Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 177 - 214, 25.03.2019

Öz

Kaynakça

  • Referans 1 Şentürk,Rr. (tarih yok). Dijital sinema.
  • Referans 3 Zimmerman, E. (2004). first person:new media as a story, performance,and game. london:the mıt press.
  • Mcluhan, M. (1970). guerre et paix dans le village global. paris.

Sanatsal İşlevi Açısından Etkileşimli Sinema

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 177 - 214, 25.03.2019

Öz

Amaç ve Yöntem: İnternet,
teknolojik bir yenilik olmanın ötesinde teknolojik yeniliğin en önemli
varsıllarından biridir. Sağladığı olanaklarla genişleyen ve kendini dönüştüren
bir sistem olarak veri etkileşimini gerçekleştiren çoklu bir sistemdir.
Dijital  teknolojilerdeki sürpriz
ilerlemeler,  yaygınlaşan kullanımlarla
birlikte dijital iletişim teknolojisi, bilgisayarlı iletişim, enformasyon ve
iletişim teknolojileri, yeni medya ve sosyal medya gibi iletişim mecraları
hem  bireysel hem de toplumsal açıdan çok
yönlü çeşitliliğe taşınmıştır. Böylelikle geleneksel sinemanın aksine izleyici
yaratıcı konumunda yer almıştır. Bu perspektifle;
 çalışmada,  interaktif sinemanın kullanımı ve yarattığı
etkilerin önemi vurgulanmıştır. Gerçeğin sanatı olarak  değerlendirilen sinema ve  etkileşimli sinema bağlamındaki boyut
sinematografik dilin kuralları doğrultusunda betimleyici yöntemle
değerlendirilmiştir.Bulgular: Elde
edilen bulgulara göre;
  Etkileşim
olgusunun içindeki birey, dokunulmazlık, pazar, çoğulculuk ve sınıf ilişkileri
kavramlarının tümüne sahip durumdadır. Yeni iletişim teknolojilerinin ekonomik,
siyasal ve toplumsal yaşamın devamı ve sürekliliğinin sağlanmasında başat
rolünün önemi  belirginleşmektedir.
Enformasyon ve bilgi akışındaki artışla birlikte “katılımcı yurttaş” kavramının
oluştuğu  görülmektedir.İnteraktif
sinemada, etkileşim mantığından hareketle izleyiciler filmi yönlendiren ve
senaryonun değişik kombinleri ile farklı öykü sonlarını belirleyen özne rolünü
üstlenmektedir. İnteraktif sinemanın aynı zamanda teknoloji ile birlikte
kullanıcı sinema anlayışını yarattığı ve uzlaşımcı medyanın halkı yönlendiren
bağlarını zedeleme eğiliminde olduğu bireylerin, ortak yanılgıların bir parçası
olmayacağını göstermektedir. Geleneksel sinemadaki “katharsis” olgusu,
etkileşimli sinemada kullanıcıların birer kahraman ve senaryo çesitliliklerinin
de kaşifi olarak adlandırmasıdır.Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada
sonuç olarak, interaktif sinema bünyesinde barındırdığı çeşitli hikaye
seçenekleriyle izleyicisine  hikaye
anlatıcılığı sorumluluğunu da vermektedir.   

Kaynakça

  • Referans 1 Şentürk,Rr. (tarih yok). Dijital sinema.
  • Referans 3 Zimmerman, E. (2004). first person:new media as a story, performance,and game. london:the mıt press.
  • Mcluhan, M. (1970). guerre et paix dans le village global. paris.
Toplam 3 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Şule Kurt

Şule Kurt 0000-0001-9789-6402

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kurt, Ş., & Kurt, Ş. (2019). Sanatsal İşlevi Açısından Etkileşimli Sinema. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 177-214.