Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1301-5737 | e-ISSN 2630-5976 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1983 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |


Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin yayın organı olan Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFD), 1983 yılından bu yana dil, edebiyat, sosyal ve insani bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası özgün bilimsel araştırma yazılarına yer veren akademik ve hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ULAKBİM TR Dizin ve Directory of Open Access Journals (DOAJ) tarafından taranmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

ISSN 1301-5737 | e-ISSN 2630-5976 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1983 | Yayıncı Hacettepe Üniversitesi |
Kapak Resmi


Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin yayın organı olan Edebiyat Fakültesi Dergisi (EFD), 1983 yılından bu yana dil, edebiyat, sosyal ve insani bilimler alanlarında ulusal ve uluslararası özgün bilimsel araştırma yazılarına yer veren akademik ve hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, ULAKBİM TR Dizin ve Directory of Open Access Journals (DOAJ) tarafından taranmaktadır.

Cilt 36 - Sayı 2 - 30 Ara 2019
 1. Kapak ve Editörden
  Sayfalar 1 - 5
  Sait ULUÇ
 2. “Güney”in Anlatı Katmanlarında Anlamın Yeniden Kuruluşu
  Sayfalar 188 - 197
  Zeynep ÖNAL
 3. Are General Intelligence and Implicit Memory Related?: The Effect of Age
  Sayfalar 198 - 208
  Hande KAYNAK
 4. Classes and Status Groups in Times of Great Transformation: Reading Agrarian Change in Çukurova through the Lens of Yaşar Kemal
  Sayfalar 209 - 220
  Burak GÜREL
 5. Aklın Yolu İki: Natüralizm ya da Konvansiyonalizm: Platon'dan Rousseau'ya dilin kökeni ve işlevi üzerine bir soruşturma
  Sayfalar 221 - 243
  Onur DURSUN
 6. Myth And Fantasy in Margaret Atwood’s Maddaddam Trilogy
  Sayfalar 244 - 252
  Canan ŞAVKAY
 7. Günümüz Toplumlarında Anneliğin Değişen Biçimlerini Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerinden Değerlendirmek
  Sayfalar 253 - 271
  Gül AKTAŞ
 8. Medieval Gardens: Body, Space, and the Allure of the Locus amoenus
  Sayfalar 272 - 281
  Züleyha ÇETİNER-ÖKTEM
 9. The Multiple Modernities in Turkish Literature: A. H. Tanpınar’s Liminality or Terkip
  Sayfalar 282 - 292
  Hilal KAYA
 10. Klasik Türk Edebiyatında Cinsiyetlendirilmiş Mekânlar: Nefhatü’l-Ezhâr, Zenân-Nâme, Mir’ât-ı Cünûn Örnekleminde Kadın ve Mekân
  Sayfalar 293 - 306
  Gökçehan Aysel YILMAZ , Merve Esra ÖZGÜRBÜZ
 11. Dijital Çağda Otobiyografik Anlatılar Olarak Kişisel Fotoğraflar
  Sayfalar 307 - 323
  Serpil KARAASLAN
 12. "Parçalanmış [Bir] Dil"in Anlam Alanları: Çiğdem Sezer Şiirlerinde Kadın
  Sayfalar 324 - 335
  Zeynep TEK
 13. Tayfun Pirselimoğlu’nun “Olası” Distopyası: Şehrin Kuleleri
  Sayfalar 336 - 351
  Umut DÜŞGÜN
 14. Osmanlı Duvar Resimlerine Balkanlar’dan Bir Örnek: Hadım Camii
  Sayfalar 352 - 368
  Muzaffer KARAASLAN
 15. Androgyny in Moderata Fonte’s Tredici canti del Floridoro
  Sayfalar 369 - 382
  Merve AYDOĞDU ÇELİK
 16. Türkiye’ye Farklı Ülkelerden Göç Etmiş Kadınların Sağlık Hizmetlerine Erişimi Üzerine Nitel Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 383 - 399
  Ayça GELGEÇ BAKACAK , Emel AKALIN , Pınar ÖKTEM
 17. Die Korrelation zwischen Textlinguistik und Lehrbüchern anhand einer textlinguistischen Analyse von „Lagune“
  Sayfalar 400 - 410
  Pamuk Nursen TOPBAŞ , Onur YILMAZ
Dizinler