. TOJDAC - The Turkish Online Journal Of Design, Art and Communication.Öztürk, N. (2010, Ocak). Bir Düşyaşam: Servet-i Fünun Ütopyaları ve Hüseyin Cahit Yalçın'ın Hayat-ı Muhayyel'i. Bilim ve Ütopya(187), s. 20-30.Pirselimoğlu, T. (2005). Şehrin Kuleleri. İstanbul: İthaki Yayınları.Pirselimoğlu, T. (2017). Tayfun Pirselimoğlu İle Bir Söyleşi. (Sinefilozofi, Röportaj Yapan)
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1608-1936
Yazar: Umut Düşgün (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { huefd498864, journal = {Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-5737}, eissn = {2630-5976}, address = {Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {36}, pages = {336 - 351}, doi = {10.32600/huefd.498864}, title = {Tayfun Pirselimoğlu’nun “Olası” Distopyası: Şehrin Kuleleri}, key = {cite}, author = {Düşgün, Umut} }
APA Düşgün, U . (2019). Tayfun Pirselimoğlu’nun “Olası” Distopyası: Şehrin Kuleleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 36 (2) , 336-351 . DOI: 10.32600/huefd.498864
MLA Düşgün, U . "Tayfun Pirselimoğlu’nun “Olası” Distopyası: Şehrin Kuleleri". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 36 (2019 ): 336-351 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/huefd/issue/39315/498864>
Chicago Düşgün, U . "Tayfun Pirselimoğlu’nun “Olası” Distopyası: Şehrin Kuleleri". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 36 (2019 ): 336-351
RIS TY - JOUR T1 - Tayfun Pirselimoğlu’nun “Olası” Distopyası: Şehrin Kuleleri AU - Umut Düşgün Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32600/huefd.498864 DO - 10.32600/huefd.498864 T2 - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 336 EP - 351 VL - 36 IS - 2 SN - 1301-5737-2630-5976 M3 - doi: 10.32600/huefd.498864 UR - https://doi.org/10.32600/huefd.498864 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Tayfun Pirselimoğlu’nun “Olası” Distopyası: Şehrin Kuleleri %A Umut Düşgün %T Tayfun Pirselimoğlu’nun “Olası” Distopyası: Şehrin Kuleleri %D 2019 %J Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-5737-2630-5976 %V 36 %N 2 %R doi: 10.32600/huefd.498864 %U 10.32600/huefd.498864
ISNAD Düşgün, Umut . "Tayfun Pirselimoğlu’nun “Olası” Distopyası: Şehrin Kuleleri". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 36 / 2 (Aralık 2020): 336-351 . https://doi.org/10.32600/huefd.498864
AMA Düşgün U . Tayfun Pirselimoğlu’nun “Olası” Distopyası: Şehrin Kuleleri. HU EFD. 2019; 36(2): 336-351.
Vancouver Düşgün U . Tayfun Pirselimoğlu’nun “Olası” Distopyası: Şehrin Kuleleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 36(2): 351-336.