Sanat ve Edebiyat
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 137 - 150, 25.03.2019

Öz

Kaynakça

 • Bachelard. G. (2010), Sürenin Diyalektiği, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Borgna. E. (2012), Ruhun Yalnızlığı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bozkurt. A. (2015), Unutma Zamanı, İstanbul: İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret AŞ.
 • Ergüden. I. (2008), Sessizliğin Anarşisi, İstanbul: Versus Kitap.
 • Foucault. M., Gutman. H. , Hutton. P.UTTON P.(2001), Kendini Bilmek, İstanbul: Om Yayınevi.
 • Lichte, F. E. (2016). Performatif Estetik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sartwell. C. (2000), Yaşama Sanatı, İstanbul: Ayrıntı yayınları.
 • Silas. S. (2014), Linda Montano, Tehching Hsieh, Rope 21.05.2014 tarihinde http://artistsbooksandmultiples.blogspot.com/2014/05/linda-montano-tehching-hsieh-rope.html adresinden alınmıştır.

Sanatı Yeniden Düşünmek

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 137 - 150, 25.03.2019

Öz

Bu
makalede günümüzün sanat yapma pratiklerinden biri olan performans sanatının,
sanatçı ve izleyici arasındaki ilişkilerinin sorgulamaları yapılacaktır. Sanat
hayat ilişkisi, performans sanatçısı Tehching Hsieh’in ‘Bir Yıl Performansı’ olarak yaptığı performanslarından, 1983-1984
İp Parçası’, 1985-1986 ‘Sanat
Eseri Yok’, ve
1986–1999 ‘Onüç Yıllık Plan’ adlı performanslarının yorumlamaları
üzerinden yapılacaktır. Sanat hayat ilişkisi performans sanatçılarının uzun
süredir sorguladıkları bir kavramdır. Klasik sanatsal temsillerinin sanatsal
gerçeklikleri ve yaşamsal gerçeklikleri arasındaki ilişkiler Hsieh’in
performansları bağlamında sorgulanacaktır

Kaynakça

 • Bachelard. G. (2010), Sürenin Diyalektiği, İstanbul: İthaki Yayınları.
 • Borgna. E. (2012), Ruhun Yalnızlığı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bozkurt. A. (2015), Unutma Zamanı, İstanbul: İnkılâp Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret AŞ.
 • Ergüden. I. (2008), Sessizliğin Anarşisi, İstanbul: Versus Kitap.
 • Foucault. M., Gutman. H. , Hutton. P.UTTON P.(2001), Kendini Bilmek, İstanbul: Om Yayınevi.
 • Lichte, F. E. (2016). Performatif Estetik, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sartwell. C. (2000), Yaşama Sanatı, İstanbul: Ayrıntı yayınları.
 • Silas. S. (2014), Linda Montano, Tehching Hsieh, Rope 21.05.2014 tarihinde http://artistsbooksandmultiples.blogspot.com/2014/05/linda-montano-tehching-hsieh-rope.html adresinden alınmıştır.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Asgar Çakmakcı

Ali Asgar Çakmakcı

Yayımlanma Tarihi 25 Mart 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çakmakcı, A. A., & Çakmakcı, A. A. (2019). Sanatı Yeniden Düşünmek. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 137-150.